8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20-23-24-25-26-27 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Kaşağı Metni Cevapları Sayfa 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27


Kaşağı Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 20 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Hangi hayvanın bakımını üstlenmek isterdiniz? Neden?


Cevap : Hangi hayvanın bakımını üstlenmek isterdiniz? Neden?

Bir köpeğin bakımını üstlenmek istedim. Köpekler bakımları ve sorumluluğu ne kadar ağır olursa olsun sürekli olarak bu sevgini karşılığını veren bir hayvandır. Köpekler sahiplendikleri ailenin fertleri canlarını hiçe sayarak koruyan harika bir hayvanlardır. Bu nedenle köpekler insanların dostları olarak kabul edilmektedir.


2.“Dürüst olduğun için kaybedebilirsin ama yalan söyleyip utanmaktan iyidir.’’ Charles Bukowski (Çarlz Bukovski) sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.


Cevap : “Dürüst olduğun için kaybedebilirsin ama yalan söyleyip utanmaktan iyidir.’’ sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

“Dürüst olduğun için kaybedebilirsin ama yalan söyleyip utanmaktan iyidir.’’ Charles Bukowski (Çarlz Bukovski) sözü ; bizlere toplum içerisinde yalan söyleyip itibarımızın zedelenmesi ve insanların güveninin kaybetmektense, dürüst olarak kaybetmenin daha önemli olduğunu ifade etmektedir.

Çünkü dürüst olan bir kişi bazı durumlarda kaybedebilir ancak hayat sürekli olarak ona fırsatlar çıkarak başarılı olmasını sağlayacaktır. Ancak yalan söyleyen bir kişi toplumun güvenini kaybedeceği için toplum içerisinde başarılı olmasından söz edilemez.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 23 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış yerlere yazınız.


1. Evlerde oda kapılarının açıldığı genişçe yer, hol.

Cevap : SOFA


2. Kapatılmış, hapsedilmiş kimse.

Cevap :MAHPUS


3. Hayvanları tımar etmek için kullanılan, sacdan, dişli araç.

Cevap :KAŞAĞI


4. Bakır, nikel ve çinkodan oluşan gümüş görünüşünde bir alaşım.

Cevap :FAKFON


5. Hayvanların su içtikleri taş veya ağaçtan oyma kap.

Cevap : YALAK


6. Bir yapının veya yapı grubunun ortasında kalan üstü açık, duvarla çevrili alan, hayat.

Cevap :AVLU


7. Binek hayvanlarının sırtına konulan, oturmaya yarayan nesne.

Cevap : EYER


8. Hüzünlü.

Cevap : HAZİN


9. Söğütgillerden, sulak yerlerde yetişen, yaprakları almaşık ve alt yüzleri havla örtülü büyük bir ağaç.

Cevap : SÖĞÜT


10. At bakıcısı.

Cevap : SEYİS


11. Memeli hayvanlarda bel ile kuyruk arasındaki dolgun ve yuvarlakça bölüm.

Cevap : SAĞRI


2. ETKİNLİK


“Kaşağı” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. Hasan ve ağabeyi neler yapmaktan hoşlanmaktadır?


Cevap : Atlarla uğraşmaktan, onları suya götürmekten, çıplak sırtlarına binmekten hoşlanmaktadır.


2. Hasan’ın ağabeyi, çok keskin ve sivri dişli kaşağıyı düzeltmek için ne yapmıştır?


Cevap : Hasan’ın ağabeyi, çok keskin ve sivri dişli kaşağıyı düzeltmek için Duvarın taşlarına sürtmüş.


3. Ağabeyi Hasan’a nasıl bir suç atmıştır? Ağabeyinin davranışını doğru buluyor musunuz?


Cevap : Ağabeyi Hasan’ın yeni kaşağıyı kırdığını söylemiş.  Hayır. Ağabeyinin davranışını doğru bulmuyorum. İftira atmak  kötü bir davranıştır.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 24 Cevapları


4. Hasan’ın ağabeyi neyi itiraf etmek istemiştir? Bunu hangi duygu ağır bastığı için yapmış olabilir?


Cevap : Kaşağıyı kendisinin kırdığını itiraf etmek istemiştir. Bunu pişmanlık duygusu ağır bastığı için yapmış olabilir.


5. Hasan, hangi hastalığa yakalanmıştır? Yakalandığı hastalıktan kurtulabiliyor mu?


Cevap : Kuşpalazı hastalığına yakalanmıştır. Yakalandığı hastalıktan kurtulamamıştır.


6. Metnin ana fikrini yazınız.


Cevap : Basit yalanlarda olsa iftira atmamalı, ileride pişman olacağımız işler yapmamalıyız.


