5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180-181-182-183-184 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 7. Ünite Ölçeme Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 180, 181, 182, 183, 184


7. Ünite Ölçeme Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Kitabı Dikey Yayıncılık Sayfa 180-181-182-183-184


A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) Basit bir elektrik devresi; pil, ampul, anahtar ve iletken telden oluşur.
 2. ( Yanlış ) Devrenin enerji kaynağı ampuldür.
 3. ( Doğru ) Elektrik devresinde pil sayısı sabitken ampul sayısı artarsa ampul parlaklığı azalır.
 4. ( Yanlış )Bir ampullü devrede, anahtar sayısı artarsa ampul parlaklığı artar.
 5. ( Doğru ) İçine ampul yerleştirilen devre elemanına duy denir.
 6. ( Yanlış ) Devre elemanlarından anahtarın, bir sembolü yoktur.
 7. ( Yanlış ) Sadece devre şemasına bakarak devre kurulamaz.
 8. ( Doğru ) Devre şeması çizilirken devre elemanlarının sembolleri kullanılır.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız. (Aynı sözcük birden fazla yerde kullanılabilir.)


(kontrol edilen-değişken-sembol-iletken tel-ampul-bağımsız değişken-bağımlı değişken-artırmak-pil-devre şeması-anahtar-duy-azaltmak)


 1. Bir devrede ampulün yanması için gerekli enerjiyi pil sağlamaktadır.
 2. Tek ampullü bir devrede sadece pil sayısı artarsa ampul daha parlak yanar.
 3. Bir elektrik devresini açıp kapatmayı sağlayan devre elemanına anahtar denir.
 4. Bir deneyde, miktarı istenen şekilde değiştirilen değişkene bağımsız değişken denir.
 5. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını etkileyen faktörler pil sayısı ve ampul sayısıdır.
 6. Bir elektrik devresinde ampul parlaklığını arttırmak için ya pil sayısını artırır ya da ampul sayısını azaltırız.
 7. Bir elektrik devresinde sabit tutulan değişkene kontrol edilen değişken denir.
 8.  Bir elektrik devresinin çizimini kolaylaştırmak için kullanılan şekillere sembol denir.
 9. Bir elektrik devresinin sembollerle çizilmiş hâline devre şeması denir.
 10. Bir elektrik devresinde devre elemanları birbirine iletken tel ile bağlanır.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 181 Cevapları


C. Bir öğrenci aşağıda verilen devre şemalarını kullanarak deney düzenekleri hazırlamıştır. Öğrencinin verilen amaçlara ulaşabilmesi için boş bırakılan yerleri, uygun şekilde doldurunuz.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180-181-182-183-184 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık
“5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 181 Cevapları”

1. Pil sayısının ampul parlaklığına etkisini araştıran bir öğrenci ………………………….. ve …………………………. No.lu devreleri kurarak deney yapmalıdır.


Cevap: III – IV


2. Ampul sayısının ampul parlaklığına etkisini araştıran bir öğrenci ………………………….. ve ………………………….. No.lu devreleri kurarak deney yapmalıdır.


Cevap: I – IV


Ç. Aşağıda verilen devre elemanlarını sembolleri ile eşleştiriniz.


Cevap:

 1. b
 2. c
 3. a
 4. ç

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 182 Cevapları


D. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Aşağıda verilen elektrik devrelerinin hangisinde ampul yanmaz?


Cevap : B şıkkı


2. Bir öğrenci özdeş ampul ve pillerle aşağıdaki devreleri kurmuştur. Bu deneyle ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180-181-182-183-184 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık
“5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 182 Cevapları”

A) Pil sayısı, bağımsız değişkendir.
B) Ampul parlaklığı, bağımlı değişkendir.
C) Ampul sayısı, bağımsız değişkendir.
D) Ampul sayısı, kontrol edilen değişkendir.


3. Yukarıdaki elektrik devresi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Devreye aynı şekilde bir pil daha bağlanırsa ampul parlaklığı artar.
B) Devreye aynı şekilde bir ampul daha bağlanırsa ampul parlaklığı azalır.
C) Devreden bir ampul çıkarılırsa diğer ampul daha parlak yanar.
D) Devreden bir pil çıkarılırsa ampulün biri daha parlak yanar.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 183 Cevapları


4. Aşağıda verilen devrelerden hangisinde ampul parlaklığı en azdır?


Cevap :  A şıkkı


5. Aşağıda, elektrik devresi elemanları ile sembolleri eşleştirilmiştir. Hangi eşleştirme yanlıştır?


Cevap : D şıkkı


6. Fen bilimleri öğretmeni, yukarıda verilen devre şemasını tahtaya çizdikten sonra öğrencilerine “Çizdiğim devrede, hangi devre elemanlarından kaç tane kullanıldı?” sorusunu sormuştur. Öğretmenin sorduğu soruya aşağıdaki öğrencilerden hangisi doğru cevap vermiştir?


A) Yunus: 9 ampul, 3 açık anahtar, 2 pil ve bağlantı kablosu
B) Ecem: 8 ampul, 4 açık anahtar, 1 pil ve bağlantı kablosu
C) Emre: 8 ampul, 4 kapalı anahtar ve 1 pil
D) Sultan: 9 ampul, 4 kapalı anahtar, 2 pil


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 184 Cevapları


7. Yanda şeması verilen devre, aşağıdakilerden hangisidir?


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180-181-182-183-184 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık
“5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 184 Cevapları”

Cevap :  A şıkkı


8. Öğrencinin amacına ulaşabilmesi için yukarıdaki ile beraber aşağıda verilen devrelerden hangisini kurması gerekir?


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180-181-182-183-184 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık
“5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 184 Cevapları”

Cevap :  C şıkkı

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Basit bir elektrik devresinde bulunması gereken maddelerin ve dizinlerin içinde ampul iletken tel pil ve lamba olduğu bilinmektedir elbetteki fen bilimleri ders kitabı mızda bu araştırma ödevimizi yaptığımız zaman basit bir elektrik devresi yapılacağı ve kurulacağı zaman bu gibi malzemelerin bulunması ve düzenlemeden doğru ve eksiksiz olması gerekmektedir. Okulda verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim fen bilimleri dersini anlamadım veya her zaman takıldım bunları bu siteden bakarak hızlı bir şekilde öğreniyorum verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim her zaman ödevlerimi buradan yapacağım.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.