6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Sayfa 19-22 Cevapları MEB Yayınları

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Toplumsal Sorunlara Duyarlı ve Güvenilir Genç Cevapları Sayfa 17, 18, 19, 20


Toplumsal Sorunlara Duyarlı ve Güvenilir Genç Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 19 Cevapları


“Abdullah b. Cüd’an’ın evinde yapılan yemine ben de katıldım. Bu harekete katılmayı pek çok kırmızı (değerli) develerimin olmasına tercih ederim. Peygamber olduktan sonra da böyle bir hareket için çağrılsam yine katılırım.” (Ahmed b. Hanbel, Müsned, C 1, s. 516.)

Soru : Sevgili Peygamberimizin yukarıdaki hadisinden yola çıkarak Hilfü’l-fudûl’ün önemi hakkında neler söylenebilir? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap: Bazı Kureyş kabilelerinin, Mekke’de haksızlığa uğrayan insanlara yardım etmek amacıyla yaptıkları Hz. Muhammed’in de katıldığı bir cemiyettir. Bu hadisten anlayacağımıza göre bu cemiyet iyi işler yapmakta olduğunu göstermektedir.


Toplum içinde sevilen ve kendisine güvenilen bir genç olan Sevgili Peygamberimizin güzel özelliklerinden bazıları şunlardır:

* Kimseyle kavga etmezdi.
* Yalan söylemezdi.
* Sözünde dururdu.
* Kimseye haksızlık etmezdi.
* Yardımseverdi.
* Kötü alışkanlıklar edinilen mekânlardan uzak dururdu

Soru : Peygamberimizin bu güzel davranışlarını hayatınızda ne kadar uyguluyorsunuz? Her bir davranış ile ilgili yaşadığınız olaylardan örnekler bularak arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap:
Ben hayatımda yalan söylememeye, sözümde durmaya, kimseye haksızlık yapmamaya, yardımsever olmaya çalışıyorum. Kavga etmekten kaçınmaya çalışıyorum. Arada da olsa bu özellikleri uygulamadığım oluyor. Kardeşimle kavga ettiğim zamanlar da oluyor. Bunları yapmamaya çalışıyorum. BU sayede iyi bir ahlakım olacağını düşünüyorum.

6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Kitabı Adaletli Hakem Cevapları Sayfa 21, 22, 23


Adaletli Hakem Metni Cevapları


6. Sınıf Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı MEB Yayınları Sayfa 22 Cevapları


Soru : Kâbe’nin yapısal özelliklerini ve bölümlerini araştırınız. Topladığınız bilgileri arkadaşlarınızla paylaşınız.


Cevap:
Hacerü’lEsved: Doğu köşesinde bulunan kara bir taştır. Bu taş Müslümanlar tarafından cennetten geldiğine inanılmaktadır. Kâbe’de çıkan bir yangında bu taş ısı değişimi nedeniyle kırılıp 15 parçaya bölünmüştür. Günümüzde taşın parçaları gümüş bir çerçeveyle bir arada tutulmaktadır.
Kabe kapısı: Kâbe’nin doğu duvarında zeminden 2,13 metre yükseklikte bulunmaktadır.
Şadarvan: Kâbe’nin duvarlarının diplerini yağmur ve sel sularından korumak için  mermerden yapılan koruma.
Mizab veya Altın oluk: Kuzey duvarı üzerinde bulunan altından yapılmış oluk. Mekke’de ender yağan yağmur sularını Kâbe’nin çatısından indirmek için 1627’de Osmanlılar tarafından yapılmıştır.
Hatim: Kâbe’nin batı duvarının önünde bulunan ve 90 cm yüksekliğinde ve 1,5 m eninde beyaz mermerden yapılmış İsmail duvarı adı verilen kavisli yarım daire şeklinde alçak duvarla sınırlanmış bir bölge.
Multazam: Kâbe’nin doğu duvarında Kâbe kapısı ile Hacerü’l-Esved arasındaki duvar kısmı.
Makam-ı İbrahim: İbrahim ve oğlu İsmail tarafından Kâbe inşaa edilmekte iken İbrahim’in ayak izini bıraktığı bir mevki.
Sitâre veya kisve: Tavaf’ın başlangıç çizgisi olarak kullanılan mermer bant.
Cebrail makamı: Kâbe’nin doğu duvarının önünde kapının bulunmadığı kısımda “Irakî” köşesinin hemen yanında bulunan mevkii.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. Peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem örnek kişiliği ve ahlakıyla gençlere ve müslümanlara kılavuz olmayı başarmıştır duyarlı ahlaklı Çalışkan gençler peygamber efendimizi örnek alarak hayatlarını sürdürebilirler peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cesur açık yürekli hoşgörüyle merhametli bir peygamberde o zaman yaşayan sahabe de peygamber efendimizden övgüyle bahseder lerdi peygamber efendimizi örnek alarak yaşamlarını sürer ve çok güzel ahlaklı bir yaşam sürerlerdi

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.