5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 188-196-197-198. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 188-196-197-198. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5.Sınıf ÖZGÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı 188-196-197-198. Sayfa Cevapları Araştırma Sorularına İlişkin Verileri Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiği İle Gösterme

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 188 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Suna Öğretmen, sınıfındaki öğrencilere “Evinizde hangi hayvanı beslemek istersiniz?” diye sordu. Aldığı cevapları yazı tahtasındaki gibi düzenledi. Suna Öğretmen, bu soruyu öğrencilerden sadece birine sorarak araştırma yapabilir miydi? Tek verinin elde edileceği sorular araştırma sorusu olabilir mi? Bu konudaki düşüncenizi açıklayınız.
Cevap: Suna Öğretmen, bu soruyu öğrencilerinden sadece birine sorarak araştırma yapamaz. Çünkü tek veri elde ettiğimiz sorular araştırma sorusu değildir. Araştırma soruları birden fazla kişi ve topluluklara sorularak belirlenir.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 196 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Etkinlik Yapalım

“5/B” ve “dondurma çeşitleri” ifadelerinden hareketle bir araştırma sorusu yazınız. Yazdığınız araştırma sorusunu sınıftaki tüm arkadaşlarınıza yöneltiniz. Aldığınız cevaplara göre bir sıklık tablosu düzenleyiniz.
Cevap: 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 188-196-197-198. Cevapları ÖZGÜN Yayınları


Öğrendiklerinizi Uygulayınız

1. Aşağıdaki soruların araştırma sorusu olup olamayacağını nedenini de belirterek altlarına yazınız.

a. Sınıfınızdaki arkadaşlarınızın en çok sevdiği ders hangisidir?
Cevap: Araştırma sorusu olur. Çünkü herkesinki farklıdır ve sınıf topluluktur.


b. Okulunuzdaki arkadaşlarınız ellerini günde kaç kez sabunla yıkamaktadır?
Cevap: Araştırma sorusu olur. Çünkü toplulukta değişir.


c. Bulunduğunuz il hangi coğrafi bölgededir?
Cevap: Araştırma sorusu olmaz. Çünkü kişiden kişiye değişmez kesin bilgidir.


ç. Okulunuzdaki öğrenci temsilcisinden beklentileriniz nelerdir?
Cevap: Araştırma sorusu olur. Çünkü her öğrencinin beklentisi farklıdır.


d. Sınıfınızdaki arkadaşlarınız çevreyi korumak için neler yapmaktadırlar?
Cevap: Araştırma sorusu olur. Çünkü sınıf topluluktur.


2. Sınıf arkadaşlarınıza “Hangi içeceği seversiniz?” sorusunu yöneltiniz. Aldığınız cevaplara göre bir sıklık tablosu düzenleyiniz. Sıklık tablosundaki verileri sütun grafiği ile gösteriniz. Grafiğe göre;
Cevap: 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 188-196-197-198. Cevapları ÖZGÜN Yayınları


a. En çok sevilen içeceğin,
Cevap:  En çok sevilen içecek meyve suyudur.


b. En az sevilen içeceğin adını söyleyiniz.
Cevap: En az sevilen içecek ayrandır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 197 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

3. Bir iş yerinin tüm çalışanlarına öğle yemeğinde “karnıyarık, türlü, taze fasulye, ıspanak, pırasa” yemeklerinden hangisini tercih ettikleri sorulmuştur. Alınan cevaplara göre aşağıdaki sıklık tablosu ve sütun grafiği oluşturulmuştur. Tablo ve grafiğe göre soruları cevaplayınız.

a. En çok tercih edilen yemek hangisidir?
Cevap: En çok tercih edilen yemek taze fasulyedir.


b. En az tercih edilen yemek hangisidir?
Cevap: En az tercih edilen yemek pırasadır. 


c. Taze fasulyeyi tercih edenler, karnıyarığı tercih edenlerden kaç kişi fazladır?
Cevap: 

Taze fasulye: 45
Karnıyarık: 30
45 – 30 = 15 fazladır.


ç. Pırasayı tercih edenler, türlüyü tercih edenlerden kaç kişi azdır?
Cevap: 

Pırasa: 15
Türlü: 35
35 – 15 = 20 azdır.


d. Bu iş yerinde kaç kişi çalışmaktadır?
Cevap: 30 + 35 + 45 + 20 + 15 = 145 kişi çalışmaktadır.


4. Bir ortaokuldaki 5. sınıf şubelerinin sayısı 2’dir. Bu sınıflardaki öğrencilere sevdikleri spor dalı sorulmuştur. Alınan cevaplara göre aşağıdaki sıklık tablosu oluşturulmuştur. Tabloya göre soruları cevaplayınız.

a. En çok sevilen spor dalı hangisidir?
Cevap: En çok sevilen spor dalı futboldur.


b. En az sevilen spor dalı hangisidir?
Cevap: En az sevilen spor dalı yüzmedir.


c. Basketbolu sevenlerin sayısı, yüzmeyi sevenlerin sayısından kaç kişi fazladır?
Cevap: 

Basketbol: 10
Yüzme: 5
10 – 5 = 5 fazladır


ç. Hangi iki spor dalını sevenlerin sayıları toplamı, futbolu sevenlerin sayısına eşittir?
Cevap: 

Voleybol + Atletizim = Futbol
9 + 7 = 16
16 = 16


d. İki şubede toplam kaç öğrenci vardır?
Cevap: 10 + 5 + 9 + 7 + 16 = 47 öğrenci vardır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 198 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. Bir oyuncak mağazasında bir haftada satılan otomobil, yapboz, bebek ve tren sayıları aşağıdaki grafikte gösterilmiştir. Grafiğe göre soruları cevaplayınız.

a. En çok satılan oyuncak hangisidir?
Cevap: En çok satılan oyuncak otomobildir.


b. En az satılan oyuncak hangisidir?
Cevap: En az satılan oyuncak trendir.


c. Yapbozun fiyatı 18 TL olduğuna göre yapboz satışından kaç Türk lirası elde edilmiştir?
Cevap: 18 . 40 = 720 TL elde edilmiştir.


ç. Hem otomobil hem de trenin fiyatı 40 TL’dir. Otomobil ve tren satışından toplam kaç Türk lirası elde edilmiştir?
Cevap: 

120 + 30 = 150
150 . 40 = 6000 TL elde edilmiştir.


6. Bir hastanede, bir haftanın beş gününde muayene olan hastaların sayıları aşağıda farklı iki grafikle gösterilmiştir. Grafiklere göre soruları cevaplayınız.

a. Grafikler arasında fark var mıdır? Varsa açıklayınız.
Cevap: Grafikler arasında fark yoktur.


b. Grafiklerden hangisi yanlış yorumlamalara yol açabilir? Nedenini açıklayınız.
Cevap: Grafiklerden 2. grafik yanlış yorumlanabilir çünkü sayılar açık gösterilmemiştir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Bu tür etkinlikler, öğrencilerin matematik öğrenmelerine ve günlük yaşamda bu becerileri nasıl kullanacaklarını öğrenmelerine yardımcı oluyor. Bu cevap anahtarı, çocuğumla birlikte matematik öğrenmeyi daha eğlenceli ve anlam dolu hale getiriyor.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.