8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 12-13-14-15-16-17-18-19 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Cevapları Sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19


İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 12 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. “İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.” düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?


Cevap : “İyimser insan her felakette bir fırsat, kötümser insan da her fırsatta bir felaket görür.” düşüncesine katılıyor musunuz? Neden?

Evet katılıyorum. İyimser insan sürekli olarak karşısına çıkan kötülüklerden ve sıkıntılardan bir ders çıkararak hayatına devam eder ve hayatında bu şekilde başarılı bir şekilde devam eder. Ancak kötümser insan, hayatında karşısına çıkan bir olumsuzluk görür ve bu fırsatı değerlendirmekten vazgeçer. Bu da kötümser bir kişinin hayat içerisinde başarılı olmasını engellemektedir.


2. İyimserlik ve kötümserlik kavramlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.


Cevap : İyimserlik ve kötümserlik kavramlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

İyimserlik sürekli olarak olmasa da çoğu durumda olması gereken bir ruh hali olması gerekmektedir. Başımıza gelecek olaylar bizleri gelecek hayatta başarılı olmamızı sağlayan en önemli hayat tecrübeleri olarak görmeliyiz. Kötümserlik, az da olsa gerekli olan bir olduğudur. Sürekli olarak iyimser olmak iyi değildir. Bunun yeri bazı durumlarda kötümser olarak gelecek olan tehlikelere karşı önlem almamız gerekmektedir.


Soru : Yaşamda, kötümserlere mi yoksa iyimserlere mi daha çok gereksinim duyarız?


Cevap : Yaşamda, kötümserlere mi yoksa iyimserlere mi daha çok gereksinim duyarız?

Yaşamda, daha çok iyimserliğe ihtiyaç duyarız. Çünkü iyimserlik bizleri hayata daha sıkı bir şekilde çalışarak ve hatalarımızdan ders alarak başarılı olmamızı sağlar. Hayatımızda yaşadığımız bütün olaylar bizlere tecrübe vererek başarının kapısını açacaktır. İşte bu nedenle az da ola kötümser olarak önlemler almalı ama en çok hayat içerisinde iyimser olmamız gerekmektedir.


Soru : Biz de kimi durumlarda iyimser, kimi durumlarda koşullar gereği kötümser rollerini ister istemez benimseyip oynamaz mıyız?


Cevap : Biz de kimi durumlarda iyimser, kimi durumlarda koşullar gereği kötümser rollerini ister istemez benimseyip oynamaz mıyız?

Evet çok doğru biz sözdür. iz de kimi durumlarda iyimser, kimi durumlarda koşullar gereği kötümser rollerini ister istemez benimseyip oynarız. Bunun temel nedeni hayat içerisinde var olan deneyimlerimizden kaynaklanmaktadır. Hayatımızda bazı kötü insanlara karşı kötümser, iyi insanlara karşı ise iyimserlik rollerini ister istemez oynarız.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 13 Cevapları


Soru : Şimdi bir kez daha kendinize sorun ve içtenlikle yanıtlamaya çalışın: İyimser misiniz, kötümser misiniz?


Cevap : İyimserim. Çünkü hayat içerisinde yaptıklarım hatalardan ders alacağımı ve azda kötümser olarak ancak en çok iyimser olarak hayatıma devam ederim.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 14 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Metinde geçen anlamını bilmediğiniz sözcükleri yazınız. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.


Öbek Kelimesi : Birbirine benzer veya aynı cinsten olan şeylerin oluşturduğu bütün, takım, küme

Romantik Kelimesi : Davranışlarında duygu ve coşkunun aşırı ölçüde etkisi bulunan

Güdü Kelimesi : Bilinçli veya bilinçsiz olarak davranışı doğuran, sürekliliğini sağlayan ve ona yön veren herhangi bir güç


2. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki deyimlerin anlamlarını bulunuz. Deyimleri birer cümlede kullanınız.


Göze almak

Deyim Anlamı : Gelebilecek olan tehlikeleri ve riskleri kabullenmek

Deyimle ilgili Cümle : Yapacakları ticarette her şeyi göze aldı.


