8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178-180-181-182-183-184-185 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Göç Destanı Metni Cevapları Sayfa 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185


Göç Destanı Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 178 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Milletlerin hayatını etkileyen olaylar neler olabilir? Anlatınız.


Cevap: Milletlerin hayatını etkileyen olaylar neler olabilir? Anlatınız.
Milletlerin hayatını etkileyen olaylar tarih sahnesi içerisinde gerçekleşir. Tarih içerisinde her milletin hayatını etkileyen olaylar bulunmaktadır. Bu olaylar milletlerin destanlarına bile yansımıştır.
Milletlerin hayatlarını en çok etkileyen olayların başında savaşlar gelmektedir. Savaşlar, doğal afetler, istiklal mücadelesi, göçler, bir devleti yıkıp yeni bir devlet kurmak, bir devrim gerçekleştirmek, yeni çıkan bir teknoloji, büyük bir salgın hastalık milletlerin hayatlarını etkiler. Bunların bazıları olumlu yönde etkilerken, bazıları olumsuz yönde etkileyebilir.
Buna bir örnek verecek olursak ikinci dünya savaşında ABD nin Japonya’ya attığı atom bombası o ülkede yaşayan insanların hayatlarını yok ederken milletinde savaşı kaybederek bu felaketi kabul etmek zorunda bırakmıştır. Bu yüzyıllar içerisinde hiçbir zaman unutulmayacak bir olaydır.


2. Destanların birey ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili düşüncelerinizi anlatınız.


Cevap: Destanların birey ve toplum üzerindeki etkileri ile ilgili düşüncelerinizi anlatınız.
Destanlar bir milletin başından geçen tarihsel olayların efsaneleştirilerek ve mitolojik unsurlar katılarak, doğa üstü güçlerin eklenilerek, ulusal bir karakter oluşturmasını sağlayan daha çok düz yazı olarak yazılmış, sözlü veya yazılı eserlerdir. Destanlar genellikle tarihsel bir olay üzerinden şekillenerek anlatılan tarihi olayda aşırı derece abartı içeren anlatımlardır. Kültür bir toplumun zaman içinde kazandığı kendine özgü kimliktir.
Türk kültüründe Ergenekon destanı, yaradılış destanı, şu destanı, bozkurt destanı, manas destanı, Saltuk buğrahan destanı, battal gazi destanı, köroğlu destanı gibi destanlar bulunmaktadır. Bu destanlar Türk milletinin kahramanlığını bağımsızlığa ve Hürriyete ne kadar bağlı olduğunu Türk kökenini anlatmaktadır. Özellikle orta asya destanlarında bazı çevrelerce kabul edilmese de Türkün simgesi olan bozkurt mutlaka işlenmiştir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Sözcükleri cümlelerde kullanınız. Anlamı verilmeyen sözcüğün anlamını sözlükten bularak cümle içinde kullanınız.


Cevap:
Saadet → Mutluluk
Cümlem : Aile içerisinde herkes birbirine saygılı saadet içerisinde yaşıyordu.


Şölen → Ziyafet
Cümlem : Türk şenliklerinde şölende kurban kesildi.


Ehlî → Evcil
Cümlem : Ehli sünnet olarak İslam kurallarına uymalıyız.


Cenup → Güney
Cümlem : Cenup diyarlarında kar yağmazdı.


Hadise → Olay
Cümlem : Bu hadise üzerine arkadaşlarına çok kızdı.


Mukaddes → Kutsal
Cümlem : Mukaddeslerimiz arasında kuran-ı kerim ve ay yıldızlı bayrağımız vardır.


Hakan → Türk, Moğol ve Tatar hanları için `hükümdarlar hükümdarı` anlamında kullanılan bir unvan
Cümlem :  Türk ordusunun başındaki hakanla zaferden zafere koşuyordu.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları


2. ETKİNLİK


“Göç Destanı” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. Metindeki olaylar kimlerin başından geçmiştir?


Cevap:  Sungur Tigin, Kutur Tigin, Tükel Tigin, Ur Tigin ve Bugu Tigin adlı beş kardeşin başından geçmiştir.


