8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234-236-237-238-239-240-241 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Cevapları Sayfa 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241


Gündüzünü Kaybeden Kuş Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Hayvanların doğal ortamından uzaklaştırılarak bir kafesin içinde yaşamlarını sürdürmeleri konusunda ne düşünüyorsunuz?


Cevap: Hayvanların doğal ortamından uzaklaştırılarak bir kafesin içinde yaşamlarını sürdürmeleri konusunda ne düşünüyorsunuz?
Doğa yaradılıştan itibaren hayvanların doğal yaşama ortamları yani evleridir. Hayvanlar doğada özgürce yaşarlarken insanların onların yaşadığı doğayı istila etmesiyle doğal yaşam çevreleri yok olmuş vede giderek yaşama alanları daralmıştır.
Bunun sonucunda hayvanlar ya nesilleri tükenmiş veya doğal yaşam alanları kalmadığı için başka yerlere doğru çekilmek zorunda kalmışlardır. Hayvanların doğal yaşam alanlarından koparılarak kafes içerisinde esir edilmesi onların vahşi yaban hayatından ayrılıp, doğal ortam vede avlanma yeteneği kaybolmuş, duruma gelmektedir.


2. İnsanların keyif için avlanmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?


Cevap: İnsanların keyif için avlanmasını doğru buluyor musunuz? Niçin?
İnsanlar tarih öncesi çağlarda yaşamlarını sürdürebilmek için avcılık yaparak beslenmekteydiler. O Dönemde avcılık yapmak zorunda olan insanlar daha sonraki dönemlerde tarımcılıkla uğraşarak besinlerini tarım ürünlerinden çıkarmaya başladılar modern hayata geçilerek bugün ki toplumumuzda insanlar besinlerini tarım ürünleri veya özel yetiştirilmiş besi hayvanlarıyla gerçekleştirmektedirler.
Avlanmak artık insanlar  için sadece spor adı altında yapılan bir faaliyet durumuna geçmektedir. Bilinçli avlanmak, hayvan ırkının neslini tüketmemek koşuluyla kabul edilebilir. Fakat sadece öldürmek amacıyla yapılan vede nesli tükenen hayvanların veya tükenmeye yüz tutmuş, hayvanların avlanması bir bohçacı denilen bilinçsizce nesli tüketmek amacıyla yapılan avlanma kesinlikle kabul edilemez.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.


Cevap:

 • Hırlamak: Hırıltıyla ses çıkarmak.
 • Tepetakla : Başı aşağı gelecek biçimde.
 • Sahra : Çöl.
 • Engin : Ucu bucağı görünmeyecek kadar geniş, çok geniş, vâsi.
 • Şafak : Güneş doğmadan az önce beliren aydınlık.
 • Çiffte   : İki namlulu av tüfeği.
 • Tan Yeri : Güneşin doğmak üzere olduğu sırada, ufukta hafifçe aydınlanan yer.
 • Esenlenmek : Birine esenlik dileyerek ayrılmak, veda etmek.
 • Palaz : Kaz, ördek, güvercin vb. bazı kuş yavrularının civcivlikten sonraki durumu.
 • Üzerlik   : Sedef otugillerden, yaprakları almaşık, çiçekleri beyaz renkte, susama benzeyen tohumları acı olan, halk hekimliğinde tedavi amaçlı, tütsü olarak kullanılan bir bitki.

2. ETKİNLİK


“Gündüzünü Kaybeden Kuş” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. Yazar metinde hangi tür martılardan söz ediyor? Sözü edilen martıyı hiç duydunuz mu?


Cevap: Bilinen martılardan çok daha büyük ve kanatları çok daha uzun, Güney akdeniz’de “miho” adı verilen açık deniz martılarından bahsediyor.


2. Metinde Miho’nun hangi özelliklerinden söz edilmiştir? Açıklayınız.


Cevap:   Çok yükseklere çıkabilmeleri ve çok hızlı uçabilmelerinden söz edilmiştir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları


3. Hacı Süleyman’ın keklik avlamak istemesi ve avlayacak keklik bulamayınca öfkelenmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Neden?


Cevap: Bence Hacı Süleyman, savunmasız hayvanları avlamak için elindeki silaha güvenecek kadar aciz ve zavallı bir insandır. Zevk için avlanmak insanlık dışı bir davranıştır.


4. Hacı Süleyman niçin kuşları avlamak istiyor olabilir?


Cevap: Kendini hayvanlardan üstün görmektedir. Kibirli davranmaktadır. Kendi egosunu tatmin etmek istemektedir. Bu nedenle kuşları avlamak istemektedir.


5. “Miho hâlâ gündüzü arıyor ama bulamıyordu.” ifadesiyle yazarın anlatmak istediği ne olabilir?


Cevap: Yazar Miho’nun körlüğünün geçeceğine dair umudu olduğunu fakat bu umudun gerçekleşmediğini anlatmaktadır.