7. Ana fikre uygun bir atasözü yazınız.


Cevap :

 1. Son pişmanlık fayda vermez.
 2. Atılan ok geri dönmez.

3. ETKİNLİK


Okuduğunuz metindeki hikâye unsurlarını belirleyiniz.


Cevap :

Olay: Kaşağının kırılması sonucunda Ağabeyin suçu kardeşine atması, Hasan’ın hastalanması, kardeşi hasta olduktan sonra pişman olup suçunu itiraf etmek istemesi fakat bunun için geç kalması.

Yer: Çiftlik, Ev, Ahır.

Zaman: Geçmiş zaman

Kahramanlar: Hasan, Hasan’ın kardeşi, Dadaruh, Pervin, Hasan’ın babası ve annesi.

Anlatıcı: 1. kişi


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 25 Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Öğretmeninizin izleteceği “Kaşağı” adlı tiyatro ile okuduğunuz metni (kahramanlar, mekân, zaman, olay örgüsü yönünden) karşılaştırınız.


Cevap :

Benzerlikler: Kahramanlar, Olay, zaman, mekan

Farklılıklar: Anlatıcı, olayların oluş şekli..


5. ETKİNLİK


Soru : Cümlelerdeki anlam ilişkilerine göre boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.


(A)Amaç-Sonuç Cümlesi-B)Neden-Sonuç Cümlesi-C)Koşul-Sonuç Cümlesi)


B)Neden-Sonuç Cümlesi 1. Annem İstanbul’a gittiği için Dadaruh’un yanından hiç ayrılmıyorduk.

A)Amaç-Sonuç Cümlesi 2. Kaşağıyı aramak için penceresiz, küçük bir odaya girdim.

C)Koşul-Sonuç Cümlesi 3. Babama söylersem Hasan da duyacak, belki beni bağışlayacaktı.

B)Neden-Sonuç Cümlesi 4. Boyum atın karnına varmadığı için tımar işlerini beceremiyordum.

A)Amaç-Sonuç Cümlesi 5. Kaşağıyı benim kırdığımı söylemek için babamın yanına gitmek istedim.

C)Koşul-Sonuç Cümlesi 6. Doğruyu söylersen bir insan iftiradan kurtulacak.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 26 Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde geçen isim-fiilleri (mastarları) bulunuz. İsim-fiillerin aldığı eki örnekteki gibi gösteriniz.


Öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. -mak
Yemliklere ot doldurmak, ahırı süpürmek, gübreleri kaldırmak hoşumuza gidiyordu.
Dadaruh’un kullanmaya kıyamadığı bu güzel kaşağıyı ezdim.
Hasan, yediği tokat aklına geldikçe ağlamaya başlar.
Ben, içimdeki zehirden azabı boşaltmak için acele ediyordum.
Hasan’ın hasta oluşu gözümden gitmiyordu.
Babamın dışarıya çıkmasını bekliyorlardı.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 20-23-24-25-26-27 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 20-21-22-23-24-25-26-27. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

7. ETKİNLİK


Soru : Ömer Seyfettin’e ait kitapların kapaklarını inceleyiniz. Ömer Seyfettin’in okuduğunuz bir hikâyesini arkadaşlarınıza anlatınız.


Cevap :

Diyet

Koca Ali, kendi halinde olan bir demirci ustasıdır. Koca Ali’nin yaptığı kılıç ve namlular o kadar sağlam oluyor ki namı diyar diyar kulaktan kulağa yayılmıştır. Yaptığı işin sırrı demire çifte su vermesinden kaynaklanmaktadır.

Koca Ali hiç bir şekilde pazarlık yapmaz ne fiyat verirse onu alırdı. Babası öldten sonra Amcanın yanına gider. Ancak bir demirci boyun eğmediği içi, eyvallahı olmadığı için burada kalamamış bir demircinin yanına girmiş ardından kendi işini açmıştır.

Koca Ali, gününü demir yaparak geçirirdi. Bir gün geç saatlere kadar çalıştıktan sonra yatsı namazı için camiye gitti o gün cami daha kalabalıktı. Camiye Konya dan iki derviş gelmiş mesnevi okuyordu, çok severdi mesnevi dinlemeyi. Onları dinledikçe kendinden geçti. Camiden çıkışında dükkanına giden yolda durup etrafı, öten bülbülleri dinlemeye başladı hala mesnevinin etkisinde idi.

Nöbette var olan bekçilerle karşı karşıya geldi. Ağanın emri gereği yatsıdan sonra sokakta olmak yasak idi. Bekçiler koca Ali’yi tanıdı eve gitmesini istediler. Koca Ali evine geldiğinde kapı aralıklı kalmış önemsememiştir. Sabah olunca kapıyı çalarak gece olan bekçiler gelmiş gece bir hırsızlık olmuş bir adamın koyunu kesilmiş ve para kesesi Koca Ali’nin dükkanın önünde bulunmuştur.