2. Ağacın gövdesi yarılınca içinden ne çıkmıştır?


Cevap: Eş çocuk çıkmıştır.


3. Uygurlar Bugu Tigin’i hangi özelliklerinden dolayı hakan seçmişlerdir? Sizce bu karar doğru mu?


Cevap:  Bugu Tigin; güzellik, zekâ ve ehliyetçe ötekilerden üstün olduğu için seçmişlerdir. Bence doğru bir karardır.


4. Hükümdar, oğlunu niçin Çin prensesi ile evlendirmeyi düşünmüştür?


Cevap: Çinlilerle yapılan savaşlara bir son vermek için evlendirmeyi düşünmüştür.


5. Çinliler prensese karşılık Uygurlardan ne istiyorlar? Niçin?


Cevap: Kutlu Dağ denilen kayanın kendilerine verilmesini istiyorlar. Hükumeti zayıflatmak için bu kayayı yok etmeyi amaçlıyorlar.


6. Çinliler kayayı ülkelerine nasıl götürmüşlerdir?


Cevap: Kayanın etrafına odun yığıp ateş yakmışlar, taşı iyice kızdırdıktan sonra üzerine keskin sirke dökerek parçalamışlar,  parçaları arabalara yükleyip ülkelerine götürmüşler.


7. Uygurlar niçin göç edip Beş Balıg’a yerleşmiştir? Uygurların buradaki yaşamı sizce nasıl devam etmiş olabilir?


Cevap: Taş gittikten sonra felaketler başlamıştır. Felaketlerden kurtulmak için göç etmişlerdir.


3. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini bulunuz.


Cevap:
Metnin Konu: Göç Destanı
Metnin Ana Fikir: Devlet yöneticileri kararlarını dikkatli almalı, halkın mukaddes değerlerine dokunmamalıdır.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : “Göç Destanı” metninde geçen gerçek ve kurgusal unsurları bulunuz.


Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178-180-181-182-183-184-185 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Kitabı 178-179-180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

5. ETKİNLİK


Soru : “Göç Destanı” aşağıdaki özelliklerden hangilerini taşımaktadır? Belirlediğiniz maddelerin numaralarını noktalı yere yazınız.


1. Anonim olup halkın ortak belleğinin ürünüdür.
2. Belli bir ulusun özelliklerini yansıtır.
3. Bilimsel bir üslupla yazılır.
4. Genellikle gazetelerden tanıdığımız yazı türüdür.
5. Tarihî ve sosyal olaylardan doğar, beslenir.
6. Olağan ve olağanüstü olaylar iç içedir.
7. Düşüncenin açıklanıp geliştirildiği yazı türüdür.
8. Bir sanat ve düşünce eserinin zayıf ve güçlü yönleri anlatılır.
9. Genellikle yiğitlik, aşk, dostluk, ölüm ve yurt sevgisi gibi temalar işlenir.
10. Genellikle tartışmacı anlatım biçimi kullanılır.


Cevap: 1, 2, 5, 6, 9


6. ETKİNLİK


Soru : “Nasreddin Hoca’nın Hayat Hikâyesi” metnini okuyunuz. Koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterlerini bu şekilde kullanmanın amacının ne olabileceğini metnin altındaki alana yazınız.


NASREDDİN HOCA’NIN HAYAT HİKÂYESİ

Yüzyılları aşarak zamanımıza ulaşan, bilgeliğini nüktedanlığı ile süsleyen, Türk kültür dünyasının kuşkusuz en büyük isimlerinden biridir Nasreddin Hoca.

Nasreddin Hoca birçok yerli ve Batılı kaynağa göre, 1208 yılında Eskişehir iline bağlı Sivrihisar ilçesinin eski ismi Hortu (şimdiki ismi Nasreddin Hoca) olan köyde dünyaya gelmiştir.