6. Okuduğunuz metinden çıkardığınız sonuç nedir?


Cevap: Hayvanlar da insanlar gibi birer canlıdır ve yaşamaya hakları vardır. Zevk için avlanmak insanlığa sığmayan kötü bir davranıştır.


3. ETKİNLİK


Soru : “Gündüzünü Kaybeden Kuş” metnini özetleyiniz.


Cevap:
Hacı Süleyman bir gün keklik avına gitmiştir. Hacı Süleyman, uzun zaman boyunca keklik avlayamamış ve bu duruma çok sinirlenmiştir. O anda  bir martı türü olan miho yuvasından kanatlanır. Hacı Süleyman kuşa doğru ateş eder.
Silahından çıkan saçmalardan biri kuşun bir gözünü kör eder. Miho birden karanlığa bürünmüştür. Bu karanlığı aşıp yine maviliklere ulaşacağını umut ederek yükseklere uçar. Yavrularını bulmak için öter. Uzun süre körlükten kurtulmak için ve yavrularını bulabilmek için var gücüyle uçar ve öter. Sonunda yorgun düşer ve ölür.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : “Gündüzünü Kaybeden Kuş” metninden alınan cümlelere, uygun söz sanatlarını örnekteki gibi yazınız.


(benzetme-karşıtlık-kişileştirme-konuşturma-abartma)


Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 234-236-237-238-239-240-241 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Kitabı 234-235-236-237-238-239-240-241. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki hikâyeleri konu ve kahramanlar bakımından karşılaştırınız.


Cevap:
GÜNDÜZÜNÜ KAYBEDEN KUŞ Konu: Zevk için avlanma
GÜNDÜZÜNÜ KAYBEDEN KUŞ Kahraman: Hacı Süleyman
SON KUŞLAR Konu: Zevk için avlanma
SON KUŞLAR Kahraman: Konstantin Efendi


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki paragraftan yola çıkarak nesli tükenen hayvanların korunması için yapılması gerekenleri ve nesillerinin tükenme nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız.


“Son yıllarda birçok hayvan türünün yok olduğunu ya da nesillerinin tükenmek üzere olduğunu biliyoruz. Uluslararası Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Hayvan Türlerini Koruma Komisyonu, hazırladığı raporda, şu an dünya üzerindeki türlerin %25’inin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu, 26 memeli türünün 24’ünün yok olma sınırında olduğunu ve geçtiğimiz 100 yıl içerisinde 1000 kadar türün neslinin tükendiğini belirtiyor. Bu konuyla ilgili yapılan araştırmalarda, bir yabani hayvan türünün toplam sayısı 1000’e bile ulaşamıyorsa bu hayvan türünün özel olarak korunması gerektiği vurgulanıyor.”

Dr. Mehmet Borga TIRPAN


Cevap: Nesli tükenen hayvanların korunması için yapılması gerekenleri ve nesillerinin tükenme nedenlerini arkadaşlarınızla tartışınız.
Doğada insanların dışında birçok canlı bulunmaktadır. Bunlar farklı çeşit ve türlerden oluşan bitkiler ve hayvanlardır. Hayvanların yaşadıkları ortamlarda fiziksel yapılarına göre çeşitlilik bulunur.
İnsanlar hayvanları korumak ve nesillerinin tükenmesini önlemek için çabalar içinde bulunması gerekir. Hayvanların nesillerinin tükenmesini önlemek için ülkemizde de dönem dönem bazı hayvanların avlanması yasaklanmış, nesli tükenmek üzere olan hayvanlar için korumalar çıkarılmış, dönemsel yasaklar oluşturarak, hayvanların üremesi sağlanılmıştır. Hayvanlara karşı üretilen, yapılan kötü muameleler ve şiddet engellenmeli, hayvanların üreme alanlarının tahrip edilmesi engellenmelidir.


7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını bulunuz. Doğrularını verilen boşluğa örnekteki gibi yazınız.


1. Kardeşime hiç kızmıyorum; çünkü çok seviyorum.
Cevap: Kardeşime hiç kızmıyorum; çünkü onu çok seviyorum.


2. Anneni tanıyoruz ve sonsuz güveniyoruz.
Cevap: Anneni tanıyoruz ve ona sonsuz güveniyoruz.


3. Bugün yemekte ben pide, o ise çorba içti.
Cevap: Bugün yemekte ben pide yedim, o ise çorba içti.


4. Müzik dersini çok az, resim dersini ise hiç sevmem.
Cevap: Müzik dersini çok az severim, resim dersini ise hiç sevmem.


5. Herkes bu duruma çok üzülmüştü, yüzü gülmüyordu.
Cevap: Herkes bu duruma çok üzülmüştü, kimsenin yüzü gülmüyordu.


6. Fırında pişen yemeğe kaşar koyup kapattım.
Cevap: Fırında pişen yemeğe kaşar koyup fırını kapattım.


7. Çocuklarımızı sevmeli, yüreklendirmeli, destek olmalıyız.
Cevap: Çocuklarımızı sevmeli, yüreklendirmeli, onlara destek olmalıyız.


