5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 253-254. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 253-254. Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 253-254. Sayfa Cevapları Bölüm Sonu Değerlendirme

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 253 Cevapları MEB Yayınları

1) Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu olabilir?
Cevap: A) Apartmanınızdaki komşularınızın doğum yeri neresidir?


2) Aşağıdakilerden hangisi araştırmalar için veri toplama yöntemlerinden biri değildir?
Cevap:  D) Tahmin etme


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 253-254. Cevapları MEB Yayınları

3) Bir balıkçının bir günde sattığı balık türleri ve satış miktarı kilogram cinsinden sütun grafiğinde verilmiştir. Bu sütun grafiğindeki verilerin sıklık tablosundaki gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 253-254. Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 254 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 253-254. Cevapları MEB Yayınları

4) Yandaki sütun grafiğinde Cem, Can, Gül, Alp ve Rana isimli beş kardeşten dördünün yaşları verilmiştir. Bu kardeşlerin yaşları toplamı 42 olduğuna göre Alp kaç yaşındadır?
Cevap: B) 10

8 + 2 + 8 + 14 = 32
42 – 32 = 10


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 253-254. Cevapları MEB Yayınları

5) Tahsin; A, B, C ve D ağaçlarından topladığı zeytinleri karıştırıp tamamını 25 kiloluk paketlere ayıracaktır. Tahsin’in topladığı zeytinlerin miktarı yandaki sütun grafiğinde verilmiştir. Buna göre Tahsin’in kaç pakete ihtiyacı vardır?
Cevap: D) 36

180 + 300 + 240 + 180 = 900
900 ÷ 25 = 36


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 253-254. Cevapları MEB Yayınları

6) Yandaki sütun grafiğinde, bir ilimizde elektrik üretimi için kurulan güneş paneli sayısının yıllara göre dağılımı verilmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) 2019 yılındaki kurulan güneş paneli sayısı 2017 yılında kurulan güneş paneli sayısından 40 000 fazladır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.