5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-89-92-93. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-89-92-93. Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 89-92-93. Sayfa Cevapları Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları MEB Yayınları

Üniteye Hazırlık Soruları

1) Aşağıdaki eş parçalara ayrılmış modellere karşılık gelen kesirleri noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-89-92-93. Cevapları MEB Yayınları


2) Aşağıdaki kesirlerin okunuşunu ve çeşidini yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-89-92-93. Cevapları MEB Yayınları


3) 24 adet çileğin 2/3’ü çürük çıktığına göre kaç adet çileğin çürük çıktığını bulunuz.
Cevap:

24 ÷ 3 = 8
24’ün üçte biri 8’dir.
2 . 8 = 16’sı çürük çıkmıştır.


4) Aşağıdaki kesirleri büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-89-92-93. Cevapları MEB Yayınları


5) Aşağıdaki kesirlerin birim kesirlerini yazınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-89-92-93. Cevapları MEB Yayınları


6) Ayşe, bir tepsi böreği 12 eş parçaya ayırmıştır ve 5 parça böreği yemiştir. Buna göre kalan börek, bir tepsi böreğin kaçta kaçıdır?
Cevap:

5/12 → yediği börek miktarı
12/12 – 5/12 = 7/12’dir.

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 89 Cevapları MEB Yayınları

Her bir marka aracın kalan enerjisi, o aracın tüm enerjisinin kaçta kaçıdır?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-89-92-93. Cevapları MEB Yayınları

Yakıt göstergelerindeki kalan enerji durumlarına göre daha uzun süreli hangi marka araçla yolculuk yapılabilir? Açıklayınız. 
Cevap:

Büyüklüğe göre sıralarsak
1/4 > 1/7 > 1/10 
Bundan dolayı B marka aracı uzun süreli yolculuk yapar.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki birim kesirler ile eş parçalara ayrılmış sayı doğrularındaki gösterimlerini eşleştiriniz. 
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-89-92-93. Cevapları MEB Yayınları


2) Aşağıdaki noktalı yerlere “>”, “<” ya da “=” işaretlerinden uygun olanını yazınız. 
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-89-92-93. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Aşağıdaki birim kesirleri yanlarında verilen sayı doğrularında gösteriniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-89-92-93. Cevapları MEB Yayınları


2) Aşağıdaki karşılaştırmalardan doğru olanların başına ”D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olanların doğrularını söyleyiniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 88-89-92-93. Cevapları MEB Yayınları


3) Aşağıdaki sayı doğruları eş parçalara ayrılmıştır. Sayı doğrularındaki oklarla gösterilen noktalara karşılık gelen kesri yazınız.
Cevap:

A) 1/13
B)1/15
C)1/19


4) Aşağıda  eş parçalara bölünmüş aynı büyüklükteki bütünlerle modellenen birim kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap:  1/9>1/8>1/6>1/3


5) Aynı büyüklükteki pastaları Sefa iki eş parçaya, Hasan üç eş parçaya ve Berat dört eş parçaya bölerek birer dilim yemişlerdir. Buna göre Sefa, Hasan ve Berat’ın yedikleri dilimin, pastanın kaçta kaçı olduıunu bulunuz. Bulduğunuz kesirleri küçükten büyüğe doğru sıralayınız.
Cevap:

Sefa:1/2
Hasan:1/3
Berat:1/4


6) 1/15, 1/2 ve 1/9 birim kesirlerini büyükten küçüğe doğru sıralayınız.
Cevap: 1/2>1/9>1/15

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.