6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 258-259-260-261-262-263-264-265 Cevapları Anadol Yayıncılık

Göster

6. Sınıf Sosyal Bilgiler 7. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265


7. Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 258


A. Aşağıdaki soruları, karışık şekilde verilen harfleri bir araya getirerek cevaplayınız.


1. Bir ülkenin, başka ülkelerden mal veya hizmet satın almasına ne denir?


Cevap :  İthalat


2. Belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve tüketilen kültürel ögelerin tümüne ne denir?


Cevap : Popüler kültür


3. Ülkemizin en uzun sınır komşusunun adı nedir?


Cevap : Suriye


4. Ülkemizin ithal ettiği fosil yakıtlardan birinin adı nedir?


Cevap : Petrol


5. Ülkemizin ihraç ettiği madenlerden birinin adı nedir?


Cevap : Krom


6. Bir ülkenin coğrafi konumundan dolayı elde ettiği ekonomik, siyasi, askerî kültürel, yer altı zenginlikleri gibi faktörlerin tümüne ne denir?


Cevap : Jeopolitik konum


7. Merkezi, Fransa’nın Strazburg şehrinde bulunan, ülkemizin kurucu üyelerinden biri olduğu teşkilatın adı nedir?


Cevap :  Avrupa Konseyi


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 259


B. Aşağıdaki dallanmış ağaç etkinliğinde okuduğunuz ifade doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yönünde ilerleyiniz. Buna göre aşağıdaki soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Etkinliği hatasız tamamlayan öğrenci kaçıncı çıkışa ulaşır?


Cevap : . Etkinliği hatasız değerlendiren öğrenci 2. çıkışa ulaşır.


2. Hangi kutucuklardaki ifadeler doğrudur?


Cevap : 1, 2, 5 ve 7. kutucuklardaki ifadeler doğrudur.


3. Hangi kutucuklardaki ifadeler yanlıştır? Yanlış olan ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


Cevap : 3, 4 ve 6. kutucuklardaki ifadeler yanlıştır. İfadelerin doğru biçimlerine örnekler aşağıda verilmiştir.

 • 3. Ülkemiz Almanya’dan ithalat yaptığı gibi Almanya’ya ihracat da yapmaktadır.
 • 4. Kahve, ithal ettiğimiz ürünlerden biridir.
 • 6. Hazır yiyecek anlayışı kültürümüze ait bir unsur değildir.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 258-259-260-261-262-263-264-265 Cevapları Anadol Yayıncılık
“6. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 258-259-260-261-262-263-264-265 Cevapları Anadol Yayıncılık”

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 260


C. Aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin doğrularını defterinize yazınız.


Cevap :

 1. ( Doğru )  1991 yılında SSCB’nin dağılmasından sonra Orta Asya Türk Cumhuriyetleri bağımsızlığını kazandı.
 2. ( Doğru )   Türkiye ve Azerbaycan birbirlerine “kardeş ülke” yakıştırması yapmaktadır.
 3. ( Yanlış ) Ülkemizin en çok ihracat yaptığı ülke Rusya’dır.
 4. ( Yanlış ) Bir ülkenin diğer ülkelerden mal ve hizmet satın almasına ihracat adı verilir.
 5. ( Doğru )  Türkiye askerî güç bakımından dünyanın önemli ülkeleri arasında yer almaktadır.
 6. ( Yanlış ) Birleşmiş Milletler dünyadaki devletlere ekonomik olarak destek vermek amacıyla kurulmuştur.
 7. ( Doğru )   Hazır yiyeceklerle beslenme anlayışı bir popüler kültür unsurudur.
 8. ( Doğru )   Her toplumun kendine özgü bir kültürü vardır.

Ç. Aşağıdaki cümlelerde verilen boşlukları, kutucuklarda verilen ifadelerden uygun olanlarıyla tamamlayınız. İfadelere uygun ekler getirebilirsiniz.


Cevap :

 1. Mustafa Kemal Atatürk’ün evinin bulunduğu sınır komşumuz Yunanistan dır.
 2. Türk Cumhuriyetlerinde yaşayan soydaşlarımızla sosyal, ekonomik ve kültürel alanda iş birliğini geliştirmek amacıyla 1992 yılında ülkemizde TİKA kurulmuştur.
 3. Ülkemizin en çok ithalat yaptığı ülke Çin dir.
 4. Bir ülkenin diğer ülkelere mal veya hizmet satmasına  ihracat adı verilir.
 5. Kâr elde etmek amacıyla üretilen her türlü mal ve hizmetin alınıp satılmasına ticaret adı verilir.
 6. Ülkemiz  jeopolitik konumundan dolayı uluslararası alanda önemli rollere sahip olmuştur.
 7. Kültür bir toplumun bilgi, gelenek, ahlak, sanat, inanç vb. maddi ve manevi unsurlarının tümüdür.
 8. Popüler kültür belli bir dönem için geçerli olan, hızlı üretilen ve tüketilen kültürel unsurların bütünüdür.

