8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96-99-100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Parktaki Bilim Metni Cevapları Sayfa 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103


Parktaki Bilim Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 96 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” sözü Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini yansıtıyor? Açıklayınız.


Cevap : “Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” sözü Mustafa Kemal Atatürk’ün hangi özelliğini yansıtıyor? Açıklayınız.

“Eğer bir gün benim sözlerim bilimle ters düşerse bilimi seçin.” sözü Mustafa Kemal Atatürk’ün bilimsellik ve akılcı özelliğini yansıtıyor.

Çünkü bu söz bizlere sürekli olarak insanların yanına bileceğini ancak bilim ve fennin sürekli olarak kendini yenilediği ve doğruyu hakkatü yol gösterici olarak gösterenlere rehberlik edeceğini açıklamaktadır.


2. Parka gittiğinizde hangi oyuncaklarla oynamaktan keyif alırsınız? Neden?


Cevap : Parka gittiğinizde hangi oyuncaklarla oynamaktan keyif alırsınız? Neden?

Ben küçük yaşlardan beri parkta oynamayı çok severim. Salıncakta sallanmak, kaydırak gibi tüm oyunlar eğlenceli. Son zamanlarda spor aletleri de parklarda olmaya başladı. Artık neredeyse her parkta spor aletleri var. Salıncağa binmek güzel olsa da artık daha çok spor aletleri benim dikkatimi çekiyor. Spor aletlerinde egzersiz yapmak hem spor yapmak açısından vücuduma iyi geliyor hemde arkadaşlarımla veya tek başıma eğlenceli vakit geçirmemi sağlıyor. İnsanların yaşı ilerleyince artık salıncak bazen güzel olsa da kaydırak gibi oyuncaklar yerine kendisine daha çok hitap eden oyunları oynamak istiyor.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 99 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : “Parktaki Bilim” metninde geçen bazı sözcükler aşağıda verilmiştir. Bu sözcüklerin anlamlarını tahmin ediniz. Tahmininizi sözcüklerin sözlük anlamı ile karşılaştırınız.


 1. Fizik: Maddenin kimyasal yapısındaki değişiklikler dışında genel veya geçici yasalara bağlı, deneysel olarak araştırılabilen, ölçülebilen, matematiksel olarak tanımlanabilen madde ve enerji olgularıyla uğraşan bilim dalı
 2.  Yer çekimi: Yer kütlesinin çekimi etkisiyle bir cismin, türlü bölümlerine uygulanan güçlerin bileşkesi, arz cazibesi
 3. Düzlem: Üzerinde girinti ve çıkıntı olmayan, düz, yassı
 4. Direnç: Bir çevrime istenilen değerde ek direnç katmak için kullanılan düzen, mukavemet, rezistans
 5. Sürtünme: Yüzeyleri birbirinin üstüne gelerek biri veya her ikisi ötekine göre ters doğrultuda kayan iki cismin durumu, delk

2. ETKİNLİK


“Parktaki Bilim” metni ile ilgili sorular oluşturunuz. Oluşturduğunuz soruları arkadaşlarınıza yöneltiniz.


Cevap :

 1. Yapılan hareketleri fizik kurlarıyla açıklamak mümkün müdür?
 2. Tahterevallideki Fiziği Açıklayınız?
 3. Parktaki Dönen Oyuncaklar Hangi Kuvvete Hareket Eder?

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 100 Cevapları


3. ETKİNLİK


Soru : Metnin konusunu ve ana fikrini yazınız.


Cevap :

Metnin Konusu : Çocuk parklarındaki oyuncakların işleyişinin fizik kuralları ile açıklanması

Metnin Ana Fikri : Hayatımızın her alanında ve her anında meydana gelen hareketleri fizik kuralları ile açıklamak mümkündür.


4. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümleleri “amaç-sonuç, koşul-sonuç” anlamları verecek şekilde “Parktaki Bilim” metninden tamamlayınız. Cümlelerdeki anlam ilişkilerini yazınız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96-99-100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101-102-103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 101 Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : “Parktaki Bilim” metninden düşünceyi geliştirme yollarına örnekler bulunuz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96-99-100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101-102-103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

6. ETKİNLİK


Aşağıdaki planlama tablosunda sunum öncesi işlem basamakları verilmiştir. Tablodaki boşlukları sunum planına göre doldurunuz.


Soru : Sunumun konusu nedir? 


Cevap : Bor madeninin önemi


Soru : Bor madeni hangi alanlarda kullanılıyor?


Cevap : Cam, seramik, nükleer sanayi, askeri araçlar, elektronik ve bilgisayar sanayi, iletişim, inşaat sektörü, metalurji, enerji sektörü, otomobil sanayi, tekstil, tıp, kimya, temizlik, tarım, kağıt sanayi.


Soru : Bor rezervi konusunda ülkemizin dünya ekonomisindeki yeri ve önemi nedir?


Cevap : Ülkemiz dünya ekonomisinde bor rezervlerini elinde bulundurmaktadır Türkiye, dünyadaki bor madenlerinin %72’sine sahiptir.


Soru : Sunumun mesajı ne olacak?


Cevap : Bor madeni uzun süreli ülke ekonomimizin gelişimi için büyük bir öneme sahiptir.


Soru : Sunumu kimlere yapacaksınız?


Cevap : Sınıf Arkadaşlarıma ve Öğretmenime


Soru : Sunumu nerede yapacaksınız?


Cevap : Sınıfta Yapacağım.


Soru : Sunum için hangi araçları (etkileşimli tahta, projeksiyon, ses kayıt cihazı, fotoğraflar vb.) kullanacaksınız?


Cevap : Tablet, ses dosyaları, Bilgisayar, Akıllı Tahta


Soru : Sunum için hangi bilgi kaynaklarından (kitap, internet vb.) yararlandınız?


Cevap : www.forumsayfacevaplari.com


Soru : Derse hazırlık bölümünde bor madeninin enerji alanındaki kullanımı ve ülke ekonomimiz için önemi ile ilgili yaptığınız araştırmaları sınıf ortamında arkadaşlarınızla (panel, sempozyum, forum vb.) paylaşınız.


Cevap : Bor madeninin enerji alanındaki kullanımını ve ülke ekonomimiz için önemini araştırınız.

Ülkemizde dünyada en fazla var olan Bor madenlerinin rezervinin bulunmasından dolayı Bor madenlerinin enerji alanında kullanılması Ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir.

Ülkemizin var olan dış ticaret borcuna bakıldığı zaman en fazla Dış ticaret açığının enerji sektöründe gerçekleştiğinden dolayı ülkemizde kendi hammaddesi işleyerek Bor madeninden enerji elde etmemiş sonucunda dışarıya vereceğimiz enerji gelirim ülke içerisinde kalacağından dolayı ülkenin hızlı bir şekilde ekonomisini düzelterek insan refahının artırılacağı ve ülke ekonomisinin dünyada söz sahibi olabileceğini ifade etmemiz mümkündür.

İşte bu nedenle ekonomik refahın artırılabilmesi amacıyla Bor madenlerinin işlenerek enerji alanında kullanılması enerjinin fazlasının da dış ülkelere satılması sonucunda ülke ekonomisinin güçlenmesi ve bunun sonucunda devlet yapısının daha hızlı bir rol alarak insanların temel ihtiyaçlarının ucuz bir şekilde insanlara nakledilmesi toplumda huzuru barışı kardeşliği ve birçok güzelliği meydana getireceğinden dolayı ekonomik özgürlük bütün güzel kapıları açacağını ifade edebiliriz.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 102 Cevapları


7. ETKİNLİK


a) Aşağıda serim bölümü verilen hikâyeyi tamamlayınız. Hikâyenize uygun bir başlık koyunuz.


