8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 252-256-257-258-259-260-261 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Haritada Bir Nokta Metni Cevapları Sayfa 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261


Haritada Bir Nokta Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 252 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Bildiğiniz balık türleri hangileridir?


Cevap: Bildiğiniz balık türleri hangileridir?
Balıklar denizler, okyanuslar ve göller içerisinde yaşayan solungaçlı ve memeli olarak bulunan canlılardır. Balina ve Yunus balığı memeli deniz canlılarıdır.
Köpek balığı, kılıç balığı, vatoz, dil balığı, hamsi balığı, fener balığı, çipura, barbun, alabalık, sardalya, gümüş balığı, iskorpit, kalkan, istavrit, kefal, zargana, uskumru, tekir, somon, palamut, lüfer, levrek, mezgit, kalyoz, kırlangıçtır.


2. Çalışıp emek verdiğiniz bir işin karşılığını alamadığınızda ne hissedersiniz? Açıklayınız.


Cevap: Çalışıp emek verdiğiniz bir işin karşılığını alamadığınızda ne hissedersiniz? Açıklayınız.
Çalışıp emek verdiğimiz bir işin karşılığını alamazsanız haksızlığa uğramış olursunuz. Bu durumla karşılaştığım zaman  kendimi hiç iyi hissetmem.
Emeğimin karşılığını alamadığımı, vaktimi boşa harcadığımı, boşuna emek harcadığımı düşünür ve pişmanlık hissederim. O işe verdiğim emeği boşa harcamak beni mutsuz eder.
Örneğin ; Üniversite sınavı için çalışıyorum. Bol bol test çözüyorum. Sene sonu geldiğinde o kadar verdiğim emeğim boşa giderse sınav sonucum kötü gelirse, boşuna ders çalışmış, boşuna çabalamış olurum.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 256 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Anlamları verilen sözcükleri bularak numaralandırılmış yerlere yazınız.


(çevale-ırıp-müsrif-küpeşte–hülya-tahayyül-havali-müsamaha-aba-misina-çapara)


 1. Bir tür balık ağı, ığrıp. IRIP
 2. Bir çeşit olta, çok iğneli olta. ÇAPARA
 3. Hoşgörü. MÜSAMAHA
 4. Tutumsuz. MÜSRİF
 5. Hayalde canlandırma. TAHAYYÜL
 6. Yünün dövülmesiyle yapılan kalın ve kaba kumaş. ABA
 7. Gemide güverte hizasında ıskarmoz bağlarına tutturulan dikmelerin dış yüzlerine kaplanan kaplamaların oluşturduğu siper, borda kaplamalarının en üstü, güverteden yukarı kalan bölüm, korkuluk, parapet. KÜPEŞTE
 8. Tatlı düş, hayal. HÜLYA
 9. Yapay ve sentetik ham maddeden tek kat çekilmiş, değişik kalınlıkta iplik. MİSİNA
 10.  Yöre. HAVALİ
 11.  Balık sepeti. ÇEVALE

2. ETKİNLİK


“Haritada Bir Nokta” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. Yazar adaları niçin seviyor olabilir?


Cevap: Okuduğu romanlardan veya denize olan ilgisinden dolayı seviyor olabilir.


2. Yazar adadaki yaşamını nasıl sürdürmek istiyor? Sizce bu kararı almasında neler etkili olmuştur?


Cevap: Kimseyle muhatap olmadan, sessiz ve sakin bir şekilde, günün çoğunluğunu balık avına çıkarak sürdürmek istiyor.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 257 Cevapları


3. Dışarıdan ırıba katılanların hakkı nasıl verilmektedir?


Cevap: Gönülden kopan sayı kadar balık olarak verilmektedir.


4. Adaya dışarıdan gelen adama niçin balık vermiyorlar? Sizce bu doğru bir davranış mıdır?


Cevap: Yabancı olduğu için balık vermiyorlar. Bu doğru bir davranış değildir.


