8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 276-277-278-279 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Zeytinyağı Üretimi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları Sayfa 276, 277, 278, 279


Zeytinyağı Üretimi Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 276 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Üretmek ülke ekonomisi için neden önemlidir?


Cevap: Üretmek ülke ekonomisi için neden önemlidir? konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Her ülke kendi vatandaşlarının ekonomik ihtiyaçlarını karşılamak için üretim yapmak zorundadır. Ekonomik ihtiyaçlarla üretim yapılması sonucu bu işlerde çalışan vatandaşların elde ettikleri kazançlar sonucunda toplum sosyal ve kültürel açıdan gelişir.
Beklentilere gerekli şekilde cevap verebilen bireyler mutlu bir ulus oluşturmuş olur. Üretim devletin atardamarıdır. Ekonomisi güçlü olan ülkeler mutlu, huzurlu vatandaşları olan ülkelerdir. Tüm sosyal güvenceleri ve hakları devlet tarafından koruma altındadır.


2. Bir ürünün üretim aşamalarından birinin yanlış yapılması sonucunda ne olabileceğini açıklayınız.


Cevap: Bir ürünün üretim aşamalarından birinin yanlış yapılması sonucunda ne olabileceğini açıklayınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Bir ürün üretim aşamasında yanlış bir şekilde üretilirse bunun sonucunda ürün büyük olasılıkla çöp olacaktır. Ürün üretim boyunca yapılan tüm emekler boşa gidecek üretimi yapan cihazların hangisinde hata varsa buda sistemi tamamen çökertecektir.
Tüm ürünlerde yapılan bu hatanın tekrarlandığını düşünecek olursak büyük bir zarar maddi açıdan büyük masraf ortaya çıkar. Hatta seri üretim yapan bu sistem hatadan dolayı tıkanabilir ve sistem çökebilir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 277 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : “Zeytinyağı Üretimi” adlı videoda geçen bilmediğiniz sözcüklerin anlamını tahmin ediniz. Tahminlerinizi sözlük anlamlarıyla karşılaştırıp sözcükleri anlamlarına uygun cümlelerde kullanınız.


Cevap:

 • Köken: Bir şeyin çıktığı, dayandığı temel, biçim, neden veya yer, menşe
 • Endüstri: Sanayi
 • Silo: Tahıl vb. ürünlerin korunduğu, saklandığı veya depolandığı, genellikle silindir biçiminde ambar

2. ETKİNLİK


“Zeytinyağı Üretimi” adlı videodan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. Zeytin ağacının kökeni nereye dayanmaktadır? Yaklaşık kaç yıldır zeytinyağı üretilmektedir?


Cevap: Afrika’ya dayanmaktadır. Yaklaşık otuz altı bin yıldır zeytinyağı üretilmektedir.


2. Endüstrileşmeden önceki zeytinyağı üretimiyle endüstrileşmeden sonraki zeytinyağı üretimi arasındaki fark nedir? Açıklayınız.


Cevap: Endüstrileşmeden önceki zeytinyağı üretimi insan ve hayvan gücüyle, endüstrileşmeden sonraki zeytinyağı üretimi ise makinelerle yapılmaktadır. Böylece daha iyi zeytinyağını daha hızlı üretmenin önü açılmış oldu.


3. Ağaçta olgunlaşan zeytinler nasıl toplanır? Sizce bu yöntem zor mudur?


Cevap: Olgunlaşan zeytinler dallara zarar verilmeden elle süpürülerek ağacın altındaki örtüye düşürülür. Tarak biçimindeki makineler zeytin toplamayı kolaylaştırmaktadır.


4. Zeytinyağı üretiminde daha çok hangi zeytinler tercih edilir? Bu zeytinlerden kaliteli zeytinyağı elde etmek için ne yapmak gerekir?