Doğduğu yer konusundaki yaygın ihtilafa karşın, son yıllarda yapılan ilmî ve arkeolojik çalışmalarla özellikle eski sicillerden elde edilen bilgiler ve Hoca’nın kızına ait mezarın bulunması ile Hoca’nın Sivrihisarlı olduğu kesinlik kazanmıştır. Fuat Köprülü ve Pertev Naili Boratav gibi birçok ünlü bilim adamı bu konuda hem fikirdirler.

Annesi Sıdıka Hatun, babası ise Abdullah Efendi’dir. İlk eğitimini aynı zamanda köyün imamı olan babasından almıştır. Daha sonra Sivrihisar’da medrese eğitimi görmüş, babasının ölümü üzerine köyüne dönerek babasının yerine imamlık ve vaizlik görevini ifa etmeye başlamıştır. Bu görevini 23 yaşına kadar devam ettirmiştir.
(…)

Muhittin ÖNGÜT – Eda ÖZDEMİR
(Kısaltılmıştır.)


Cevap: Yazı karakterlerini bu şekilde kullanmanın amacı, okuyucunun dikkatini çekerek önemli bilgilerin akılda kalıcı olmasını sağlamaktır.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları


7. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki Nasreddin Hoca fıkrasını okuyunuz.


BİZİM İLLER, BİZİM İLLER


Adamın biri Hoca’ya misafir olmuş. Hoca misafire elinden gelen ikramı yapmış. Yedirmiş, içirmiş. Geç vakitlere kadar yanında oturmuş, onunla sohbet etmiş. Tam yatma zamanı misafirin canı üzüm istemiş. Bunu da açıktan söyleyememiş. Bir makam tutturarak şarkıya benzer şöyle bir şey okumuş:
— Bizim iller, bizim iller, Yatarlarken üzüm yerler! Bu saatte misafirin önüne bir de üzüm çıkarmak Hoca’nın hiç de işine gelmemiş. Hemen misafirin söylediği makamla şu cevabı vermiş: — Bizde öyle âdet yoktur, Saklarlar da güzün yerler!


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 184 Cevapları


b) Fıkradaki mizahi ögelere dikkat ediniz. Siz de öyküleyici anlatımı kullanarak “misafirperverlik” konulu bir hikâye yazınız. Hikâyenizde mizahi ögelere yer veriniz ve yazınıza uygun bir başlık koyunuz.


Cevap: Siz de öyküleyici anlatımı kullanarak “misafirperverlik” konulu bir hikâye yazınız.

Yabancı Turist Müslüman Oldu

Karlı soğuk bir akşamdı. Annem camdan dışarı baktığımda dışarıda bir kadım kaldırımda ümitsiz bir şekilde oturuyordu. Ailem hemen onun yanına giderek neden burada olturduğunu söyledi. Yabancı kadın parasının bittiğini ve gideceği yer olmadığını söyledi.
Ailem hemen onu eve alarak ısınmasını ve karnını doyurmasını sağladı. Kadınla ile ailem güzel bir sohbet ederek bir bağ oluşturdu. Zaman içerisinde kadın şaşkın bir şekilde bana neden yardım ettiniz dedi.
Ailem, kadına dinimizi ve gelenek ve göreneklerimizin bizlere bunu emrettiği ve yardıma muhtaç olan kişilere yardım etmemizi emrettiğini ifade etti. Kadın bu durum karşısında çok şaşırmıştı. Annem güzel sesi ile kuranı kerim okuduğunda kadın bir kez daha şaşırdı ve bu güzel kitabın ne olduğunu merak etti.
Ailem İslam dinini kadına anlattı. Kadın, bende Müslüman olmak istiyorum dedi. Bunun sonucunda bir kardeşimiz daha oldu ve ailemizin bir ferdi olarak ülkemizde kalmaya karar verdi.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 185 Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Araştırdığınız destanlardan en beğendiğinizi anlatınız.


