8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 60-63-64-65-66-67 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Kınalı Ali’nin Mektubu Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67


Kınalı Ali’nin Mektubu Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 60 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Öğretmeninizin dinleteceği “Çanakkale Türküsü”nün size hissettirdiklerini anlatınız.


Cevap : Çanakkale türküsünde çok duygulandım. Savaşa giden çocuklar ve bizlerin bağımsızlığı için mücadele eden şehitlerimiz ve kahramanlarımızı özlemle andım.


2. Çanakkale Savaşı hakkında bildiğiniz bir hikâye varsa arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap : Çanakkale Savaşı hakkında bildiğiniz bir hikâye varsa arkadaşlarınızla paylaşınız.

Mustafa Kemal Atatürk cepheleri ziyaret ediyordu. Bir cephede düşman askerleri karaya çıkarma yapmış ve hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Mehmetçik mücadele ederek cepheyi tutuyordu. Sonrasında kurşunları bitince geri çekilmeye başladılar. Bunun sonucunda Mustafa Kemal Atatürk ” Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum “ demiş ve askerler süngüleri takarak cephede düşman askeri püskürtülmüştür.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 63 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen bazı sözcüklerin anlamları aşağıda verilmiştir. Verilen anlamlarla sözcükleri eşleştiriniz.


(1.denetlemek-2.kına-3.orak-4.kaza-5.bölük-6.hasret-7.üsteğmen-8.er-9.şehit-10.cephe-11.tümce-12.mektup-13.süngü)


 • (1.denetlemek) Bir işin doğru ve usulüne uygun olarak yapılıp yapılmadığını incelemek, murakabe etmek, teftiş etmek, kontrol etmek.
 • (4.kaza) İlçe, kaymakamlık.
 • (7.üsteğmen) Orduda rütbesi teğmenle yüzbaşı arasında olan subay.
 • (6.hasret) Özlem.
 • (11.tümce) Cümle.
 • (12.mektup) Bir şey haber vermek, sormak, istemek veya duyguları bildirmek için birine çoğunlukla posta yoluyla gönderilen, zarfa konulmuş yazılı kâğıt, name.
 • (10.cephe) Üzerinde savaşın sürdüğü bölge.
 • (9.şehit) Kutsal bir ülkü veya inanç uğrunda ölen kimse.
 • (3.orak) Yarım çember biçiminde yassı, ensiz ve keskin metal bir bıçakla, buna bağlı bir saptan oluşan ekin, ot vb. biçme aracı.
 • (8.er) Rütbesiz asker, nefer.
 • (13.süngü) Tüfek namlusunun ucuna takılan küçük kılıç biçiminde delici silah.
 • (5.bölük) Takımlardan oluşan, üçü veya dördü bir tabur oluşturan ve öbür birliklerin temeli sayılan
  birlik.
 • (2.kına) Kına ağacının kurutulmuş yapraklarından elde edilen, saç ve elleri boyamakta kullanılan toz.

2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki deyimleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.


1. kına yakmak-2.geri dönmek-3.dalga geçmek-4.selam etmek-5.büyüklerin ellerinden,küçüklerin gözlerinden öpmek)


(3) Eğlenmek, alay etmek.

Cümlem: Öyle goller kaçırdı ki herkes dalga geçiyordu.


(2) Geldiği yere gitmek.

Cümlem: Umduğunu bulamayan Ahmet, geri döndü.


(1) Kınayı su ile karıştırıp bulamaç kıvamına getirerek boyanacak yere sürmek.

Cümlem: Askere giden oğlunun başına kına yaktı.


(5) Saygı ve sevgi göstermek.

Cümlem: Mektubunu “Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum.” diye bitirdi.


(4) Uzakta olan birine esenlik dilemek.

Cümlem: Bütün Mehmetçiklere selam etti.


3. ETKİNLİK


Soru : “Kınalı Ali’nin Mektubu” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.


Cevap :

 1. Soru: Üsteğmen Faruk cepheye gelen askerleri denetlerken kim ilgisini çekiyor?
 2. Soru: Ali’ye niçin Kınalı lakabı takmışlar?
 3. Soru: Annesinin Ali’ye kına yakmasının sebebi neymiş?

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 64 Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : “Kınalı Ali’nin Mektubu” metnine göre aşağıdaki boşlukları doldurunuz.


Cevap :

Olay: Çanakkale Savaşı’nda asker olan Kınalı Ali’nin, saçına niçin kına yakıldığını annesine mektup yazarak sorması, Ali’nin savaş sırasında şehit olması, cevap için gönderilen mektubun komutanı tarafından okunması.

Yer: Gelibolu

Zaman: Çanakkale Savaşları zamanı

Anlatıcı: 3. kişi

Kahramanlar: Üsteğmen Faruk, Kınalı Ali ve arkadaşları, Kınalı Ali’nin annesi


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki metni okuyunuz. Metinde geçen geçiş ve bağlantı ifadelerinin altlarını çizip bu ifadelerin anlatıma olan katkısını yazınız.


Cevap : Gençlik kavramı, biyolojik anlamda kullanıldığı zaman şüphesiz ki belli bir yaş dönemini ifade eder. Atatürk, gençlere verdiği önemi ilk olarak 19 Mayıs tarihini “Gençlik ve Spor Bayramı” hediye ederek göstermiştir. Atatürk, gençlerin özellikle sağlam ve olumlu bir karakter taşımalarını önemsemiştir.