Cevap:  Daha küçük zeytinler tercih edilir. Kaliteli zeytinyağı elde etmek için zeytinler bekletilmemelidir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 278 Cevapları


5. Elde edilen zeytinyağının kalitesini ne belirler? Açıklayınız.


Cevap: Asitlik değeri belirler. Zeytinyağları laboratuvarda incelenerek asitlik değerleri ölçülür. Asitlik değeri düşük olan zeytinyağının ekonomik olarak değeri de yüksektir.


6. Ekonomik değeri yüksek olan sızma zeytinyağı nasıl elde edilir? Açıklayınız.


Cevap: Saf zeytinyağı sızma bölümlerine aktarılır. Bu bölümlerin altları deliklidir. Delikler saf pamukla dolu bezlerle doldurulur. Bölüme saf zeytinyağı doldurulur. Yer çekimiyle beraber yağ süzülür.


7. Zeytinyağının yemek dışında kullanım alanlarından bildiklerinizi yazınız?


Cevap:    Zeytinyağı sabun ve kozmetik ürünlerinin yapımında ve sağlık amaçlı kullanılabilir.


3. ETKİNLİK


Soru : “Zeytinyağı Üretimi” videosunu tekrar izleyerek tutarlılık (tekrara düşme, çelişik olmama, görecelilik) bakımından değerlendiriniz.


Cevap: Tutarlıdır. Çünkü video boyunca verilen bilgiler arasında çelişki yoktur. Anlatımda tekrara düşülmemiştir. Objektif bir anlatım kullanılmıştır.


4. ETKİNLİK


Soru : İzlediğiniz videoya göre zeytinyağı üretimini işlem basamaklarına göre numaralandırarak aşağıdaki boşluğa yazınız.


Cevap:

 1. Toplama
 2. Depolama
 3. Temizlik
 4. Sıkma
 5. Ayrıştırma
 6.  Süzme

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 279 Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyip grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre karşı gruba savunmaya çalışınız.


Bir ülkenin kalkınmasında tarım önemlidir ile ilgili münazara


Cevap: Bir ülkenin kalkınmasında tarım önemlidir ile ilgili münazara konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Bir ülkenin kalkınmasında en az sanayi kadar tarımda çok önemlidir. Siz istediğiniz kadar sanayi kursanız da, traktörler yapsanız da köydeki mahsulü üreten çiftçi bu ekipmanlarla tarlayı ekip biçmez ise, kaliteli mahsul kullanmazsa sizin ürettiğiniz traktör , geliştirdiğiniz sanayi hiç bir işe yaramaz.
Çünkü bir ülkede çiftçi üretip toplumun yiyecek ihtiyacını karşılamadığı taktirde doğal olarak siz bu besin ihtiyaçlarını dışarıdan karşılamak zorundasınızdır. Buda alacağınız ürünlerin ithal olması anlamına gelir ithal ürün doğal olarak sizin pazarınıza gelene kadar üzerindeki gümrük vergileri ile pahalı bir şekilde raflara gelmiş olur.
En basit örnek olarak kendi ürettiğiniz mandalina mı daha ucuz olur yoksa Yurt dışından getirttiğimiz bir mandalinayı ucuz olur, tabi ki üreticinin ürettiği ürün sizin pazarınıza daha kolay geldiği için daha ucuza gelmiş olur.


Bir ülkenin kalkınmasında sanayi önemlidir ile ilgili münazara


Cevap: Bir ülkenin kalkınmasında sanayi önemlidir ile ilgili münazara konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Bir ülkenin gelişiminde sanayi çok etkilidir. Sanayi olmadan makine üretimi olmaz. Sanayi ham maddesi kendi ülkesinden olan üretim sonucunda ihracata gönderilen ürün sayesinde ekonomi kalkınmaya başlar.
Bir ülkenin zenginleşebilmesi için  ham maddesi kendi ülkesinde çıkan enerjisi kendi ülkesinde üretilen kendi işçisi tarafından kendi sermayesi ile üretilen bu ürünlerin ihracat olarak ülkelere satılması gerekir. Kalkınmış, sanayisi gelişmiş ülkeler zengin ülkelerdir.
Sanayi ürünleri üretim aşamasında ucuza mal edilip, ihracat ürünü olarak satışında pahalıya satılabileceği için kar yüzdesi fazla olan ürünler demektir. Karı fazla olan bu ürünler doğal olarak bir ülkeyi de çok kolay bir şekilde kalkındırabilir.