Dünyadaki yaşam olağan akışında giderken öyle bir zaman gelmişti ki doğanın tüm akışı tersine dönmüştü. Gün ortasında karanlık yaşanır olmuştu, gece uykusunun en tatlı yerinde de aydınlık. Bilim insanları bunun nedenini araştıradursun bu değişlikten en çok etkilenip canı sıkılanlar çocuklardı. Oyunlarının en heyecanlı yerinde karanlığa gömülmek ya da uykunun en tatlı bölümünde uyandırılmak kimin hoşuna giderdi ki? En çok da karanlıktan yakınıyordu çocuklar.


Cevap :  Çocukların gündüzleri geceden kurtulması için yapay aynalar yardımıyla gün içerisinde var olan ışığın sürekli olarak elde edilmesi sağlandı. Ayrıca geceleri ani aydınlanmalara karşı gene yapay aynalar ışığı tutarak karanlık olmasını sağlamaktadır.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 103 Cevapları


b) Hikâyenizi aşağıdaki forma göre değerlendiriniz.


Cevap : Bu etkinliği kendinize göre yapmanız gerekmektedir.


8. ETKİNLİK


Soru : Cümlelerdeki nesnelerin altını çizip türünü belirtiniz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 96-99-100-101-102-103 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 96-97-98-99-100-101-102-103. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Mustafa Kemal Atatürk hayatında sürekli olarak bilime ve fene büyük önem verdiğini ve en iyi izlenecek yolun bilim ve fen olduğunu bizlere ifade ederek çok güzel bir yol çizdiğin ifade etmemiz mümkün olacaktır bu yolla beraber insanlar hatalarını kolay bir şekilde anlayabilmek TV dilendiren hayatta Nasıl davranması gerektiği hakkında da bilimden ve fenden kaynaklı olarak hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade edebiliriz

  Sonuç olarak ne kadar bilimin seni rehber sürekli olarak ilerleyeceğimiz doğrudur.

 2. Bilim ve teknolojinin ilerlemesi hayatımızdaki birçok şeyin kolaylaştırılmasına sebep olabilmektedir. Mustafa Kemal Atatürk’ün sayesinde bilim ve fene geliştirmemiz için birçok imkanlar sağlanmıştır. Bilindiği üzere Mustafa Kemal Atatürk bilime ve fene çok önem verirdi. Bizim efe’nin insanoğlunda geliştirildiği zamana kadar ilerleme yapacağını bildiği için bu alanda birçok yenilikleri destek olmuştur. Günümüzde bilim ve fen adına birçok yenilikler icatlar ve tasarımlar yapılmaktadır.bu yenilikler günlük hayatımızı kolaylaştırır yeni nesillere nasıl daha güzel bir dünya bırakmak için çalışmalar arasında olabilir.derslerimi yaparken buraya çık baktığım zaman ne kadar başarılı olduğunuzu bir kez daha görebiliyorum. Verdiğiniz cevaplar hem çok güzel hem de çok bilgilendirici olmuş. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum.

 3. Çocukluğumuzun en güzel anıları parklarda olmuştur. Parklarda özellikle arkadaşlarımız varsa oldukça Güzel zaman geçiririz. Parklar çocukların oynayabileceği güvenli yerler olduğu için burada istediğimiz kadar zaman geçirebiliriz. Bence her çocuğun gidebileceği ve güvenle oynayabileceği yakın farklar evinin yanında bulunmalıdır. Çünkü günümüzde sokaklarda oyun oynamak tehlikeli olabiliyor. Bu sebeple parkların her çocuğun oynayabileceği ortamlara yakın olması çocukların zaman geçirebileceği ve ev ortamından biraz uzaklaş alabileceği gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Parklara gittiğimiz zaman yaşımıza uygun olan salıncaklarda kaydıraklarda ve tahterevallide oldukça zaman geçirmek güzeldir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.