8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242-243-244-245 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Hava Kirliliği Dinleme Metni Cevapları Sayfa 242, 243, 244, 245


Hava Kirliliği Dinleme Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Hava kirliliğine sebep olan faktörler nelerdir?


Cevap: Hava kirliliğine sebep olan faktörler nelerdir?
Hava kirliliği dünyanın kirlenme şekillerinden bir tanesidir. Kirlilik insan eli ile doğanın bozulma şeklidir. Bilinçsizce yapılan hatalarla, çevre vede hava kirliliği oluşmaktadır. Buda bizim sağlıksız bir çevrede yaşamamıza sebep olur.
Hava kirliliğini önlemek için, insanların ısınmak için kullandığı kalitesiz yakıtların tüketimini en aza indirmek gerekir. Egzoz gazları ve fabrika bacalarından çıkan gazların filtrelenmesi gerekir. Özellikle şehir trafiğindeki araç yoğunluğunu düşürmek için insanların daha sağlıklı hayat sürebilmelerini sağlayan, motorsuz taşıtlara yöneltmek vede bu araçlara özel yollar yapmak gerekir.


2. Çevre kirliliğini engellemek için neler yapılabilir? Önerilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Çevre kirliliğini engellemek için neler yapılabilir?
Çevre kirliliğini engellemek için şunlar yapılabilir ;

  • Ekolojik farkındalığın bilincinde olmak
  • Çöpleri doğa atmamak, geri dönüşüm atıklarını ayrı ayrı depolamak
  • Fabrika bacalarına filtre takarak zararlı gazların havayı kirletmesini engellemeliyiz.
  • Ormanlık alan ve mesire alanları gibi tabiat alanlarının kirlenmesini önlemeliyiz.
  • Ozon tabakasına zarar veren maddelerin üretilmesi engellenmeli veya biz toplum olarak kullanmamalıyız.

1. ETKİNLİK


Soru : Hava Kirliliği videosunu tutarlılığı (tekrara düşme, çelişik olmama, görecelilik) bakımından değerlendiriniz.


Cevap: Hava Kirliliği videosunda hava kirliliğinin sebeplerinden olan nüfus artışı sürekli tekrar edilmiş. Videoda çelişkili ifadeler yer almıyor. Bilgiler bilimsel ve tarihi olaylara dayandırılarak verilmiştir; görecelilik yoktur.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 243 Cevapları


2. ETKİNLİK


Soru : Dinlerken not aldığınız sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.


Cevap:

  • Karbonmonoksit: 0,97 yoğunluğunda, renksiz, kokusuz, zehirleyici bir gaz.
  • Atık madde: Hastane, ev, fabrika vb. yerlerde kullanılmış, artık işlenemez veya çevre için zarar oluşturan her türlü madde
  • Salık vermek: Tavsiye etmek

3. ETKİNLİK


“Hava Kirliliği” videosundan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. 1960’lı yılların, mecliste de gündem olan en önemli sorunu nedir?


Cevap: Şehirlerde artan hava kirliliğidir.


2. Ülke genelinde hava kirliliğinden en çok etkilenen şehrimiz hangisidir? Niçin etkilenmiştir?


Cevap: Ankara etkilenmiştir. Coğrafi olarak bulunduğu konum, nüfusun artması, ulaşım araçlarının çoğalması ve sanayinin artması nedeniyle etkilenmiştir.


3. Hava kirliliği hangi gelişmeden sonra tehlikeli boyutlara ulaşmıştır?


Cevap: İnsanların hava kirliliği nedeniyle ölmeye başlaması ve bitkilerin zarar görmesinden sonra tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.


4. 1995’ten günümüze kadar hava kirliliğinin azalmasını sağlayan gelişmeler nelerdir?


Cevap: Doğal gaz kullanımının artması, araçlarda çevreye daha az zarar veren yakıtlar kullanılması, fabrika bacalarına filtre takılması.


5. Hava kirliliği haritaları yapılarak ölçümler yapıldıktan sonra yapılan iyileştirme çalışmaları nelerdir? Sizce bu çalışmalar yeterli midir? Açıklayınız.


Cevap: Yeşil alanların arttırılması, sanayi alanlarının şehir dışına taşınması, fabrika bacalarına filtreler takılması yapılan iyileştirme çalışmalarıdır.
Elbette bu çalışmalar yeterli değildir. Fosil yakıtlar yerine doğal ve zararsız olan yenilenebilir enerjilerin tercih edilmesi gerekir.