Kısaca Atatürk gençliği, ideal gençliği oluşturmalıdır. Son olarak diyebiliriz ki ilkelere bağlı, çalışkan ve vatansever bir gençlik Atatürk’ün idealiydi.
Komisyon


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 65 Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki mektubu okuyunuz. Mektupta geçen fiilimsileri bulup türlerini belirleyerek uygun bölümlere yazınız.


Cevap :

Aziz Mösyö Pierre Loti,

Şimdi aldığım 18 Mayıs 1921 tarihli nazik mektubunuza pek duygulanmış olarak sonsuz teşekkür eder ve bütün yurttaşlarım gibi kişiliğinize karşı beslediğim saygı, sevgi ve hayranlık duygularımın içtenliğine ve derinliğine inanmanızı rica ederim.

Rahatsızlığınızı öğrenince pek üzüldüm ve tam iyileşmeniz haberini sabırsızlıkla bekliyorum.

Bu fırsattan yararlanarak tarihimizin en karanlık günlerinde, yenilgi ve iftiranın bizi ebediyyen yok edecek gibi göründüğü bir zamanda bize güvenini bir an bile yitirmemiş olan dosta beslediğimiz ebedi minnettarlığın teminatını, talihin Türk milletine yeniden gülümsemeye başladığı şu sırada yenilemekten pek mutluluk duymaktayım.

Size acil şifalar diliyorum.


7. ETKİNLİK


Soru : Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız Çanakkale Savaşı anılarından sizi en çok etkileyeni anlatınız.


Cevap : Çanakkale Savaşı hakkında bildiğiniz bir hikâye varsa arkadaşlarınızla paylaşınız.

Mustafa Kemal Atatürk cepheleri ziyaret ediyordu. Bir cephede düşman askerleri karaya çıkarma yapmış ve hızlı bir şekilde ilerliyorlar. Mehmetçik mücadele ederek cepheyi tutuyordu. Sonrasında kurşunları bitince geri çekilmeye başladılar. Bunun sonucunda Mustafa Kemal Atatürk ” Ben size savaşmayı değil, ölmeyi emrediyorum “ demiş ve askerler süngüleri takarak cephede düşman askeri püskürtülmüştür.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 66 Cevapları


8. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki Çanakkale broşürünü inceleyiniz.


Cevap : Çanakkale broşürünü inceleyiniz.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 67 Cevapları


b) Broşürden ve derse hazırlık bölümünde yaptığınız araştırmadan faydalanarak “Çanakkale Savaşı’nın tarihimizdeki önemi” ile ilgili bilgilendirici bir metin yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.


Cevap : “Çanakkale Savaşı’nın tarihimizdeki önemi” ile ilgili bilgilendirici bir metin yazınız.

2. Dünya Savaşı Çanakkale Cephesi Türk tarihi açısından büyük öneme sahip olan bir zaferi içerisinde barındırmaktadır. Çanakkale savaşında Türk milleti bir araya gelerek bütün cihana karşı kazandığı bağımsızlık mücadelesini konu almaktadır. Çanakkale’de zorluklar ve yokluk içerisinde kahramanlarla büyük bir mücadele olmuş ve düşman devletlerin Çanakkale’yi geçmesi engellenmiştir.

Böylelikle Çanakkale zaferiyle Türk milleti bağımsızlık için umutlanmıştır. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Türk milleti bir araya gelerek Milli mücadele başlamış ve düşman tek tek alt edilerek Türk milleti bağımsızlığını elde etmiştir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Çanakkale Zaferi Türk milleti için önemli olan zaferlerden bir tanesi de Türk milleti zorluklar içerisinde Cihan devletlerine karşı tarafta tutmuş ve büyük mücadelesi ve iman gücü ile beraber büyük Zafer elde ettiğini söyleyebiliriz Mustafa Kemal Atatürk gibi büyük komutanlar Çanakkale Savaşı’nın kazanılmasında ileri görüşlülüğü ile ve askere hitap etmesi ile beraber büyük bir başarı elde etmesini sağlamıştır.

 2. Çanakkale zaferi binlerce mücadele vererek Kurtuluş savaşı zamanında yokluklarla ve birçok düşmanın işgaline karşı kazanılmış ve dünyaya sesini duyurmuş ve binlerce şehitler vererek Türk milletine korumaya dünyaya kendini kanıtlamıştır.Kurtuluş Savaşı’nda meydana gelen Çanakkale zaferini yurdumuzu koruyup kollamak için Türk milletine ne kadar cesur ve mücadeleci olduğunu görebiliyoruz. Bu derslerde bize yardımcı oldunuz ve derslerimi hemencecik bitirmeme yardımcı olduğunuz için size çok teşekkür ediyor um.

 3. Çanakkale destanı’nda ülkemizin birçok bölgesinde bulunan daha çok küçük yaşta olan askerlerimiz elleri kına yakılarak vatan uğruna savaşmaya gönderilirdi. Vatanı için seve seve canını her şeyini veren kahraman Türk askerleri sayesinde şu an huzurlu vatan topraklarına sahibiz. Ayrıca yalnız askerlerimiz değil kadınlarımız da Çanakkale Savaşı’nda askerlere destek ve yardımcı olmuştur. Bu milletin bugünlere gelebilmesi için verilen milli mücadelenin önemi oldukça fazladır. Bunun en büyük kanıtı Çanakkale destanı olarak bilinmektedir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.