8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239-243-244-245 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239-243-244-245 Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 239-243-244-245 Sayfa Cevapları Geleneksel El Sanatları Çarşısı

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Geleneksel el sanatlarımız nelerdir? Bildiklerinizin adlarını ve özelliklerini söyleyiniz.
Cevap: Halıcılık, ebru, çinicilik, seramik-çömlek yapımcılığı, bakırcılık, sepetçilik geleneksel el sanatlarımızdandır. Ebru sanatında suyun üzerine resim yapılarak kağıda çıkarılmaktadır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları Ferman Yayıncılık

 1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

mozaik: Renkli döşenmiş taşlarla yapılan resim.
Cümlem: Hatay’daki Mozaik Müzesini gezdik.

revak: Üstü örtülü, önü açık yer.
Cümlem: Saraydaki revakların altında usluca bekliyordu.

tezhip: süsleme
Cümlem: Düğün yapılacağı için evi tezhipledik.

kaligrafi: Harflere güzel biçim verilerek yapılan sanat.
Cümlem: Kaligrafilerin olduğu sergiyi gezmeye gittik.

şövale:  Ressam Sehpası
Cümlem: Ünlü ressam şövale başına oturmuş bir şeyler boyuyordu.

keçe:   Yere serilen halı, kilim gibi yünlü döşemelik
Cümlem: Havalar iyice soğudu. Keçeleri artık sermeliyiz.

marküteri: Desenli ahşap yüzeyi 
Cümlem: Tezgahın üzerine marküteri yaptırmayı düşünüyoruz.

banyan: Dalları uzun bir ağaçtır.
Cümlem: Pikniği banyan ağacının altında yapalım.

filografi: Çivilerin arasında tellerin ve iplerin kullanılarak estetik görünüm sağlanması
Cümlem: Filografi yapmak çok zordur.

ney: Kaval biçiminde yanık sesli üfleme aleti.
Cümlem: Okulumuzda ney kursları açıldı.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1. Metinde adı geçen el sanatları nelerdir?
Cevap: Cam sanatları, oya sanatları, tezhip, hat, kaligrafi ve ebru sanatlarıdır.

2. Balibey Hanı ne amaçla yapılmıştır?
Cevap: Kent dışından gelen tüccarlara hizmet etmesi amacıyla yaptırılmıştır.

3. Anlatıcı hanı gezerken Atatürk’ün hangi sözünü hatırlamıştır?
Cevap: Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünü hatırlamıştır.

4. Günümüzde Balibey Hanı ne amaçla kullanılmaktadır?
Cevap: Farklı el sanatlarını sergilemek ve atölyeleri için kullanılmaktadır.

5. Metinde geçen “Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur.” sözünden ne anlıyorsunuz? Açıklayınız.
Cevap: Yeteneğin aslında doğuştan olduğunu anlamaktayım.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları Ferman Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin Konusu: Metnin konusu Balibey Han’ın özellikleri ve içindeki sanatlar.

Metnin Ana Fikri: Sanatın güzellikleri ve huzur verdiğidir.


4. ETKİNLİK

Okuduğunuz metne uygun yeni başlıklar bularak bu başlıkları aşağıya yazınız.
Cevap: 

  1. Balibey Han’ının Güzellikleri
  2. El Sanatları Atölyesi

5. ETKİNLİK

Metni tekrar okuyunuz. Metni okurken önemli olduğunu düşündüğünüz bölümleri “not alma” yöntemine uygun şekilde kendi ifadelerinizle aşağıya yazınız.
Cevap: 

  1. Su, taş, toprak, ağaç, maden, deri, pamuk gibi malzemeler ve doğadaki tüm renkler insanların yüreği ve emeğiyle yoğrulup birbirinden güzel sanat eserlerine dönüşüyor.
  2. Önceleri ihtiyaçları karşılamak, örtünmek ve korunmak için ilk örneklerini veren el sanatları, zamanla mutlu etmek ve hayatı güzelleştirmek yönünde gelişmiştir.
  3. Niğbolu Sancak Beyi Hamza Bey’in oğlu Bali Bey tarafından kent dışından gelen tüccarlara hizmet etmesi amacıyla yaptırılan hanın odalarında birbirinden farklı el sanatları görülebiliyor.
  4. “Sanatçı olunmaz, sanatçı doğulur. Sanatkâr, aşkı çizemez belki ama aşk ile çizer. Elleriyle çalışan insan, işçidir. Elleri ve kafasıyla çalışan insan, ustadır. 
  5. Balibey Hanı’ndayken Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.”