6. ETKİNLİK


Soru : İzlediğiniz video ile ilgili görüşlerinizi sebepleriyle yazınız.


Cevap:
Beğendim. Çünkü video, zeytinyağı üretimi hakkında izleyiciyi sıkmadan, doğru bilgilerle ve görüntülerle bilgilendirme yapmaktadır. Anlatıcının ses tonu ve telaffuzu da iyidir.


7. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki haritayı ve tabloyu inceleyiniz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 276-277-278-279 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Kitabı 276-277-278-279. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

b) Haritadan ve tablodan yola çıkarak defterinize ülkemizdeki zeytin üretimi ile ilgili düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız.


Cevap: Ülkemizdeki zeytin üretimi ile ilgili düşüncelerinizi anlatan bilgilendirici bir metin yazınız. konusunun kısa ve farklı cevapları için TIKLAYINIZ.
Ülkemizde zeytin üretimi geniş bir alanda yapılmaktadır. Zeytin üretiminin en fazla yapılan bölgesi yüzde elli üç ile ege bölgesidir.
Yüzde yirmi üçle Akdeniz bölgesi, yüzde on sekizle de Marmara bölgesinde, yüzde altıyı ise güneydoğu Anadolu bölgesi oluşturmaktadır. Türkiye’nin 81 ilinin 41’inde zeytin üretimi yapılmaktadır. Ege bölgesi zeytin üretiminin % 55 ile yağlık olarak üretilmektedir. Zeytin üretiminde İzmir, Manisa, Aydın, Muğla, Balıkesir, Çanakkale ve Bursa zeytin üretiminin en fazla yapıldığı illerdir. Zeytinyağı en sağlıklı en kaliteli yağdır. Zeytinyağı ile yapılan yemeklerde zeytinyağlılar adı altında özel bir besin bölümü bulunmaktadır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Hamdiye dedi ki:

  Zeytin yetiştirmek ve zeytinyağı yapmak genellikle ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgesi’nde çok yaygın bir şekilde yapılan bir ürün olarak bilinir.zeytinyağı zeytin makinalardan geçirilerek ve sıkılarak elde edilen ve sağlığımız için çok faydalı olan katkı maddesiz biri olarak değerlendirilebilir ayrıca yeşil zeytin ve siyah zeytin kahvaltı larımızı vazgeçilmezi olarak bilinir zeytin hem besleyici hem doyurucu hem de vitamin değeri yüksek olan bir besin olarak halkımızın çok sevdiği ve çok çok tükettiği bir üründür

 2. Merve dedi ki:

  Zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Zeytinyağı yemeklerde kullanıldığı zaman sindirime ve sağlığa çok iyi geldiği geçmiş tarihte bile bilinen bir özelliktir. Zeytinyağı yıllar kalsa da bozulmaz. Zeytinyağının zeytin yağının kullanımı hem kolay hem de saklama koşulları elverişlidir. Ülkemizin Akdeniz ve Ege bölgelerinde zeytinyağı çok rahat bir şekilde üretilebilmektedir. Çünkü burada yetiştirilen zeytin ağaçları sayesinde zeytinyağı üretimi aktif bir şekilde yapılmaktadır. Eskiden büyüklerimiz ve atalarımız genellikle yemeklerine zeytinyağından başka ya kullanmazlar di. Zeytinyağı sindirimi kolaylaştıran bir besin ürünüdür.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.