5. Kendisine pay verilmeyen adamın hakkını aramamasını doğru buluyor musunuz? Niçin?


Cevap: Doğru bulmuyorum. Verilen emek kadar, karşılığını almak için de mücadele edilmelidir. Haksızlık karşısında susulmamalıdır. Kimsenin hakkı yenmemeli, kimseye de hak yedirilmemelidir.


6. Yazar, tanık olduğu haksızlık karşısında ne yapıyor?


Cevap: Hiçbir şey yapmıyor. Sadece olanları yazmakla yetiniyor.


3. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz hikâyenin konusunu, ana fikrini, yardımcı fikirlerini bulunuz.


Cevap:

 • Konu: Haksızlık
 • Yardımcı Fikir: Her emeğin karşılığı mutlaka verilmelidir.
 • Yardımcı Fikir: Hak dağıtılırken adaletli olunmalıdır.
 • Yardımcı Fikir: Haksızlık karşısında susmak doğru değildir.
 • Yardımcı Fikir: Başkası için bir işe başlamadan önce o işin karşılığı için sözleşilmelidir.
 • Ana Fikir: Hakkını aramayan kişilerin haksızlıktan şikayet etme hakları yoktur.

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 258 Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Metinde anlatım kimin ağzından yapılmıştır? Metinden aldığınız örneklerle açıklayınız.


Cevap:
Metinde anlatım birinci kişi ağzından yani yazarın kendisi tarafından yapılmıştır. Yazar olayların içindedir. “Bir ikisi, en umduklarım konuşacak gibi oldular. Bekliyordum.
Şimdi umduklarımdan birisi payına düşen balıktan birini, en küçüğünü adama doğru fırlatacak diye bekledim.” gibi ifadelerle yazarın metnin içinde olduğunu, gördüklerini kendi ağzıyla anlattığını anlıyoruz.


5. ETKİNLİK


Soru : Yazarın “ırıba gelen kişiye pay verilmemesi” olayına bakış açısı nasıldır? Örneklerle açıklayınız.


Cevap:
Yazar burada bir haksızlık olduğunu ve bu haksızlığa müdahale edilmesi gerektiğini düşünmektedir. Kişiye pay verilmemesi haksızlıktır. Kişinin hakkını aramadan bu durum karşısında bir şey yapmaması da doğru değildir. Etraftan bu haksızlığa müdahale edenler olmuş fakat fazla üstelememişlerdir. Bu da doğru değildir.


6. ETKİNLİK


Soru : “Haritada Bir Nokta” metninden öyküleyici ve betimleyici anlatıma örnek gösteriniz.


Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 252-256-257-258-259-260-261 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Kitabı 252-253-254-255-256-257-258-259-260-261. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 259 Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : “Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.” Emile ZOLA (Emil Zola) sözünden yola çıkarak haksızlık karşısında doğru tavır göstermenin önemini anlatan bir konuşma yapınız.


Cevap: “Bir kişiye karşı yapılmış haksızlık, bütün insanlığa karşı yapılmış haksızlık demektir.” sözünden yola çıkarak haksızlık karşısında doğru tavır göstermenin önemini anlatan bir konuşma yapınız.
İnsanlar toplum içerisinde sosyal haklara sahiptirler. Bu haklar eşitlik, özgürlük, iyi bir ortamda yaşama hakkı gibi birçok haklar bulunur. Haksızlık başkalarının her türlü haklarına karşı yapılan saygısızlık ve engel anlamına gelmektedir.
Kendi hakkını koruyamayan insanlar başka insanların uğradığı haksızlıklara müdahale edemezler. Bu durumda insanlar huzursuz olarak yaşar ve bu şekilde huzursuz bir toplum oluşmuş olur. Bu nedenle bir kişiye yapılan haksızlık sadece o kişiyi ilgilendirmez. Toplum olarak bu haksızlığa karşı çıkmamız gerekir.


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde yapılan anlatım bozukluklarını bulunuz. Cümlelerin doğrularını örnekteki gibi verilen boşluğa yazınız.


1. Türkçe dersinde işaret ve belgisiz zamir konusunu işledik.
Cevap: Türkçe dersinde işaret zamiri ve belgisiz zamir konusunu işledik.


