5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234-237-238-241. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234-237-238-241. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5.Sınıf ÖZGÜN Yayınları Matematik Ders Kitabı 234-237-238-241. Sayfa Cevapları Dikdörtgenler Prizması, Kare Prizma ve Küp ve Küpün Açılımı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Hazırlanalım

Yukarıdaki geometrik cisimleri inceleyiniz. Bu cisimlerden hangisinin dikdörtgenler prizması, hangisinin küp ve hangisinin kare prizma olduğunu söyleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234-237-238-241. Cevapları ÖZGÜN Yayınları


Cisimlerin hangi tür prizma olduğunu nasıl belirlediğinizi açıklayınız.
Cevap: Cisimlerin hangi tür prizma olduğunu tabanlarındaki şekle göre belirledim. 


Etkinlik Yapalım

Küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizması şeklindeki kutuları inceleyerek aşağıdaki tabloyu örnekteki gibi doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234-237-238-241. Cevapları ÖZGÜN Yayınları


Tabloda işaretlediğiniz özelliklere göre dikdörtgenler prizması, kare prizma ve küpün benzer ve farklı yanlarını söyleyiniz.
Cevap:

Benzer Yanları: 8 köşe, 6 yüz ve 12 ayrıta sahip olmaları.
Farklı Yanları: Dikdörtgenler prizmasının tüm yüzlerinin dikdörtgen olması, kare prizmanın yan yüzlerinin dikdörtgen olması ve küpün tüm yüzünün kare olması.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Öğrendiklerinizi Uygulayınız

1. Aşağıdaki noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

a. Küpün …8… köşesi, …12… ayrıtı ve …6… yüzü vardır.

b. Alt ve üst yüzleri birbirine eş karelerden, yan yüzleri birbirine eş dikdörtgenlerden oluşan geometrik cisme …kare prizma… denir.

c. Küp ve …kare prizma… dikdörtgenler prizmasının özel hâlidir.

ç. Karşılıklı yüzleri birbirine eş dikdörtgenlerden oluşan geometrik cisme …dikdörtgenler prizması… adı verilir.


2. Aşağıdaki prizma modellerini inceleyip noktalı yerlere “yüz”, “ayrıt” ve “köşe” ifadelerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234-237-238-241. Cevapları ÖZGÜN Yayınları


3. Aşağıdaki nesneleri inceleyip altlarına “küp”, “kare prizma” ve “dikdörtgenler prizması” ifadelerinden uygun olanı yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234-237-238-241. Cevapları ÖZGÜN Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Hazırlanalım

Dikdörtgenler prizması şeklindeki bir kutu, yukarıda görüldüğü gibi ayrıtları boyunca kesilmiş ve açınımı elde edilmiştir. Bu açınımda hangi geometrik şekillerin bulunduğunu söyleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234-237-238-241. Cevapları ÖZGÜN Yayınları


Küp ve kare prizma biçimindeki kutuların açınımında hangi geometrik şekillerin olacağını söyleyiniz.
Cevap:

  • Küpün açınımında kare şekli vardır.
  • Kare prizmanın açımında taban kare yan yüzler dikdörtgendir.

Etkinlik Yapalım

Gruplar, açınımlarında hangi geometrik şekillerin olduğunu söylesinler.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234-237-238-241. Cevapları ÖZGÜN Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 241 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

Öğrendiklerinizi Uygulayınız

1. Küp, kare prizma ve dikdörtgenler prizması şeklindeki karton kutuları ayrıtları boyunca keserek kutuların yüzlerini ayırınız (Makası dikkatli kullanınız.). Elde ettiğiniz yüzleri, defterinizin üzerine koyarak etrafını çiziniz. Yaptığınız açınım çizimlerinin hangi geometrik cisme ait olduğunu nedenleriyle açıklayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234-237-238-241. Cevapları ÖZGÜN Yayınları


2. Aşağıdaki geometrik cisimleri, açınımlarıyla eşleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 234-237-238-241. Cevapları ÖZGÜN Yayınları

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Cevap anahtarı sayesinde, bu geometrik cisimlerin özelliklerini ve farklarını daha iyi anladık. Hangi cismin dikdörtgen prizma, kare prizma veya küp olduğunu belirlemekte daha fazla özgüven kazandık. Özellikle kardeşim için, geometri konusunu somutlaştırmak gerçekten faydalıydı.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.