8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210-214-215-216-217 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210-214-215-216-217 Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 210-214-215-216-217. Sayfa Cevapları Lokman Hekim’in Masalı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Sağlıklı yaşamak için neler yapıyorsunuz? Anlatınız.
Cevap: Sağlıklı yaşamak için düzenli uyurum, bol su tüketirim, günlük yürüyüşümü yaparım, sağlıklı ve dengeli beslenir, asitli yiyeceklerden uzak dururum. 


2. Geçmiş dönemlerde kullanılan tedavi yöntemleri hakkında neler biliyorsunuz? Bu tedavi yöntemlerinin günümüzde kullanılanlardan farkı nedir? Açıklayınız.
Cevap: Geçmiş dönemlerde tedaviler bitkilerden, müzikten ve bazı hastalıklar için hayvan etlerinden yararlanıldığını biliyorum. Günümüzde ise ilaçlar ve gerekli tedavi araçları ile yapılmaktadır. 


Metni önemli bilgi, düşünce ve olayları hatırlamanızı sağlamak amacıyla not alarak okuma stratejisine uygun şekilde okuyunuz. Bunun için metni türünün özelliklerine ve noktalama işaretlerine dikkat ederek sessiz okuyunuz. Sessiz okuma sırasında metinde önemli gördüğünüz bölümleri defterinize not ediniz. Okumanın ardından notlarınızı arkadaşlarınızın notlarıyla karşılaştırınız.
Cevap: Metinde nanenin sancıya iyi gelmesi, kekiğin ağrıya iyi gelmesi, dağ çayının mideye iyi gelmesini önemli buldum. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 214 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: Bucak
Anlamı: Bir alanın en dibi, köşesi.
Cümlem: Evin her yerini köşe bucak aradık.

Kelime/Kelime Grubu: Türüm türüm
Anlamı: Güzel koku yaymak.
Cümlem: Evin temizliği türüm türüm gelen çiçek kokusundan belliydi. 

Kelime/Kelime Grubu: Sarmaşmak
Anlamı: Birine sarılmak. 
Cümlem: Askerden dönen abime sıkıca sarmaştım.

Kelime/Kelime Grubu: Kulak kabartmak
Anlamı: Birilerinin konuşmasını dinlemek. 
Cümlem: Yan daireden gelen seslere kulak kabartmış dinliyordu. 


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Lokman Hekim kimdir, insanlara nasıl yardım etmektedir?
Cevap: Kokman Hekim hastalara topladığı bitkilerle ilaç yapıp iyileştiren bir şifacıdır. 


2. Olaylar, hangi şehrimizde geçmektedir?
Cevap: Adana’da geçmektedir. 


3. Metinde geçen bitkilerin adları nelerdir?
Cevap: Metinde; papatya, nergis, gelincik, gül, pamuk, buğday, karpuz, kavun, dağ çayı, nane, kekik, ıspanak, ayva, menekşe ve sümbülün adları geçmektedir. 


4. Lokman Hekim, ölüme çare olacak ilacı yapmayı nasıl başarmıştır?
Cevap: Lokman Hekim, uykudayken kendine seslenen otu dinlemiş ve uyanınca otun dediklerini yaparak ölüme çare olacak ilacı yapmıştır. 


5. Ölüme çare olacak ilaç yapıldıktan sonra neler yaşanmıştır?
Cevap: ilaç yapıldıktan sonra yel gelmiş ve ilacı dökmüş. Bir daha da ilacın yapılmasını sağlayan ot bulunmamış. 


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.
Cevap:

Metnin Konusu: Lokman Hekim’in bitkilerle şifa dağıttığı. 
Metnin Ana Fikri: Ne kadar iyilik yapılırsa yapılsın tek bir hatayla görmezden gelindiği.  