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 261


D. Kutucuklarda isimleri verilen devletlerle veya kuruluşlarla ilgili aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bunu yaparken kutucuklardaki harflerden uygun olanları noktalı yerlere yazınız.


Cevap :

 • 1. a, ç, e, g, h, l
 • 2. a, b, c, ğ, h, ı, j, m
 • 3. a, ç, e, g, l
 • 4. d, i, k
 • 5. b, c
 • 6. h
 • 7. a
 • 8. ı

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 262


E. Aşağıda verilen durumların ihracat mı yoksa ithalat mı olduğunu belirleyerek altta verilen ilgili kutucuklara yazınız.


Cevap :

 • İthalat: 2, 3, 4, 7, 9, 11
 • İhracat: 1, 5, 6, 8, 10, 12

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 263


F. Aşağıda bazı Türk Cumhuriyetleri veya komşu olduğumuz ülkelerle ilgili bilgiler verilmiştir. Bunların hangi ülkeler olduğunu belirleyiniz ve isimlerini noktalı yerlere yazınız.


Cevap :

 • 1. Kazakistan
 • 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
 • 3. Yunanistan
 • 4. Gürcistan
 • 5. Suriye

G. Aşağıda verilen noktalı yerlere kültürümüze ait olmayan unsurların, medya araçları yoluyla toplum hayatını nasıl etkilediğini konu alan bir kompozisyon yazınız.


Cevap :
Topluma Sahip Çık 
Medyanın toplum hayatı etkilemesi genelde olumsuz yönde olmaktadır. TV internet gibi medyanın en çok kullanılan alanları toplum içerisinde bulunan gençliği ahlaki yönden çöküntü içerisine uğratmaktadır
Bu olumsuz durum ile aile içi ilişkilerde kendini göstermektedir. Gençlerin büyüklerine karşı saygıları gün geçtikçe azalmakta televizyonda izlenen dizilerdeki şiddet içerikli veya çarpık ilişkiler gençliğe doğalmış gibi gelmekte hayatın bu şekilde olduğu gençlere empoze edilmektedir.
Medya görsel ve işitsel açıdan insanlara hitap eder insanlar gün içerisinde ellerinde bulunan telefonlar sayesinde sürekli medyaları takip halindedirler. Bu durumlarda alışık olmadığımız kötü örneklerle de karşılaşa bilmekteyiz. İnsanlar medya aracılığıyla gördüklerini gerçek hayatta uygulama çalışmaktadırlar. Medya toplum hayatına katkısı bilgi ve haberleşme üzerine olması gerekirken olumsuz içerikler toplum hayatını olumsuz yönde etkilemektedir.
Televizyonlarda reyting uğruna yapılan programlar yarışmalarda olumsuz örnekler özel paket yayınları içerisinde kişiye özel Televizyon Yayıncılık anlayışının gelişmesi ile denetlenemeyen yayınların serbest bir şekilde satın alınmasıyla insanların ruh sağlığı ve de ahlak anlayışı değiştirilmeye başlanmıştır.
Kültürümüze ait olmayan saygısızlık ahlaksızlık gibi konular Toplum hayatında ortaya çıkmaya başlamıştır. Bu yüzden medyayı bilinçli olarak kullanmak gerekmektedir. Onsuz örnekler teşkil eden içerikleri uzak durmak gerekmekte özellikle ebeveynler çocuklarını medyanın olumsuz yönlerinden korumaya özen göstermeleri gerekir.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 264


Ğ. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplayınız.


1. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin diğer ülkelere en fazla ihraç ettiği ürünler arasında yer alır?


A) Doğal gaz B) Fındık C) İlaç D) Yolcu uçağı


2. Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin diğer ülkelerden en fazla ithal ettiği ürünler arasında yer alır?


A) Beyaz eşya B) Halı C) Hazır giyim ürünleri D) Petrol


3. Ülkemiz diğer ülkelerle kaynaklar ve ihtiyaçlar açısından ekonomik ilişkiler içerisindedir. Ülkemizin dış ticaretinde ihracat gelirleri, ithalat giderlerinden daha azdır.

Verilen bilgiye göre ülkemiz ekonomisi ile ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılabilir?


A) Ülkemizin ithalata yaptığı harcama, ihracat gelirinden fazladır.
B) Ülkemizde ihracat her geçen yıl artmaktadır.
C) Ülkemiz ihracat yapmamaktadır.
D) Ülkemizde ithalat her geçen yıl azalmaktadır.


4. Azerbaycan petrolünün ülkemiz aracılığıyla Avrupa’ya ulaşmasını sağlayan boru hattı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kerkük-Yumurtalık Petrol Boru Hattı
B) Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı
C) Batman-Kırıkkale Petrol Boru Hattı
D) Rusya-Türkiye Petrol Boru Hattı


5. Ülkemizin jeopolitik özeliklerinden bazıları aşağıda verilmiştir:
� Ülkemiz Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine çok yakın bir konumunda bulunmaktadır.
� Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtalarını, Akdeniz’le Karadeniz’i birbirine bağlayan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahiptir.
� Ülkemiz petrol ve doğal gaz kaynaklarının önemli bir bölümünü elinde bulunduran Orta Doğu ve Asya ülkelerine yakındır.
Bu özelliklerin ülkemize;
I. dinî
II. ekonomik
III. siyasi

alanlardan hangilerinde avantaj sağladığı söylenebilir?


