5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 287-288 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 287-288 Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 287-288. Sayfa Cevapları Verilen Bir Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 287 Cevapları MEB Yayınları

 Etkinlik

1) Aşağıdaki noktalı kâğıda alanları eşit, dört tane farklı dikdörtgen çiziniz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 287-288 Cevapları MEB Yayınları


2) Aşağıda alanları 24 cm2 olan üç dikdörtgen verilmiştir. Dikdörtgenlerin verilmeyen kenar uzunluklarını santimetre cinsinden noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 287-288 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 288 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Alanı 60 m² olan dikdörtgen şeklindeki çimlendirilmiş bahçenin kenar uzunluklarının metre cinsinden birer doğal sayı olacak şekilde hangi değerleri alabileceğini bulunuz.
Cevap:

60 m²  olabilmesi için
60 x 1 = 60 cm²
30 x 2 = 60 cm²
20 x 3 = 60 cm²
15 x 4 = 60 cm²
12 x 5 = 60 cm²
10 x 6 = 60 cm²

Kısa kenarı → 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 
Uzun kenarı → 60 – 30 – 20 – 15 -12 – 10 değerlerini alır.


2) Yanda verilen planda oyun parkı ile piknik alanı yapılacak bölgelerin alanları eşittir. Buna göre havuz, oyun parkı, piknik alanı ve otopark yapılacak bölgelerin alanlarını bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 287-288 Cevapları MEB Yayınları


3) Aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a) Alanı 18 cm² ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenin çevresi en az kaç santimetredir?
Cevap:

Alanı 18 cm² olan kenarlar
1 x 18 = 18 cm²
2 x 9 = 18 cm²
3 x 6 = 18 cm² 

En küçük dediği için → 6 + 3 = 9 olur. 
Kısa kenar → 3 cm
Uzun kenar → 6 cm 

b) Alanı 36 cm² ve kenar uzunlukları santimetre cinsinden doğal sayı olan kaç tane dikdörtgen vardır?
Cevap:

Alanı 36 cm² olan dikdörtgenler
1 x 36 = 36 cm²
2 x 13 = 36 cm²
3 x 12 = 36 cm²
4 x 9 = 36 cm²
6 x 6 = 36 cm²

Toplamda 5 dikdörtgen oluşur. 

c) Çevresi 42 m ve kenar uzunlukları metre cinsinden doğal sayı olan dikdörtgenin alanı en fazla kaç metrekaredir?
Cevap:

En fazla dediği için 
Kısa kenarı → 10 cm
Uzun kenarı → 11 cm
11 x 10 = 110 cm²


4) Aşağıda alanları eşit olan karesel ve dikdörtgensel bölge verilmiştir. Buna göre dikdörtgensel bölgenin çevre uzunluğu kaç metredir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 287-288 Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.