Batağa saplanmak

Deyim Anlamı : İçinden çıkılması zor bir duruma düşmek

Deyimle ilgili Cümle : Yaptıkları hatalar yüzünden batağa saplandı.


Göz ardı etmek

Deyim Anlamı : Gereken önlemleri, uyarıları dikkat almamak, umursamamak

Deyimle ilgili Cümle : Ailesinin yaptığı uyarıları göz ardı etti.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 15 Cevapları


3. ETKİNLİK


“İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. İnsanları iyimser ya da kötümser yapan sebepler nelerdir?


Cevap : İnsanlar hayat içerisinde var olan yaşamlarından elde ettikleri deneyimler, toplum içerisindeki yaşantılar ve beklentileri insanları iyimser ya da kötümser yapan sebeplerdir.


2. Yazara göre kötümserlere mi iyimserlere mi ihtiyaç duyarız? Neden?


Cevap : Kötümserlere ihtiyaç duyarız. Çünkü kötümserler her tür durumun, olayın insanı kötümserliğe sürükleyecek özelliklerini bulup çıkarmada ustadırlar.


3. İyimserler hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız.


Cevap : İyimserler hangi özelliklere sahiptir? Açıklayınız.

Maddeler halinde İyimserler şu özelliklere sahiptir ;

 1. İyimserler;
 2. Akıllıdır,
 3. Girişkendir,
 4. Geleceğe ilişkin olumludur,
 5. Duyarlıdır,
 6. Sevecendir,
 7. Yapıcıdır,
 8. Olumlu enerji verir.

4. “İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.


Cevap : “İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.

“İyimser uçak yapar, kötümser ise paraşüt.” sözü ; bizlere iyimser olanların hayat içerisinde sürekli olarak güzel şeyleri tasarladığını ifade etmektedir. Ancak kötümserler ise ; uçakta yaşanabilecek sorunların yani hayat içerisinde yaşanacak olan sorunları tahmin ederek önlemler almaya çalışır.


5. Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkiler?


Cevap : Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını neler etkiler?

Yaşamda iyimserlerle kötümserlerin oranını hayat içerisinde var olan beklentiler, sıkıntılar, hedefler, toplumun yapısı ve hayat içerisinde var olan ekonomik yapıların iyimserlik ve kötümserlik oranını etkilediğini ifade edebiliriz. Çünkü toplum içerisinde insanları gelecek kaygısının olmaması iyimser yaparken, gelecek kaygısı olan toplumlarda ise kişileri kötümser yapar.


6. Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz.


Cevap : Aile bireylerinizi iyimserlik ve kötümserlik açısından değerlendiriniz. 

Annem sürekli olarak iyimser olan bizleri seven, koruyan ve güzellikler düşünen biridir. Babam ise ; gelecek kaygısı ve hayat mücadelesi nedeniyle biraz kötümser olan hayat içerisinde ailemize gelecek olan tehlikeleri düşündüğü için biraz kötümser olduğunu ifade edebiliriz.


4. ETKİNLİK


a) Aşağıda ‘‘İyimserlik ve Kötümserlik Üzerine’’ metninin türü ile ilgili bilgiler verilmiştir. Bilgilerden metne uygun olanların başına ‘‘D’’, metne uygun olmayanların başına ‘‘Y’’ yazınız.


( Doğru ) Yazar, kişisel görüş ve düşüncelerini anlatmıştır.
( Yanlış ) Yazar, kahramanlarını genellikle hayvanlardan seçmiştir.
( Doğru ) Öğretici bir metindir.
( Yanlış ) Metin serim, düğüm, çözüm bölümlerinden oluşmuştur.
( Doğru ) Yazar düşüncelerini kanıtlama (sayısal verilerden yararlanma, tanık gösterme…) yoluna gitmiştir.
( Doğru ) Sade, anlaşılır bir dil kullanılmıştır.


b) Okuduğunuz metnin türü:


Cevap : Okuduğunuz metnin türü Deneme’dir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 16 Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metnin konusunu, ana fikrini ve yardımcı fikirlerini yazınız.


Metnin Konusu: İyimserlik ve kötümserlik

Metnin Ana Fikri: Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.

