6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 34-35-36-37-38 Cevapları MEB Yayınları

Göster

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı 1. Ünite Ölçme Değerlendirme Cevapları Sayfa 34, 35, 36, 37, 38


1.Ünite Ölçme Değerlendirme Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 34 Cevapları


A. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcüğü yazınız


Cevap:

  1. Mekkeliler Hz. Hatice’ye tahire lakabını vermiştir.
  2. Mekke’den Medine’ye hicret eden Müslümanlara mücahir denir.
  3. Peygamberimiz 632 yılında vefat etmiştir.

B. Aşağıda numaralar ile verilen ifadeleri, harf ile verilen ifadelerle eşleştiriniz.


Cevap:

  • 4. Hz. Muhammed’in (s.a.v) ilk eşidir. (Hz. Hatice)
  • 5. Muhammed’in (s.a.v) Taif yolculuğunda yol arkadaşıdır. (Hz. Zeyd)
  • 6. Peygamberimizin sütannesidir. (Hz. Amine)
  • 7. Hicret yolculuğunda Hz. Muhammed’in (s.a.v) yol arkadaşıdır. (Hz. Ebu Bekir)

C. Aşağıdaki açık uçlu soruların cevabını ilgili alana yazınız.


Soru : 8. Hilfü’l-fudûl topluluğunun kuruluş amacını ve Peygamberimizin bu toplulukla ilgili düşüncelerini yazınız.


Cevap: Bazı Kureyş kabilelerinin, Mekke’de haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yaptıkları Hz. Muhammed’in de katıldığı bir cemiyettir. Peygamber efendimizin de bu cemiyete onay vermesi iyi faaliyetler sürmesini sağlamıştır.


Soru : 9. Kâbe’nin onarılması sırasında çıkan anlaşmazlığın sebebi nedir? Peygamberimiz bu sorunu nasıl çözmüştür?


Cevap: Hacerü’l Esved taşının yerleştirilmesi konusunda anlaşmazlık çıkmıştır. Peygamber efendimiz de Hacerü’l Esved taşını bir örtünün üzerine koyup herkesin bu örtünün bir kenarından tutarak yerine koymasını sağlamıştır.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 35 Cevapları


Soru : 10. Peygamberimize “Ebu’l-Kâsım” denilmesinin sebebi nedir?


Cevap: Peygamberimizin ilk çocuğunun adı Kâsım’dır. O zamanlar babalar ilk erkek çocuklarının adıyla anıldığı için Peygamber efendimize de Ebu’l-Kasım (Kasım’ın babası) şeklinde anılmıştır.


Soru : 11. Peygamberimizin Hz. Ali’yi evine alıp bakımını üstlenmesinin sebebi nedir?


Cevap: 607 senesinde Mekke de kuraklık, geçim sıkıntısı başlamıştır. Ebu Talip de bundan etkilenmiştir. Peygamber efendimiz de amcasına yardımcı olmak için Hz. Ali’yi yanına almıştır.


Soru : 12. Peygamberimiz, peygamberlikten önce Cahiliye Dönemi’nin hangi toplumsal ve ahlaki özelliklerinden rahatsız oluyordu?


Cevap: İnsanların doğru yolda olmaması, yalan söylemeleri, putlara tapmaları, kız çocuklarına önem vermeyip diri diri gömmelerinden rahatsız olmaktaydı.


Soru : 13. Mekkeliler Peygamberimizin İslam’a davetine ne tür tepkiler verdiler?


Cevap: Müslümanlığı kabul edenlere zorbalık yapmaya başlamışlardır. Mekkeliler putlara taptıkları için İslam dini yayılmaya başlayınca ellerindeki putları satamayacağı için İslam dinini istememişlerdir.


Soru : 14. Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar orada nasıl karşılandılar?


Cevap: Ülkenin hükümdarı gelen Müslümanları iyi karşılamış ibadetlerini serbestçe ve gönül rahatlığı ile yapmışlardır.


Soru : 15. “Veda Hutbesi” neye denir?


Cevap  :Veda Hutbesi, Hz. Muhammed’in vefat etmeden önce Mina ve Arafat’ta yaptığı son hutbelere verilen isimdir. Peygamber efendimizin yaptığı 4 ayrı hutbenin terkibinden oluşur.