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluğunun nedenini ve doğru cümleyi noktalı yerlere sırasıyla yazınız.

• Yaşlı ağaca dayanmış uyumaya çalışıyordu.
⇒ Yaşlı, ağaca dayanmış uyumaya çalışıyordu. (Özne karışıklığı oluşmaktadır virgül olmadığı için)
• Oyun oynayan arkadaşlarına bakar, uzaktan izlerdi.
⇒ Oyun oynayan arkadaşlarına bakar, onları uzaktan izlerdi. ( nesne eksikliği yapılmıştır.)
• Onun elindeki kitabın ücreti ne kadar?
⇒ Onun elindeki kitabin fiyatı ne kadar? ( yanlış kelime kullanılmıştır)
• Siyasi ve toplum olaylarını gözlemliyordu.
⇒ Siyasi ve toplum olaylarını gözlemliyordu.


7. ETKİNLİK

Sınıfınızda metinde geçen “Elleri, kafası ve yüreği ile çalışan insan, sanatkârdır.” sözünü açıklayan bir konuşma yapınız. Konuşmanızda güdümlü konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için sizden önce konuşan arkadaşlarınızın duygu ve düşüncelerini anladığınızı onlara hissettirerek düşüncelerinizi etkili bir şekilde açıklayınız. Konuşmanız sırasında yaşadıklarınızdan ya da gözlemlerinizden örnekler verebilirsiniz.
Konuşmalarınızda uygun geçiş ve bağlantı ifadeleri kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

Elinin emeğiyle çalışan insan, herhangi bir işi sırf tamamlamak için değil, kalite ve özenle yapar. Bir sanat eseri gibi, işinin her aşamasında detaylara önem verir. İçerisinde bulunduğu mesleği birer sanata dönüştürür. Örneğin, bir marangoz eliyle ahşapta muhteşem bir oyma işi yapabilir. Her çizgi ve her dokunuşta kendini ifade eder ve başkalarının gözünde bir sanatkâra dönüşür.
Kendini işine adamış olan biri, sadece fiziksel olarak değil, aynı zamanda zihinsel olarak da sürekli gelişmeye açıktır. Kafasını kullanarak yeni fikirler üretir, yaratıcılığını ortaya çıkarır. İşini sıkıcı bir hale getirmez, aksine her gün yeni şeyler yapmak için çaba sarf eder. Sanatkâr, hayal gücünü kullanarak sıradan bir şeyi olağanüstü hale getirebilir.


8. ETKİNLİK

Dosya kâğıdına açıklayıcı, öyküleyici, betimleyici ya da tartışmacı anlatım biçimlerinden istediğinizi kullanarak Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözünden hareketle bilgilendirici bir metin yazınız. Metninize uygun bir başlık belirleyiniz. Metninizi gözden geçirirken varsa metninizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz. Metninizi sınıf panosunda paylaşabilirsiniz.
Cevap:

Mustafa Kemal Atatürk’ün “Sanatsız kalan bir milletin, hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” sözü, sanatın toplumlar için önemini ve etkisini gösterir.
Sevgili dostlar, Atatürk’ün dediği gibi, sanatsız bir milletin varlığını sürdürebilmesi zordur. Ancak, bu ifade herkes tarafından kabul edilmez ve bazıları bunu tartışmalı bulabilir.
Sanat, toplumun ruhunu şekillendirir ve bir milletin kimliğinin temel bir parçasıdır. Sanat sayesinde duygularımızı ifade eder, düşüncelerimizi aktarır ve insanlar arasında bağ kurarız. Sanat, farklı kültürleri anlamamıza, tarihimizi keşfetmemize ve yeni düşünceler geliştirmemize yardımcı olur.
Ancak, bazıları sanatın toplum üzerindeki etkisinin abartıldığını iddia edebilir. Onlara göre, sanat sadece bir eğlence aracıdır ve toplumsal ilerlemenin etkisi yoktur. Fakat, sanatın toplum üzerindeki etkisi inkar edilemez. Bir milletin sanata verdiği değer, o milletin ruhunu ve değerlerini yansıtır. Sanatsız bir toplum, hayatın anlamını ve güzelliğini kaçırır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.