6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 100-101-102-103-104 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 4. Ünite Ölçme Değerlendirme Cevapları Sayfa 100, 101, 102, 103, 104


4.Ünite Ölçme Değerlendirme Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 100 Cevapları


A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü yazınız.


Cevap:

 1. Aşırı tutum ve davranışlardan sakınmak ve ölçülü olmaya itidal denir.
 2. Peygamberimizin arkadaşı Ebu Bekir’i (r.a) “Korkma, Allah bizimle beraberdir.” (Tevbe suresi, 40. ayet.) diye teselli ettiği yer sevr mağarasıdır.
 3. Yemeğe başlamadan önce bismillahirrahmanirrahim demeliyiz.

B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.


Cevap:
4. Bir kişinin elinden gelen sorumluluğu yerine getirip tüm işlerinde Allah’a (c.c) güvenmesi (F)
5. Bizi yaratan Rabbimizle iletişim kurmak, ona isteklerimizi iletmek (G)
6. Güç ve tehlikeli bir işe girişirken kişinin kendisinde bulduğu güven, yüreklilik ve yiğitlik (B)
7. Peygamberimizin diş temizliğinde kullandığı alet (D)

 • A İtidal
 • B Cesaret
 • C Sabır
 • D Misvak
 • E İsraf
 • F Tevekkül
 • G Dua

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 101 Cevapları


C. Aşağıda açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız. 


Soru : 8. Peygamberimizin sabırlı tutumu ile ilgili bir örnek veriniz.


Cevap: Peygamberimiz İslam’ı yayarken çok sabırlı biri olduğunu göstermiştir. Mekkeli müşriklerin zorbalıklarına, zararlarına rağmen yılmamış ve İslam dinini yaymak için kararlı ve cesaretli olmuştur.


Soru : 9. Peygamberimizin cesareti, İslam’ın yayılmasında nasıl etkili olmuştur?


Cevap: Bir işe başlamadan kararlı ve cesaretli olmamız gerekir. Yolumuza çıkan engellere karşı her zaman o engeli geçerek devam etmeliyiz. Bu da bizim ne kadar kararlı ve cesaretli olduğumuzu gösterir. Peygamber efendimiz de İslam dinini her milletlere yaymak için hem kararlı hem cesaretli olmuştur.


Soru : 10. Peygamberimizin hastalar için tavsiye ettiği duayı yazınız.


Cevap:
“Ezhib”l be’’se Rabbin”nasi esfi ve entes’’safi la sifae illa sifauke, sifaen la yügadiru sekama” (İbn Mace, Tıb, 35, 36).
Türkçe çeviri anlamı:
Bu hastalığı gider ey insanların Rabbi! Şifa ver, çünkü şifa verici sensin.


Soru : 11. Tevekkül sahibi olmak nedir? Bir örnek vererek açıklayınız.


Cevap: Tevekkül sahibi olmak, “bir amaca ulaşmak için gerekli tedbirleri alıp gerisini Allah’a bırakmak” demektir.


Soru : 12. Peygamberimizin yemek yerken dikkat ettiği kurallardan iki örnek yazınız.


Cevap: Yemeğe başlarken her zaman Allah’ı anardı. Yemeğini sağ eli ile yerdi.


Soru : 13. Dua sayesinde Allah’ın (c.c) rahmet kapılarının açılması ne anlama gelmektedir?


Cevap: Dua Müslümanların silahıdır. Dua sayesine Allah’a olan inancımızı sevgimizi göstermiş oluruz. Duamızı da inanarak içten ederiz. Bundan dolayı Allah bizlerin hep yanında olur. Kapılarını bizlere açar.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 102 Cevapları


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


Soru : 14. Sevgili Peygamberimizin insanları İslam’a davet ederken yaşadığı sıkıntılar karşısında metanetini koruması onun hangi özelliğini göstermektedir?