Metnin Yardımcı Fikirleri:

 1. İyimserlik de kötümserlik de risk barındırır.
 2. Bir insan kesin olarak iyimser veya kötümser olamaz, duruma göre değişir.
 3. İyimserler iyi insanlar olarak görülür fakat kötümserliğin insanlara katkıları daha büyüktür.

6. ETKİNLİK


Aşağıdaki cümlelerden öznel olanların sonuna “Ö”, nesnel olanların sonuna “N” yazınız.


Sadece kötümserlerden oluşan bir toplum çekilir olmaz. ( Özenel )
Yazarın son kitabı iki yüz sayfadan oluşuyor. ( Nesnel )
İyimserlik, topluma yaşama sevinci verir. ( Özenel )
Toplumumuza iyimserler de kötümserler de katkıda bulunurlar. ( Nesnel )
Okuduğunuz metnin konusu iyimserlik ve kötümserliktir. ( Nesnel )
İyimser olmak da kötümser olmak da uygarlık gereğidir. ( Özenel )
“Yaşamın İçinde Yolculuk” kitabını Yusuf Çotuksöken yazmıştır. ( Nesnel )
İçimizin bir başka güzelliği de iyimserliktir. ( Özenel )


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 17 Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki görselleri inceleyiniz. Kan vererek hayat kurtarmanın önemini vurgulayan bir konuşma yapınız.


Cevap : Kan vererek hayat kurtarmanın önemini vurgulayan bir konuşma yapınız.

Kan insanların hayatında önemli olan ve sürekli olarak ihtiyaç duyulan bir maddedir. Hayat içerisinde yaşanabilecek olan hastalıklar, yaralanmalar ve kazalar sonucunda insanlar sürekli olarak kan ihtiyaçları doğmaktadır. İhtiyaç sahibi olan insanların gereksimlerini karşılamak için Kızılay aracılığıyla kan vermemiz gerekmektedir.

Gelecekte acil bir şekilde bizlerinde bir hasta, bir yaralı veya bir kazazede olabileceğimizi aklımızdan çıkarmamız gerekir. Toplumsal dayanışma, yardımlaşma ve gelecekte bizlerinde aynı durumda olabileceğimizi aklımından çıkarmamalıyız. İşte bu nedenle kan bağışı hayat kurtarır, millette can suyu olur ilkesiyle hareket etmemiz gerekmektedir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 18 Cevapları


8. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki cümlelerde koyu yazılan sözcüklerden hangisinin çekimli eylem olduğunu gerekçesiyle açıklayınız.


• Kuzey, babasıyla derede balık tutuyordu.
• Balık tutmak Kuzey’i çok mutlu ediyordu.
• Kuzey balık tutunca çok seviniyordu.
• Kuzey tuttuğu balıkları kovaya koyuyordu.


Cevap : İlk cümledeki sözcük fiildir. Diğerleri ise fiil veya isim değildir; fiilimsidir.


b) Aşağıdaki cümlelerde fiil kökünden türediği hâlde fiil özelliği taşımayan sözcüklerin altlarını çiziniz.


İnsanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” olarak ikiye ayrılır.
Kör iyimserliğin yol ve araçlarını kullanmaya kalkmazlar.
Uçlarda dolaşan iyimserlik tehlikelidir.
Zorluklardan çıkarılabilecek dersler için iyimser düşünmeye gereksinimimiz vardır.
Önemli olan bardakta su bulunduğunu kabul ederek onu boşa harcamamaktır.
Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.
Her şeyin iyi tarafını görmek insanı yanıltabilir.
Kötümserler, hayatı yeniden kurup biçimlendirmezler.


Cevap :

 1. İnsanlar, genelde “iyimserler” ve “kötümserler” olarak ikiye ayrılır.
 2. Kör iyimserliğin yol ve araçlarını kullanmaya kalkmazlar.
 3. Uçlarda dolaşan iyimserlik tehlikelidir.
 4. Zorluklardan çıkarılabilecek dersler için iyimser düşünmeye gereksinimimiz vardır.
 5. Önemli olan bardakta su bulunduğunu kabul ederek onu boşa harcamamaktır.
 6. Birey, kendi içindeki iyimserlikle kötümserliği dengelemesini bilmelidir.
 7. Her şeyin iyi tarafını görmek insanı yanıltabilir.
 8. Kötümserler, hayatı yeniden kurup biçimlendirmezler.

