8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176-180-181-182-183 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176-180-181-182-183 Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 176-180-181-182-183. Sayfa Cevapları Birey-Toplumsallık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Sınıfınızda birey toplum ilişkisi konusunda bir tartışma ortamı oluşturunuz. Tartışma sonucunda ulaşılan sonuçların doğru olduğunu düşünüyor musunuz? Nedenleriyle açıklayınız.
Cevap: Toplum bireylerden meydana gelir. Her birey kendi içerisinde özel ve farklıdır. Bizler bu özel oluşumuz ve farklılığımızla toplumu çeşitlendirir ve renklendiririz. Bu nedenle toplum içerisinde ne kadar farklılık olursa topluluk o kadar canlı ve renkli olacaktır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları Ferman Yayıncılık

1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. (…)
Cevap:

Kelime/Kelime Grubu: birey
Sözlük Anlamı: Kendine özel özelliklere sahip varlık
Cümlem: Toplumdaki bireylerin birbirine saygısı git gide artıyor.

Kelime/Kelime Grubu: bilinç
Sözlük Anlamı: İnsaın kendini ve çevresini tanıma yeteneği
Cümlem: Kardeşim bilincini kazanalı uzun zaman oluyor.

Kelime/Kelime Grubu: kuşku
Sözlük Anlamı: Bir olay yada kişi hakkında yeterli bilgiye sahip olunmadan ön seziyle meydana gelen düşünce
Cümlem: Kitabını alan kişinin Mehmet olmasından şüpheleniyor.

Kelime/Kelime Grubu: ıssız
Sözlük Anlamı: Kimsenin veya pek az kişinin bulunduğu yer
Cümlem: Gece ıssız sokakları lambalar aydınlatıyor.

Kelime/Kelime Grubu: şölen
Sözlük Anlamı: Belli bir nedene bağlı düzenlenmiş eğlence ortamı
Cümlem: Düğün çıkışı büyük bir şölen düzenlendi.

Kelime/Kelime Grubu: uygarlık
Sözlük Anlamı: Bir ülkenin maddi ve manevi varlıklarının tamamı
Cümlem: Bir zamanlar Türk uygarlığı dünyaya yön veriyordu.

Kelime/Kelime Grubu: çağdaş
Sözlük Anlamı: Çağın gerektirdiklerin euykun yaşayan
Cümlem: Atatürk, her zaman Türk milletinin çağdaş olması için çalıştı.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz metne göre cevaplayınız.

1. Yazara göre insanın bireyselleşme yolundaki özlemleri nelerdir?
Cevap: Yazara göre bireyselleşme yolunda ekonomik, düşünce, inanç, gezme, dolaşma, konuşma ve iş seçme özgürlüğü özlemleri bulunur.

2. Metne göre özgürlüğün yolunu açan nedir?
Cevap: Metne göre üretken olmak ve üretken olmaya yarayan eğitim-öğretim özgürlüğünün önünü açmak özgürlüğün yolunu açar.

3. Yaşam savaşında bizi ayakta tutan şey yazara göre nedir?
Cevap: Yaşam savaşında bizleri ayakta tutan şey toplum desteği ve toplumun kazandırdıklarıdır.

4. Yazar hangi sözleri adamakıllı sözler olarak nitelendiriyor? Neden?
Cevap: Yazar “Vatan borcu, namus borcu, insanlık borcu” sözlerini adamakıllı sözler olduğunu vurgular. Çünkü hepimiz bu toplumdan bir şey alıyoruz ve bunun karşılığını vermemiz gerekir.

5. Sizce toplumun bireylere kazandırdığı ahlaki ve kültürel değerler nelerdir?
Cevap: Toplum, bireylere doğru bir insan olmayı, empati kurmayı ve insanların farklılıklarına karşı hoşgörülü olmayı kazandırır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 181 Cevapları Ferman Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları cevaplayarak okuduğunuz metnin türünü belirleyiniz.

1. Metinde anlatılanlar insanları ya da toplumu mu ilgilendirmektedir?
Cevap: Metinde anlatılan bilgiler ve sözler, insanları ve toplumu alakadar etmektedir. Bireyselleşmek insanı, insanların toplumdan kazandıkları ise toplumu ilgilendiren bilgilerdir. 

2. Anlatılmak istenen düşünce, samimi bir dille mi anlatılmıştır?
Cevap: Anlatılmak istenen düşünce ve bilgiler,
samimi ve doğal bir dille anlatılmıştır.