Cevap: B
A) Cömertliğini
B) Sabrını
C) Zekâsını
D) Tevazusunu


Soru : 15. Peygamberimizin Mekkelilerin isteği üzerine İslam’a davetinden vazgeçmesini isteyen amcası Ebu Talib’e “Bu işten vazgeçmem için güneşi sağ elime ayı da sol elime verseler yine de davamdan dönmeyeceğim.” (İbn Hişam, es-Sîre, C 1-2, s. 266.) demesi, onun hangi özelliğini göstermektedir?


Cevap: D
A) Güvenirliğini
B) Tevekkülünü
C) Adaletini
D) Kararlılığını


Soru : 16. Dua ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?


Cevap: C
A) Allah’a (c.c) kabul edeceğine inanarak dua etmeliyiz.
B) Tüm istek ve ihtiyaçlarımız için Allah’a (c.c) dua edebiliriz.
C) Sadece namazlardan sonra dua etmeliyiz.
D) Samimi (içten) bir şekilde dua etmeliyiz.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 103 Cevapları


Soru : 17. Aşağıdakilerden hangisi israfın tanımıdır?


Cevap: A
A) Bir şeyi gereksiz yere tüketmek, savurganlık
B) Bir şeyi elde etmek için gösterilen çaba
C) Elindeki ile yetinmemek
D) Aşırı tutum ve davranışlardan sakınmak, ölçülü olmak


Soru : 18. Peygamberimizin yemekten sonra yaptığı dua, aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: B
A) “Allah’ım! Yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir.”
B) “Bizi nimetleriyle yediren, içiren ve İslam dini üzere bulunduran Allah’a hamdolsun.”
C) “Allah’ım! Senden faydalı ilim, temiz rızık ve kabul olunan amel isterim.”
D) “Allah’ım! Senin iznin ve yardımınla sabahladık ve akşamladık. Yine senin izin ve yardımınla yaşar ve ölürüz.”


Soru : 19. Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimizin yeme içme adabı ile ilgili tavsiyelerinden biri değildir?


Cevap: A
A) Yemeği ailecek değil, tek başına yemek daha iyidir.
B) Yemekten önce ve sonra elleri yıkamak gerekir.
C) Yemeğe besmele ile başlamak gerekir.
D) Suyu üç yudumda içmek gerekir.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 104 Cevapları


20, 21 ve 22. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


Soru : 20. Hz. Ömer’in Peygamberimizin evini görünce ağlamasının sebebi nedir?


Cevap: Peygamber efendimiz hasırın üzerine yatmış köşede bir kabın içinde bir ölçek arpa unu, onun yanında çivi üzerine asılı bir su kabı varmış. Bu manzarayı görünce gözyaşlarını tutamamıştır. Peygamberimizi öyle görmek Hz. Ömer’i üzmüştür.


Soru : 21. Peygamberimizin, “Ey Ömer, istemez misin ki bu dünya onların, ahiret ise bizim olsun!” sözü ne anlama gelmektedir? “Oysa ahiret daha hayırlı ve devamlıdır.” (A’lâ suresi, 17. ayet.) ayetini de dikkate alarak yorumlayınız


Cevap: Bu dünya biz insanlar için gelip geçicidir. Asıl bizim yaşayacağımız yer ahirettir. Bundan dolayı ahiretimizi düşünerek yaşamamız gerekir.


Soru : 22. Aşağıdakilerden hangisi, yukarıdaki parçadan çıkarılabilecek en kapsamlı sonuçtur?


Cevap: b
A) Peygamberimizin evinde her gün yemek pişmemiştir.
B) Peygamberimiz her konuda sadeliği ve azla yetinmeyi tercih etmiştir.
C) Peygamberimiz dünya nimetlerini hiç sevmemiştir.
D) Peygamberimiz bazen açlıktan karnına taş bağlamıştır.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Özellikle Peygamberimizin sabırlı tutumu ve cesareti hakkında öğrendiklerim beni etkiledi. Bir öğrenci olarak, Peygamberimizin davranışlarından ilham almak harika bir his.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.