5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 217-218-219. Sayfa Cevapları Açılarına ve Kenarlarına Göre Üçgenler

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıda kareli kâğıt üzerinde numaralandırılmış kutulardaki üçgenleri inceleyiniz. Her bir üçgen çeşidi için uygun kutu numaralarını örnekteki gibi yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları


2) İzometrik kâğıt üzerinde verilen üçgenleri kenarlarına göre sınıflandırarak noktalı yerlere uygun ifadeleri yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları


3) Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olan ifadelerin doğrularını söyleyiniz
Cevap:

(.Y.) Eşkenar üçgende bir iç açı geniş açıdır.
→ Bütün açılar dar açıdır
(.D.) Dik açılı üçgenlerde bir iç açı dik, diğer iç açılar dar açı olur.
(.D.) Eşkenar üçgenlerin tüm kenar uzunlukları birbirine eşittir.
(.D.) Geniş açılı bir üçgen ikizkenar veya çeşitkenar üçgen olabilir.
(.Y.) Dik açılı bir üçgen eşkenar üçgen olabilir.
→ Dik açılı üçgen ikizkenar ya da çeşitkenar üçgen olur
(.D.) Çeşitkenar üçgenlerin kenar uzunlukları birbirinden farklıdır.


4) Yandaki kareli kâğıtta verilen şekilde açılarına ve kenarlarına göre oluşan üçgen çeşitlerinin isimlerini yazınız.
Cevap: 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları


5) Aşağıdaki şemayı uygun üçgen çeşitlerini noktalı yerlere yazarak doldurunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 219 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları

1) Yanda Umay’ın gün içerisinde gittiği yerlerin görseli verilmiştir. Umay önce evinden kırtasiyeye sonra kırtasiyeden ders çalışmak için kütüphaneye ve en son kütüphaneden de evine gösterilen yollardan giderek dönmüştür. Umay, bu yolculukta ikizkenar bir üçgen modeli oluştuğunu söylemiştir. Umay’ın evi ile kırtasiye arası 100 m, kırtasiye ile kütüphane arası 90 m olduğuna göre kütüphane ile evin arasının alabileceği değerler toplamını bulunuz.
Cevap:

İkizkenar olduğu için ilk tahmin
Umay’ın evi ile Kırtasiye arası 100 m ise 
Kırtasiye ile Kütüphane arası 90 m ise
Kütüphane ve Umay’ın evi arası 90 veya 100 m olur. Buna göre;
100 + 90 + 100 = 290m
ikinci tahmin ise;
100 + 90 + 90 = 280 m olur.

Toplamları → 280 + 290 = 570 m 


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları

2) Yandaki verilen geometri tahtasına ABC’ni oluşturacak şekilde bir lastik takılmıştır. Lastiği A noktasından numaralandırılmış noktalardan hangilerine taşınırsa dar açılı üçgenler oluşturabileceğini bulunuz
Cevap: 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları

3) Gül, banyo zeminini görseldeki mozaiklerle döşetmiştir. Seçtiği mozaikler eş altıgen ve eş karelerden oluştuğuna göre döşemenin kalan bölümünü oluşturan üçgen mozaiğinin açılarına ve kenarlarına göre çeşidini bulunuz.
Cevap: Üçgen → Dar açılı ikizkenar üçgendir. 


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları

4) Yanda bir arazide tamiratı yapılacak olan elektrik direkleri verilmiştir. Direklere üçerli gruplar hâlinde kablo çekildiğinde oluşacak olan üçgen çeşitlerini yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları


5) Aşağıdaki üçgenlerin kenarlarına göre çeşitlerini noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 217-218-219. Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.