6. Sınıf Fen Bilimleri

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221-222-223. Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221-222-223. Cevapları MEB Yayınları

6.Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı 221-222-223. Sayfa Cevapları Ünite Değerlendirme

6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 221 Cevapları MEB Yayınları

A. Aşağıdaki soruların cevabını ilgili alana yazınız.

1) Yukarıdaki elektrik devresindeki A-B uçlarına aynı maddeden yapılmış ve dik kesit alanları eşit K, L, M iletken telleri bağlandığında dirençler arasındaki ilişkiyi açıklayınız. Ampul parlaklıkları ile direnç arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: M>L>K → Direnç arttıkça ampul parlaklığı azalır. 


2) Saf su iletken midir? Eğer iletken değilse iletken hale getirilebilir mi?
Cevap:  Saf su yalıtkandır. Saf suya tuz, limon ve benzeri  maddeleri ekleyerek iletken hale getirebiliriz.


3) Günlük hayatta elektrik yalıtkanı olan maddelerin kullanım alanları nerelerdir?
Cevap: Günlük hayatta elektrik yalıtkanı olan maddeler kabloların dışında, fişlerde, prizlerde kullanılmaktadır.


4) Bir çubuğun iletken mi yalıtkan mı olduğu bilinmiyor. Bunu anlayabilmek için nasıl bir çalışma yapabiliriz?
Cevap: Elektrik devresi oluşturulur ve çubuklar bağlandığında ampul ışık veriyorsa iletken olduğu anlaşılır. 


B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü/sözcükleri yazınız.
Cevap:

1) Maddelerin elektrik enerjisinin iletilmesine karşı gösterdiği zorluğa __direnç__ denir.

2) Elektrik enerjisini iyi ileten maddelere __iletken__ denir.

3) Elektrik enerjisini iyi iletmeyen maddelere __yalıtkan__ denir.

4) Direnç; bir iletkenin cinsine, __dik kesit alanına__ ve __uzunluğuna__ bağlıdır.

5) Kabloların dış kısmı, yalıtkan bir madde olan __plastik__ ile kaplıdır.

6) __Kablo__ elektrik enerjisinin taşınmasını sağlayan devre elemanıdır.

7) Bir devredeki ampulün parlaklığı devredeki __telin__ uzunluğuna bağlıdır.

8) Ampulün içinde __filaman__ tel bulunur.

9) Dik kesit alanı __arttıkça__ bir iletkenin direnci azalır.


C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise (D) yanlış ise (Y) harfi yazınız. Yanlış olduğuna inandığınız ifadenin doğrusunu altındaki boşluğa yazınız.
Cevap:

(Y) Elektrik enerjisini ileten maddelere yalıtkan madde denir.
⇒ Elektrik enerjisini iyi ileten maddelere ”iletken” madde denir.

(D) Vücudumuz elektrik enerjisini iletir.

(D) Islak tahta parçası iletkendir.


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 222 Cevapları MEB Yayınları

(Y) İletken maddelerin dirençleri büyük, yalıtkan maddelerin dirençleri küçüktür.
⇒ İletken maddelerin dirençleri küçük, yalıtkan maddelerin dirençleri büyüktür.

(D) Saf su, içerisine tuz atılıp karıştırıldığında iletken hale geçer.

(Y) Kuru hava elektrik enerjisini iletir.
⇒ Yağmurlu hava elektrik enerjisini iletir.

(D) Devre elemanlarının her biri, bir direnç değerine sahiptir.

(D) Ütü, fırın, elektrik sobası gibi elektrikli cihazların içinde direnci büyük teller kullanılır.

(D) Eşit kesit alana sahip aynı cins maddeden yapılmış iki iletkenden uzun olanın direnci, kısa olanınkinden daha büyüktür.

(Y) Bir iletkenin direnci, iletkenin kütlesine bağlıdır.
⇒ Bir iletkenin direnci, iletkenin uzunluğuna, cinsine ve dik kesit alanına bağlıdır.


D. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.

1) Şekildeki elektrik devresinde bağlantı kabloları arasına bakır çubuk bağlanmıştır. Bu çubuğun yerine aynı uzunlukta fakat daha kalın bakır çubuk bağlandığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur?
Cevap: B) Devrenin direnci azalır.


2) Hangi öğrenci veya öğrencilerin iletkenlik ve yalıtkanlık ile ilgili yaptığı yorumlar doğrudur?
Cevap: C) Aylin ve Mehmet


6. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 223 Cevapları MEB Yayınları

3) Yukarıda verilen maddelerden hangileri elektrik enerjisini iyi iletmez?
Cevap: C) 2-5-7-8


4) Buna göre, yukarıda verilen çubukları K-L uçlarına sırayla ekliyor. Ampul parlaklığının büyükten küçüğe sıralaması hangi seçenekte doğru verilmiştir?
Cevap: A) II- I- III 


5) Aşağıdaki kaplarda verilen sıvılardan hangileri kullanılarak hazırlanan düzenekler elektrik akımını iletir?
Cevap: D) Yalnız III


6) 6. sınıfta okuyan Şeyma, Fen Bilimleri dersinde elektriksel dirençle ilgili iki deney tasarlamıştır. 1. deneyde ampulün daha az yandığını gözlemlemiştir. Buna göre bu deneyin bağımlı ve bağımsız değişkenleri nelerdir?
Cevap: B) Ampul parlaklığı İletken kablo kalınlığı 


7) Buna göre; Ebru ve Engin’in yaptıkları etkinliklerden sonra ampul parlaklığı nasıl değişir?
Cevap: C) Azalır Artar

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Cevap anahtarını kullanarak, çocuğumla bu konuları tartışmak ve daha derinlemesine öğrenmek harika bir deneyimdi. Aynı zamanda, çocuğumun derslerde başarılı olmasına yardımcı olacak temel kavramları anlamalarını sağladı.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.