8. Dün geceki konser seyircilerin beğenisini kazanmış, eski yıllara götürmüştü.
Cevap: Dün geceki konser seyircilerin beğenisini kazanmış, onları eski yıllara götürmüştü.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Derse hazırlık bölümünde küresel ısınma ile ilgili yaptığınız araştırmaların sonuçlarını verilen grafik ile destekleyerek bilgilendirici bir metin yazınız. Yararlandığınız kaynağı metnin sonuna ekleyiniz.


Cevap: Küresel ısınmanın nedenlerini ve sonuçlarını araştırınız.
Küresel ısınma atmosfere salınan gazların neden olduğu sera etkisi sonucu dünya üzerinde yıl boyunca kar, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklık artışına küresel ısınma denir. Günümüzde tüm bilim insanları küresel ısınmayı kabul etmektedir. Küresel ısınma iklim değişikliklerine sebep olur. Küresel ısınmayı tetikleyen etkenler :

 • Fabrikaların bacalarından çıkan zararlı gazlar,
 • Tarımsal ve enerji tüketimi gibi faaliyetlerin sonucu olarak atmosferdeki gazın yükselmesi
 • Egzozlardan çıkan gazlar
 • Ozona zarar veren parfüm deodorant gibi maddelerin içerisindeki zararlı gazlar
 • Bir bölgede fazla sanayileşme sonucu o bölgenin fazla enerji tüketimi vede havasının hızlı bir şekilde kirlenmesi
 • Küresel ısınmanın sonucunda iklimde değişiklikler baş gösterir.
 • Rüzgarlar hortumlara sebep olur.
 • Buzulların erimesine, kış mevsiminin gelmemesine
 • Anlık meteorolojik olaylara sebep olmaktadır. Yazın aşırı sıcakların baş göstermesine sebep olur. Buda kuraklığı tetikler.

Gelecek Derse Hazırlık


Soru : Yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı ile ilgili araştırma yapınız. Araştırma yaparken “www.havaizleme.gov.tr” adresinden yararlanabilirsiniz.


Cevap: Yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı ile ilgili araştırma yapınız.
Yaşadığımız şehirde hava kirliliği oranı oldukça yüksektir. Çünkü yaşadığım şehrin çevresinde Sanayi oldukça gelişmiştir. Sanayi bacalarından çıkan dumanlar sabah erken kalktığınızda şehrin üstünü tamamen kapladığını şehrin arkasındaki yüksek dağlar dumanların şehirden ayrılmasına engellemektedir.
Sanayi Eğer iyi konuma yapılmamışsa bu şekilde şehri tamamen duman altında bırakabilmek de bu da insan sağlığını olumsuz yönde etkilemektedir onun için insan sağlığının etkilenmemesi için Sanayi endüstri fabrikaları yapılırken şehrin konumu hesaplanmalı şehrin üzerine gelmeyecek şekilde düzenlenmelidir. Ayrıca bacaların filtrelenmesi Bu sayede zehirli gazların havaya karışmaması sağlanmalıdır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Doğal ortamlarından alınarak kafeslere ve kümeslere koyulan hayvanlar özgürlüklerinden alınan ve yaşamlarını sürdürebilmek için doğal çevrelerin den ayrılan canlılar olarak bilinir. Kuş güvercin gibi hayvanları kafeslere koyarak onları doğal çevrelerinden ayrılmış ve özgür yaşamlarını kısıtlamış oluruz hayvanlar bulundukları doğal ortamlarda yaşayarak çok rahat bir şekilde çoğalır beslenir ve yaşamlarını sürdürürler ama zamansız avlanan hayvanlar nesilleri tükenmek ile karşı karşıya kalabilirler ayrıca kafesleri koyduğumuz doğal çevre hayvanlarını doğal yaşamlarından ayrılmış oluruz

 2. Herhangi bir hayvanı avladığını zaman uygun mevsim koşullarına ve ağlama zamanına dikkat ederek avlanma işlemini gerçekleştirir meliyiz. Mevsiminde veya üreme zamanında avlanan hayvanların nesilleri tükenebilir veya çeşitli zorluklarla hastalıklarla karşılaşabilirler. Herhangi bir hayvanı esir etmek yani avlayarak evde beslemek onun doğal ortamından alarak farklı ortamlarda yetişmesine sebep olmak da o hayvan için özgürlüğünü elinden almak ve birçok yaşamsal fonksiyonlarını kaybetmesine sebep olabilir. Ortamından alınarak evlerde beslenen birçok yabani hayvan burada alışmadı ve sevmediği bir ortamda yaşam sürmek zorunda kalabiliyor. Ayrıca doğal ortama alışmış kuşları kafese koyduğumuz zaman onların özgürlüklerine yaşamsal verilerini ellerinden alınmış ya da çalmış olabiliyoruz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.