5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 278-279-281-282. Sayfa Cevapları Dikdörtgenin Alanı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278 Cevapları MEB Yayınları

Üniteye Hazırlık Soruları

1) Yanda kareli kâğıtta verilen dikdörtgenin çevresinin kaç birim olduğunu ve alanının kaç birimkare olduğunu hesaplayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları


2) Yanda verilen şeklin çevresinin kaç birim olduğunu bulunuz. Bu şeklin alanının kaç birimkare olduğunu hesaplayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları


3) Çevresi 18 birim olan farklı dikdörtgenleri aşağıdaki kareli kâğıda çiziniz ve dikdörtgenlerin alanlarını bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları


4) Yanda noktalı kâğıtta açınımı verilen geometrik cismin adını yazınız.
Cevap: Açınımı verilmiş olan cisim küptür. 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 279 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları

Voleybol sahasının alanı ile orta çizgiyle oluşturulan eş alanlı bölgelerden birinin alanı hakkında neler söyleyebiliriz?
Cevap: Voleybol sahasında orta çizgi ile oluşturan alanlar birbirine eşittir. 

 Sizce bir bölgenin alanı ile kenar uzunlukları arasında nasıl bir ilişki vardır?
Cevap: Bir bölgenin alanını iki kenarını çarparak buluruz.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 281 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki kareli kâğıtta verilen dikdörtgenlerin alanlarını hesaplayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları


2) Kenar uzunluğu 1 m olan eş karesel bölgelerden oluşan dikdörtgenler yanda verilmiştir. Bu dikdörtgenler birer kez kullanılarak alanı en büyük olacak şekilde bir kare oluşturulacaktır. Oluşturulacak karenin bir kenar uzunluğunun kaç metre olduğunu bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 282 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Dikdörtgen şeklindeki bir odanın tabanının uzun kenarı 9 m’dir. Kısa kenarı ise uzun kenarından 4 m kısadır. Odanın taban alanı kaç metrekaredir?
Cevap:

Uzun kenar → 9 m 
Kısa kenar → 9 – 4 = 5 m
Alanı → 9 x 5 = 45 m²


2) Yanda bir kenar uzunluğu 1 cm olan eş karelerden oluşan şekil verilmiştir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız

a) Eş karelerden yararlanarak sarı boyalı bölgenin alanını santimetrekare cinsinden bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları

b) Sarı boyalı bölgenin alanını, şeklin toplam alanından mavi boyalı bölgelerin alanlarını çıkararak santimetrekare cinsinden bulunuz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları


3) Bir kenarı 6 cm olan bir karenin alanı ile uzun kenarı 9 cm ve kısa kenarı 3 cm olan bir dikdörtgenin alanı arasındaki fark kaç santimetrekaredir?
Cevap:

Karenin alanı → 6 x 6 = 36 cm²
Dikdörtgenin alanı → 9 x 3 = 27 cm²

36 – 27 = 9 cm² fark vardır


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları

Yukarıda verilen şekilde ABDC karesinin bir kenar uzunluğu 10 cm ve KLMN dikdörtgeninin uzun kenarı 20 cm’dir. Buna göre KLMN dikdörtgeninin alanı kaç santimetrekaredir?
Cevap:

KLMN dikdörtgenin uzun kenarı → 20 cm
KLMN dikdörtgenin kısa kenarı karenin kenarı ile eşit olduğuna göre → 10 cm olur
KLMN dikdörtgeninin alanı → 20 x 10 = 200 cm²


5) Yanda kenar uzunlukları verilen dikdörtgensel bölge şeklindeki bir bahçede en büyük alana sahip olan karesel bölge oluşturulacaktır. Oluşturulan bu karesel bölgeye oyun parkı yapılacaktır ve bahçenin kalan kısmına ise çim ekilecektir. Oyun parkı ile çim ekilecek alanları hesaplayınız. İki alan arasında kaç metrekare fark olduğunu bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 278-279-281-282 Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.