2. Birçok insanlar bu konuda yanılıyorlar.
Cevap: Çoğu insan bu konuda yanılıyor.


3. Bütün gece kedi ve köpek havlamasından uyuyamadık.
Cevap: Bütün gece kedi miyavlamasından ve köpek havlamasından uyuyamadık.


4. Ben ve Barış dinlenmek için her yıl tatile gider.
Cevap: Ben ve Barış dinlenmek için her yıl tatile gideriz.


5. Yarın size gelemem ama okulda bütün gün kursum var.
Cevap: Yarın size gelemem çünkü okulda bütün gün kursum var.


6. Kitap, annesinden ayrılan bir çocuğun hayatla mücadelesi anlatılıyor.
Cevap: Kitapta, annesinden ayrılan bir çocuğun hayatla mücadelesi anlatılıyor.


7. Biz gezmesini sevmeyen bir milletiz.
Cevap: Biz gezmeyi sevmeyen bir milletiz.


8. Bahar gelince kuşlar ağaçlarda ötüyorlar.
Cevap: Bahar gelince kuşlar ağaçlarda öterler.


9. Tuna ve Ülkü aşağı yukarı iki üç saattir yolda.
Cevap: Tuna ve Ülkü, iki üç saattir yolda.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 260 Cevapları


9. ETKİNLİK


a) Dünya Etik Haftası ve Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili afişi inceleyiniz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 252-256-257-258-259-260-261 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Kitabı 252-253-254-255-256-257-258-259-260-261. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 261 Cevapları


b) Dünya Etik Haftası ile ilgili bir kompozisyon yarışmasına katılacağınızı düşünün. Afişten yola çıkarak bir yazı yazınız.


Cevap: Dünya Etik Haftası ile ilgili bir kompozisyon yarışmasına katılacağınızı düşünün. Afişten yola çıkarak bir yazı yazınız.
Toplum düzenini sağlayan sözlü ve yazılı kurallar bulunmaktadır. Bu kuralların sözlü olanları örf, gelenek ve göreneklerdir. Yazılı kurallar ise yasalarla oluşturulmuş, kanunlardır.
Hukuk üstünlüğüne inanılan bir toplumda hukukun caydırıcı cezalar vermesine de gerek yoktur. Fakat insanların suça eğilimlerini önlemek için eğitime ve öğretime ihtiyaç duyulmaktadır.

İlgili Makaleler

2 Yorum

 1. Çalışan bir insan çalıştığının hakkını olmadığı zaman haksızlığa uğramış ve emeği hiçe sayılmış olabilir haksızlığa uğrayan bir insan haksızlık karşısında sessiz kalmamalı bunu en iyi şekilde karşıdaki insana ifade ederek bir çözüm bulmaya çalışmalıdır ayrıca çalışmak değil bütün haksızlıklar karşısında susan insanlar Müslümanlık dinine göre dilsiz bir şeytana benzetilmektedir haksızlıklar bir ülkede çoğaldıkça zulme uğrayan insanlar çoğalır ve huzurun arandığı sevgi ve saygının kalmadığı bir millet haline gelebiliriz bu yüzden gördüğümüz ve maruz kaldığımız tüm haksızlıkları göz ardı etmemek konuşmak kendimizi ifade etmek ve buna tepki göstermek olumlu bir davranış olacaktır

 2. Yeryüzünde bulunan çeşitli balık türleri vardır. Bunların arasında somon, levrek, hamsi, kaya , balina, Yunus, fok, ahtapot, deniz anası gibi balıkları örnek olarak verebilmekteyiz. Denizde bulunan canlıların her birinin farklı görevi vardır. Balıklar yumurtlayarak çoğalırlar. Ayrıca balıklar kendilerinden küçük balıkları yiyerek beslenebilirler. Balıklar yalnız suda yaşayabilirler. Balıklar sudan çıktıkları zaman canlılıklarını kaybedebilirler. Ayrıca balıklar akvaryumlarda da yaşayabilirler.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.