Herkes bu duruma çok üzüldü. Spahiler Koca Al’nin diyeti için zengin adamın yanına gittiler. Hem sıpahilerle arasını iyi tutmak için bu teklifi kabul etmiş. Ancak Koca Ali’nin sürekli olarak onun yanında çalışmasını istemiş. Sürekli olarak bu durumu başına katan zengin adam Koca Alinin canına tak etmesi sonucunda elindeki satırla elini keserek zengin adamın önüne atmış al sana diyetin diyerek uzaklaşmıştır.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 27 Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : “Kaşağı” metninin ana fikrinden yola çıkarak bir hikâye yazınız. Hikâyenize uygun bir başlık koyunuz.


Cevap :

Yabancı Köylü

Evvel zaman içerisinde bir köyde insanların bir arada mutlu mesut bir şekilde yaşarmış. Zaman içerisinde köye bir yabancı gelmiş ve köyün dışında kendine bir ev kurmuş.

Köylülerle arası çok iyi olan ve demirci olan bu kişi herkes tarafından çok sevilmiş. Köyde bir gün bir hırsızlık olmuş. Ancak köyde daha önce böyle bir şey olmamıştı. Herkes yabancı demirciyi suçlamaya başlamış. Kimse onunla konuşmaz ve iş yapmazdı. Hırsızlık yapan genç içten içe pişmanlık duyuyordu. Yabancı demirci bir gün hastalanmış ve yata düşmüş. Ancak kimse yanına gitmediği için halini bilmiyormuş.

Hırsız olan çocuk pişman olup her şeyi köylülere anlatmış. Köylüler koşa koşa demircinin yanına gittiklerinde demirci ölmüştü. Hırsız ve köylüler pişman olmuş ve üzülmüşlerdir.

İlgili Makaleler

7 Yorum

  1. Sizlerin istekleri bizler için bir emirdir. Türkçe ders kitabı cevpalarına 4. Etkinlik cevabı eklendi. İyi dersler dizeriz.

   Benzerlikler: Kahramanlar, Olay, zaman, mekan

   Farklılıklar: Anlatıcı, olayların oluş şekli..

 1. Genellikle beslemek istediğim hayvanların başında Kuşlar ve köpekler geldiğini söyleyebilirim kutla çok seveceğim ve çok güzel olmaları seslenin güzel olmasından dolayı bunları beslemek isterim köpekler ise sadık bir dost olarak Bizler tehlikelere karşı korumak da sevecek misin tatlılığı ile beraber beslenmesi gereken hayvanlar arasına girebilir.

 2. Mesela ben bir kümeste tavuklar ve horozlar mı olmasını isterdim.kümesteki hayvanların izleyip onlara buğday yem vermek çok eğlenceli olabilirdi.Kümesteki hayvanların yumurtalarını toplamak ayrı bir eğlenceli olurdu.tavuğun kuluçkaya oturup civcivler çıkardığı zaman çok mutlu oluyor ve onların büyümesini ve gelişmesini tavuk veya horoz olmasını görmek beni çok sev indiriyordu.bir hayvanın bakımını üstlenmek ve ona sahip çıkmak çok önemli olduğu için onlar da isteklerimiz bittikten sonra terk etmemeli onları yalnız bırakmamalıyız. Örneğin bir hayvan sahiplendiğimiz zaman onu aç susuz ve bakımsız bırakmamalıyız.hasta oldukları zaman veterinere götürmedi gerekli ilaçları kullanmalı herhangi bir sorunda karşılaştıkları zaman yanlarında olmalıyız. Çünkü hayvanlar dilsiz ve bize muhtaç canlılardır.bu konuda beni bilgilendirdiğiniz ve hayvan sevgisini ne kadar önemli olduğunu gösterdiğiniz ve ona de indiğiniz için size çok teşekkür ediyorum.

 3. Çevremde gördüğüm birçok hayvanın bakımını üstlenmek isteyebilirdim. Ama hayvanların arasında en çok ilgimi çeken ve beslemek istediğim hayvanları arasında kuşlar gelmektedir. Yalnız evcil olan kuşları kafeste tutmak ve onları alışmış oldukları ortamlarda beslemek doğrudur. Doğada yaşamak isteyen bey’e yabani olan kuşları kafese koymak onların bağımsızlığını elinden almak gibidir. Kuşlar duygusal ve sıcak canlılardır. Kuşların cıvıltısı cıvıldaması insana huzur verebilir. Kuşlar renkleri ile birbirlerine olan yaklaşımıyla ve ilgisi ile çok güzel ve özel varlıklardır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.