Soru : 16. “Siz, insanların iyiliği için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz; iyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a inanırsınız…” (Âl-i İmrân suresi, 110. ayet.) ayeti Müslüman’a hangi sorumlulukları yüklemektedir? Kısaca açıklayınız


Cevap: Müslümanların iyiliğin önderi olacağını insanları  kötü yoldan alıp iyi yola çevireceğini söylemektedir.


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 36 Cevapları


Ç. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları okuyunuz ve doğru seçeneği işaretleyiniz.


Soru : 17. Arap toplumunda İslam’dan önceki putperestlik, haksızlık, kan davası, içki, kumar gibi kötü davranışların yaygın olduğu döneme ne ad verilir?


Cevap: B
A) Hicret Dönemi
B) Cahiliye Dönemi
C) Mekke Dönemi
D) Fetret Dönemi


Soru : 18. Peygamberimizin doğumu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?


Cevap: D
A) Miladi 571 yılında doğmuştur.
B) Fil olayından sonra doğmuştur.
C) Babasının vefatından sonra doğmuştur.
D) Medine şehrinde doğmuştur


Soru : 19. Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberlikten önce yaptığı işlerdendir?


Cevap: B
A) Medine’ye hicret etmesi
B) Hilfü’l-fudûl’e katılması
C) Taif’e gitmesi
D) Akabe biatları


Soru : 20. Hz. Muhammed’e (s.a.v) indirilen ilk ayetler aşağıdaki surelerin hangisinde yer almaktadır?


Cevap: A
A) Alak suresi
B) Fatiha suresi
C) İhlas suresi
D) Yasin sures


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 37 Cevapları


Soru : 21. Müslümanlara uygulanan boykotun amacı aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: C
A) Müslümanların mallarına el koymak
B) Müslümanları Mekke’den çıkarmak
C) Müslümanları dinlerinden döndürmek
D) Müslümanları öldürmek


Soru : 22. Müslümanlara uygulanan boykottan sonra gelen yıla “Hüzün Yılı” denilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: D
A) Müslümanlardan bir kısmının Habeşistan’a göç etmek zorunda kalması
B) Peygamberimizin oğlunun vefat etmesi
C) Mekkelilerin Peygamberimizi öldürmek istemeleri
D) Ebu Talib ve Hz. Hatice’nin peş peşe vefat etmesi


Soru : 23. “Bir kötülük gören kişi, eliyle değiştirmeye gücü yetiyorsa onu eli ile değiştirsin. Buna gücü yetmez ise diliyle değiştirsin. Buna da gücü yetmezse kalbi ile (o kötülüğe) tavır koysun (onu hoş görmesin). Ancak bu imanın en zayıf olanıdır.”
(Müslim, İman, 78.)
Yukarıdaki hadis-i şerif aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?


Cevap: B
A) Zorluklar karşısında sabırlı olma
B) İyiliği emredip kötülükten sakındırma
C) Allah’ın (c.c) verdiği nimetlere şükretme
D) Verdiği sözü yerine getirme


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 38 Cevapları


24, 25 ve 26. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.


Soru :  24. Hz. Muhammed’in (s.a.v) peygamberlikten önce arkadaşlık yaptığı kişilerin ortak özellikleri nelerdir?


Cevap: Ahlakları düzgün her daim peygamber efendimizin yanında olan ve İslam dinini yaymakta peygamber efendimizi yalnız bırakmayan kişilerdir.


Soru : 25. Kötü alışkanlıklara sahip olan kimselerle arkadaşlık yapmamak ve onlardan uzak durmak bize ne kazandırır?


Cevap: Her zaman iyi yolda olmamızı ve kötü davranışlardan uzak durmamızı sağlar. Böylece her zaman doğru, dürüst bir insan olmamızı sağlar. Allah yolunda olup ibadetlerimizi düzgün bir şekilde yapmamızı sağlar.


Soru : 26. Kur’an-ı Kerim’de müşriklerin Peygamberimize ilk tepkilerinden biri “Bu Kur’an iki şehrin (Mekke ve Taif) birinden büyük bir adama indirilmeli değil miydi? dediler.” (Zuhruf suresi, 31. ayet.) şeklinde ifade edilmiştir.

Müşriklerin Peygamberimize karşı çıkma sebebi bu ayete göre aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: A
A) Peygamberimizin şehrin zengin ileri gelenlerinden olmaması
B) Peygamberimizin yetim olması
C) Peygamberimizin okuma yazma bilmemesi
D) Peygamberimizin Kureyş kabilesinden olması

İlgili Makaleler

5 Yorum

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.