Cevap: İlk Türk destanlarını araştırınız. Beğendiğiniz destan metnini sınıfa getiriniz.
Ergenekon Destanı :adıyla bilinen hikaye Göktürk destanıdır. Komşuları tarafından tuzak kurularak yok edilen Türklerden geriye kalan birkaç kişinin saklanmak için dağlık bir alanda yol araması ile başlar.
Dağların arasında gizlenmiş bir ova bulan bu Türkler, oraya yerleşir ve çoğalır. Yüzyıllar sonra oraya sığmaz hale gelince, çıkmak isterler. Ancak çıkışı bulamazlar. Bunun üzerine çevredeki dağların demir madeninden yapıldığını fark ederler ve demiri eriterek çıkarlar. Çıkışta kendilerine Börte Çene adında bir erkek kurt rehberlik eder.


9. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümleleri çatı özelliklerine göre inceleyiniz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 178-180-181-182-183-184-185 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Kitabı 178-179-180-181-182-183-184-185. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Gelecek Derse Hazırlık


Soru : Türkü hikâyelerini araştırınız. Beğendiğiniz türkü hikâyesini sınıfa getiriniz.


Cevap: Türkü hikâyelerini araştırınız. Beğendiğiniz türkü hikâyesini sınıfa getiriniz.
Yarim İstanbul’u mesken mi tuttun
Geçim derdiyle beli bükülen aileler, evlerinin reislerini, evlenme çağında oğlu olanlar da evlerinin delikanlılarını para kazanması için gurbete gönderirmiş. Anadolu’nun köy ve kasabalarından iş imkânlarının geniş olduğu büyük şehirlere özellikle de İstanbul’a çalışmaya gidenler senelerce oralarda kalırmış. Memlekette bıraktıkları eşleri, nişanlıları da sevdikleri adamın gurbet yolunu gözlermiş. Bu türkü de kocası İstanbul’a çalışmaya gidip senelerce dönmeyen bir kadının yaktığı bir ağıttır.
Yarim Istanbul’u Mesken mi Tuttun
Ağam İstanbul’ u mesken mi tuttun aman
Gördün güzelleri beni unuttun aman
Beni evinize köle mi tuttun aman

İlgili Makaleler

3 Yorum

  1. Nasrettin hoca hikayeleri ile ve fıkralarıyla Türk milletini hem güldürür hem de düşündürür.Nasrettin hoca yapılan birçok araştırmalardan sonra Silivri’de doğduğu ve burada hocalık yaptığı bilinir Nasrettin hoca’nın hikayeleri nesilden nesile aktarılır Nasrettin hoca’nın fıkraları ve hikayeleri ile çocuklar hem eğleniyor hem de birçok bilgiye rahat bir şekilde ulaşabilir Nasrettin hoca mizahi da çok sevilen ve okulda birçok konusuyla eğlenip öğrendiğimiz bir kahraman olarak bilinir

  2. nsanların yaşamlarını etkileyen en büyük sebeplerden birkaç tanesi savaşlar göçler ve ekonomik sorunlar olabilir insanlar bulundukları ortamdan ayrıldıkları zaman yaşam sıkıntısı geçim zorluğu ,bir çok zulümden  ve savaştan kaçmak gibi sebepler olabilir burada insanlar gurbet ve bıraktıkları yakınlarına Özlem sebebiyle yazdıkları türkülerle özlemlerini ve sıkıntılarını bu şekilde dile getirirler

  3. Bir milletin hayatıni değiştirebilen olayların başında genellikle savaşlar devrimler sömürgeler darbeler ve yönetim şeklinin değişmesi gibi örnekler olabilmektedir. Örneğin bir dünyada Savaş olması tüm ilkeleri etkileyebileceği gibi Savaş olduğu ülkede ciddi şekilde doğal güzelliklerini tarihi güzelliklerini gelenek ve göreneklerine kültürünü yansıtan birçok ögeleri Ayrıca sahip olduğu ekonomiyi bile değiştirebilecek bir olaydır. Ayrıca savaşlar çok acımasız olduğundan dolayı çocuk kadın yaşlı hasta demeden tüm insanları yok eden bir olay olduğu biliniyor. Savaşlardan sonra devletin kendini toparlaması ve eski haline dönmesi oldukça zordur. Bu sebeple bir milletin hayatını değiştirebilecek en büyük etkilerden biri savaşlar olarak söylenebilir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.