3. Yazar metinde anlattığı düşüncelerle ilgili kanıtlar sunarak anlattığı düşünceyi ispatlamaya çalışmış mıdır?
Cevap: Hayır buna gerek duymamıştır. Yazar yalnızca samimi bir dil kullanarak kendi bakış açısını anlatmıştır.

4. Yazar kendi düşüncelerini mi yoksa başkasının düşüncelerini mi anlatmıştır?
Cevap: Yazar atmamen kendi bakış açısını ve düşüncesini aktarmıştır.

Metnin Türü: Bilgilendirici metindir.


4. ETKİNLİK

Yukarıdaki örnekten yararlanarak okuduğunuz metinden karşılaştırma cümleleri bularak aşağıya yazınız.
Cevap:

  • Ailesi, yakınları, el bebek gül bebek görüp gözetmese eli ekmeğe erişinceye değin hangi çocuk yaşamını sürdürebilir ki? Yetişkinler de öyle, insan yaşamı, toplumsal bir yaşam. Arılarınki, karıncalarınki gibi…

  • Üretken toplumlar, üretken bireylerdir çağımızda, ötekilerden daha özgür, daha az bağımlı, daha çok saygın olanlar.


5. ETKİNLİK

Yazarın metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangilerini kullandığını işaretleyiniz. Bu düşünceyi geliştirme yolunun kullanıldığını nasıl anladınız? Açıklayınız
Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176-180-181-182-183 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerin altlarına anlatım bozukluğunun nedenini yazınız. Cümlelerdeki anlatım bozukluklarını düzelterek cümleleri yeniden yazınız.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 176-180-181-182-183 Cevapları Ferman Yayıncılık


7. ETKİNLİK

Sınıfınızda “günümüzde bireylerin kendileri gibi olması ve kendilerini birey gibi ifade etmelerinin önündeki engellerin neler olduğu” konulu bir konuşma yapınız. (…)
Cevap: 

Günümüzde bireylerin kendileri gibi olması ve kendilerini birey gibi ifade etmelerinin önündeki engeller, yaşamın getirdiği bir takım sebepten kaynaklanmaktadır. Toplumun beklentileri, sosyal normallikler, kültürel etkiler ve yetişkinlerin tecrübeleri gibi unsurlar, insanların kendi fikirlerini uygulamasına karşın engeldir.

Toplumda kabul görmek ve takdir edilmek isteyen bireyler, genellikle bu beklentilere uymak zorunda hissederler. Bunun yanı sıra kültürel şartlar ve nedenler, yetişkin insanların hayatında elde ettiği deneyimleri başkalarına aktararak ön yargıya sahip olmasına neden olması gibi nedenler öne çıkar.

Ancak, bu engellerin bilincinde olmak ve kendi düşüncelerimizi dile getirmek için çaba sarf etmek, gerçek potansiyelimizi keşfetmemize ve tam anlamıyla özgür hissetmemize yardımcı olacaktır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. ETKİNLİK

“Kişi; başkalarından iyi bildiği, iyi yapabildiği şeyle özgürdür.” cümlesi ile ifade edilen görüşe katılıyor musunuz? Neden? sorularından hareketle sınıfınızda bir tartışma ortamı oluşturunuz. Tartışma sırasında okuduğunuz metinden hareketle ulaştığınız olumlu ya da olumsuz her türlü düşünceyi nezaket kuralları içerisinde ifade ediniz. (…)
Cevap:

Birçok insan, kişisel gelişim ve başarıya ulaşma arayışında oldukça meşgul. Ancak, gerçek özgürlüğün başkalarından daha fazla bildiğimiz ve iyi yapabildiğimiz alanlarda olduğunu fark etmek önemlidir. Bu nedenle, “Kişi; başkalarından iyi bildiği, iyi yapabildiği şeyle özgürdür.” sözü oldukça anlamlıdır.

Özgürlük kavramı genellikle dış dünyayla alakalı olarak düşünülürken, aslında içimizle de alakası vardır. Kendi sevdiğimiz bir işte uzmanlaşmak, hayallerimizi takip etmek ve bu konuda kendimizi geliştirmek bize gerçek özgürlük hissini verebilir.

Başkalarından daha iyi bildiğimiz bir şeyi yapabilmek, kendimize olan güvenimizi artırır ve bizi diğerlerinden ayırır. Örneğin, bir müzik aletini mükemmel bir şekilde çalmak veya iyi bir şekilde yazılım kodlamak gibi bir yetenek, bize başkalarının takdirini kazandırabilir. Bu takdir duygusu, kendimizi özgür hissettirebilir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.