4. ETKİNLİK


Soru : İzlediğiniz videonun konusunu ve ana fikrini yazınız.


Cevap:
Konu: Hava kirliliğinin insan yaşamına etkileri ve alınan önlemler
Ana Fikir: Hava kirliliği, canlı hayatın yaşamını etkileyen ciddi bir tehlikedir ve önlem alınması gerekir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 244 Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : “Hava Kirliliği” videosu ile ilgili görüşlerinizi sebepleriyle yazınız.


Cevap:
İnsanların doğaya verdiği zararlar ve havayı nasıl kirlettiği hakkında bize çekici ve bilgilendirici bilgiler verdi. Bu bilgiler gazeteler eşliğinde toplum bilgilendirilmiştir. Hava kirliliği hakkında alınan önlemler bizlere aktarılmaktadır.


6. ETKİNLİK


Soru : “Hava Kirliliği” videosundan alınan kişilerin yüz ifadelerini inceleyiniz. Görsellerdeki sözlü olmayan mesajları (kızgın, üzgün, mutlu…) boşluklara yazınız.


Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242-243-244-245 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Kitabı 242-243-244-245. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki karikatürlerin verdiği mesajlar nelerdir? Arkadaşlarınızla tartışınız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 242-243-244-245 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları”

Cevap:
Karikatürlerde hava kirliliği mesajları verilmektedir. Dünyamız sürekli olarak fabrika dumanları, arabalar, karbondioksit salınımları yüzünden dünyada yaşam tehlike altına girmektedir.


8. ETKİNLİK


Soru : Hazırlık bölümünde araştırdığınız “yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı” ile ilgili bilgileri kullanarak bir haber metni yazınız.


Cevap: “Yaşadığınız şehrin hava kirliliği oranı” ile ilgili bilgileri kullanarak bir haber metni yazınız.

Marmara’ya Nefes Şart

Marmara bölgesinde yapılan araştırmalar sonrasında 4.500 fabrikanın çevreye zarar verdiği tespit edilmiştir. Yapılan bu kirlilik sonucunda sularımız ve topraklarımız büyük zararlar görmektedir. Denetim ekipleri tarafından bir çok fabrika yüksek cezalara maruz kalmıştır.
Gereken denetimler sonrasında bir çok fabrika gerekli olan çevre önlemlerini alırken, bazı fabrikalar halen çevreye zarar verdiği bilgileri halk tarafından bizlere iletilmektedir. Aşamalı olarak bu fabrikalara cezalar verilmektedir. Marmara’nın temiz bir nefes alması için büyük mücadele başlatılmıştır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Çevremizi temiz tutmak için çevremizi çöp atmadan kullanmak çevremizde bulunan ağaçları kesmemek ve zarar vermemektutmanın temel ilkelerinden birkaç tanesi sayılır. Doğal çevre biz insanlara sunulan ve binlerce nimetlerle dolu olan hayvanların doğal yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan bir yerdir. Nüfusun çoğalması ile beraber kurulan fabrikalar ve birçok işyeri doğaya salgıladıkları kirli havayla hava kirliliğine sebep olurlar.ayrıca nüfusun çoğalmasıyla arabaların günlük yaşamımızda yer alması çevreye doğaya büyük kirlilik ve zarar verir çevremizi temiz tutmak bolca ağaçlandırmak ve hava kirliliğini azalt indirmek için bir de insanların yapabileceği birçok davranış bulunur bunları yapmak yeni nesillere temiz bir çevre bırakmak için çok önemlidir

  2. Hava kirliliğine sebep olmak çevremizi kirletmemek çevremizi ve doğal ortamları mızı tükettiğimiz ürünlerle ve doğal çevreye verdiğimiz zararları ile ilgili şekilde hem kendi sağlığımız hem de gelecekte gelecek olan yeni nesillerin sağlığını ciddi şekilde etkileyebileceğini Z bilmemiz gerekmektedir. Çevreyi temiz tutmak insanın elbette elindedir. Geri dönüşümün bilinçliliği ne varmak Doğal çevrenin güzelliğini yok etmemek çevremizi ağaçlandırmak çevrenizi elimizden geldiği kadar az kirletmek kullanmış olduğumuz araçları kısa mesafelerde kullanmayarak hava kirliliği en aza indirmek insanın elindedir.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.