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 19 Cevapları


9. ETKİNLİK


Soru : Sevgi sözcüğünün size çağrıştırdığı kavramları yazınız. Bu kavramlardan birini seçerek bilgilendirici bir metin yazınız. Aşağıdaki yazı taslağını doldurup yazınıza uygun bir başlık koymayı unutmayınız.


Cevap :

 • Aşk
 • Merhamet
 • Saygı
 • Dürüstlük
 • Arkadaşlık
 • Hoşgörü

Yazı Taslağı

Yazının Konusu: Memleket Sevgisi

Yazının Ana Fikri: Memleket Sevgisinin Bizlere Verdiği

Giriş Bölümü: Ahlak ve hoşgörü sahibi olmanın faydası.

Gelişme Bölümü: Memleket Neden Önemlidir.

Sonuç Bölümü: Memleketin Önemi

Sevgi Dolu Memleketim

Memleketim memleketim diyerek başlamış bir çok şair. Mısralarda bu denli özlem ve sevgi bir arada kullanılmıştır. Memleket bir insanın kendini güvende hissettiği sürekli olarak kendini buraya ait olarak hissetmesi anlamına gelmektedir.

Bir insan memleketinde kendi benliğini bulduğu, soydaşlarıyla aynı üzüntüyü, sevgiyi, sıkıntıyı hissettiğinden dolayı memleket sevgisi ayrı bir güzelliğe sahiptir. Bülbül’ü altın kafese koymuşlar gene memleketim demesi bizlere memleketin hiç bir şeyle ölçülemeyeceğini anlatmaktadır.

Sonuç olarak kendimizi özgür hissettiğimiz aynı acıyı, aynı sevinci paylaştığımız memleketimiz sevginin en güzel yeridir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Hayatımızın sürekli olarak iyimserlik ve kötümserlik arasında kaldığımız ifade edebiliriz hayatta büyük oranda İyimser olarak karşınıza çıkan fırsatları iyi bir şekilde değerlendirmeniz büyük önem arz etmekte beraber hiç bir ihtimal de gelebilecek tehlikeleri ve sorunlara karşı kötümser olarak bu tehlikeleri bertaraf etmemiz de hayatımız da büyük önem arz ettiğini söyleyebiliriz.

 2. Hayatımızda devamlı iyimser olmak ve hiçbir şeye ön yargılı davranmamak gerekebilir. İyimser insanlar her zaman hoşgörülü nazik ve ahlaklı insanlardır.hayatımızı devamlı kötü şeyleri düşünerek ve insanların her zaman tehlikeli olduğunu düşünerek hayatımızın nasıl çekilmez bir hale geldiğini zamanla görebiliriz. Oysa iyilik yapmak ve iyilikte öncü olmak çok daha iyidir.iyi insanların devamlı vicdanı rahat olduğu için insanlar arasındaki sabrıyla takdir edilir. Kötümser insanlar ise devamlı kırıcı ve yıpratıcı olabilirler. Ben 8 sınıfa gidiyorum ve ödevlerimin hepsini buraya bakarak yapıyorum. siz Forum sayfa cevapları ailesine çok teşekkür ediyor öğrencilere verdiğiniz destekten dolayı sizi takdir ediyorum.

   

 3. Hayatımız boyunca sıkıntılara ve zorluklarla karşılaştığımız zaman asla pes etmemeli ve karşılaşmış olduğumuz bu zorluklardan ders çıkararak hatalarımızdan ders alarak yolumuza daha deneyimli ve daha başarılı bir şekilde devam etmeliyiz. Unutmayalım ki ya zorluklardan sonra güzellikler vardır. Bir insan başarıya ulaşmak için elbette sıkıntıya zorluğa düşebilir. Ama bu zorluklar karşısında kötümser yaklaşmamalı ve umutsuzluğa düşmeden azim etmeli ve kararlı bir şekilde hayatımızı hatalarımızla yorumlamalıyız.

   

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.