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 215 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Okuduğunuz ”lokman Hekim’in Masalı” adlı metnin yapı unsurlarını belirleyerek aşağıya yazınız.
Cevap:

Yer: Adana 
Zaman: Belirsizdir.
Kişiler/Varlıklar: Lokman Hekim, bitkiler, ve hastalar. 
Olay Örgüsü: Lokman Hekim adında zat bitkilerle ilaçlar yaparak hastalara şifa dağıtırmış. Bir gün rüyasında bitkinin biri kendisiyle konuşur ve ölümsüzlüğün ilacını anlatır. Lokman Hekim uyanına bitkinin söylediklerini yaparak ölümsüzlük ilacını bulur. Tam o sırada çıkan azgın yel ilacı dökerek yok eder. Ölümsüzlük ilacının yapıldığı bitki bir daha da bulunamaz. 


5. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki gerçek ve kurgusal unsurları belirleyiniz. Belirlediğiniz gerçek ve kurgusal unsurları aşağıya yazınız.
Cevap:

Gerçek Unsurlar:

  • Lokman Hekim
  • hastalar
  • bitkilerin şifası
  • yaşadığı şehir

Kurgusal Unsurlar:

  • Bitkilerin konuşması
  • ölüme şifa olan ot 

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Metinde geçen deyimleri belirleyerek deyimlerin geçtiği cümleleri aşağıya yazınız. Bu deyimleri kullanarak birer cümle yazınız.
Cevap:

Deyim: O, kırların yolunu tutar tutmaz çimenlerin, otların fısıltısı bir musiki olurmuş sanki. (yolunu tutmak) 
Örnek cümle: İşlerini bitirip evin yolunu tuttu. 

Deyim: Her yaprak, her çiçek gözü, her yerin aydınlık yüzü dile gelir; Lokman Hekim’e hangi hastalığı iyi edeceğini söylermiş. (dile gelmek)
Örnek cümle: Ayakkabılar o kadar kirlenmiş ki yıkanmak için dile gelecek.  

Deyim:  Dağ çayı yolunu keser (yolunu kesmek)
Örnek cümle: Köpekler yolda giderken yolumu kesti. 


7. ETKİNLİK

İnsanların geçmişten günümüze ilaç ihtiyaçlarını nasıl karşıladıkları ile ilgili bir araştırma yapınız. Araştırmanızın sonuçlarını sınıfta arkadaşlarınıza bir konuşma yaparak sununuz. Yaptığınız konuşmayı aşağıdaki ölçütlere göre değerlendiriniz.
Cevap: İnsanlar geçmişte tedavilerde bitkileri, müziği ve hayvan etlerini kullanmıştır. Bitkiler ezilip dövülerek macun haline getirilmiş, kaynatılarak şurup yapılmış, etler ezilerek şiş ve çıkıklar üzerine konarak inmesi sağlanmış, müziğin ruhu iyileştirildiğine inanılmıştır. Teknolojinin gelişimi ve sanayi devrimi ile ilaç sektörü çağ atlamış, tüm hastalıklara deva ilaçlar ve tedavi yöntemleri bulunmuştur. Günümüzde hastalıklar ilaçlar, iğneler, çeşitli aletler ile sağlanmaktadır. 


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları Ferman Yayıncılık

7. ETKİNLİK

Aşağıya ilaç kullanımı konusunda yazma sürecine uygun bilgilendirici bir metin yazınız. Metinde yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz. Metninizi gözden geçirirken varsa yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Metninize uygun bir başlık belirlemeyi unutmayınız. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

İlaçlar, hastalıkların tedavisinin önemli bir parçasıdır. Ancak, ilaçların doğru şekilde kullanılması hayati önem taşır.

Bu nedenle her zaman ilk önce, doktorunuzun veya eczacının söylediklerini uygulamalıyız. İlaçlarla ilgili miktar, kullanım sıklığı ve süre gibi bilgileri dikkatlice okuyun ve öğrenmemiz gerekir. Talimatları atlamadan veya değiştirmeden uygulamalıyız, çünkü bu, ilacın etkilerini azaltabilir veya yan etkilere neden olabilir. Doktorumuza veya eczacımıza ilaç hakkında merak ettiğimiz soruları sormayı unutmamalıyız.

Ayrıca, ilacın düzenli olarak almakta önemlidir. Belirli bir saatte veya yemekle birlikte almamız gereken ilaçlar varsa, hatırlamak için bir hatırlatıcı kullanmalıyız. İlacı düzenli olarak almak, tedavinin etkisini artırır ve iyileşme sürecini hızlandırır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.