A) Yalnız I B) I ve II C) II ve III D) I, II ve III


H. Aşağıda verilen soruların cevaplarını defterinize yazınız.


1. Ülkemizin, Türk Cumhuriyetleri ve sınır komşularıyla ilişkilerinin iyi durumda olmasının sağlayacağı katkıların neler olduğunu ifade ediniz.


Cevap :
Kendi ülkemiz gibi dünyanın farklı yerlerinde de Türkiye’yi Cumhuriyetler bulunmaktadır. Bu ülkeler Türk’ü soydaşlarımızın kurduğu ülkelerdir kendi komşularınız ve de Türki cumhuriyetlerle iyi ilişkiler kurmamız sosyal ilişkilerimizin gelişmesini sağlar.
Azerbaycan ülkemizin doğusunda Güney Kafkasya Avrupa ile Asya arasında bulunan bir ülkedir. Hazar Denizi kıyısında Bakü doğalgaz ve Petrol yataklarıyla zengin bir ülke olmasının yanı sıra Türkiye’nin kardeş ülkesidir. Tek millet iki devlet anlayışı bu ülkeyle gerçekleştirilmektedir. Demiryolları ve doğalgaz boru hatları gibi birçok alanda beraber çalışmalarınız vardır.
Özbekistan bir Orta Asya ülkesidir. Başkenti Taşkent tır çevresinde birçok komşu Türkiye Cumhuriyet bulunmaktadır Özbekistan’da birçok Türk firması yer almakta ve faaliyet göstermektedir.
Kırgızistan Orta Asya’nın tam ortasında bulunan bir ülkedir. Rusya ve Çin ile Özbekistan komşuları Iğdır başkenti Bişkek’dir. Öteki açıdan önemli bir ortağımızdır. Kültürel ve sosyal olarak işbirliğimiz bulunmaktadır.
Kazakistan Orta Asya’da bulunan Türk devletlerinden bir tanesidir başkenti Astana’dır. Rusya ile Moğolistan yakındır bağımsızlığını tanıyan ilk ülke Türkiye’dir. 1 milyar dolardan fazla ticari hacme sahip iş anlaşması bu ülke ile yapılmıştır.
Türkmenistan Orta Asya’da yer alan bir diğer ülke Türkmenistan’dır. Başkenti Aşkabat’tır. Özellikle Türk kardeşlerimiz ile kemik kardeşliği olarak tarif edilen bir kardeşliğimiz bulunuz sosyal ve kültürel olarak beraber işbirliği yapılmış anlaşmalarımız bulunmaktadır.
Ülkemizin çevresinde bulunan komşu ülkeler vardır. Bu ülkelerle bazı ticari anlaşmalarımız bulunmaktadır. Ayrıca özellikle turistik ve kültürel açıdan büyük öneme sahiptirler. Çevremizdeki komşu ülkelerimiz Yunanistan Bulgaristan Gürcistan İran Irak Suriye Nahcivan’dır. Suriye ve Irak gibi ülkelerdeki savaştan sonra bölgelerin yeniden yapılanması ve de bölgenin güvenliğini Türkiye Cumhuriyeti üstlenmektedir.


2. Ülkemizin; kaynaklarını kullanarak ürettiği, ihtiyacından fazla olan ürün ve hizmetleri nasıl değerlendirdiğini açıklayınız.


Cevap :
Ülkemizin kaynaklarının kullanarak ihtiyacından fazlası olan ürün ve hizmetleri ihracat ederek ihtiyacı olan başka ülkelere satmaktadır. Bu sayede ticaret yapan ülkemiz ekonomik gelir elde etmektedir.


3. Uluslararası bir kuruluş olan NATO’da ülkemizin üstlendiği rolü belirtiniz.


Cevap :
Uluslararası bir kuruluş olan NATO’ya ülkemiz 1952 yılında katılmıştır. O tarihten itibaren nota Türkiye’nin güvenliğinde merkezi bir rol almıştır.
Son yıllarda Türkiye’de savunma sanayide gelişmesi ile birlikte NATO en güçlü müttefiği Türkiye durumundadır. NATO ülkeleri içerisinde askeri güç bakımından en kalabalık Ordu Türkiye’ye aittir. Ayrıca Ortadoğu’ya ve Avrupa’ya yakın olmasından dolayı Savaş bölgelerinin önünde tampon ülke görevini yapmaktadır.
Mülteci göçü gibi durumlarda ülkemize büyük görevler düşmektedir. Bu görevleri üstlenirken Avrupa Birliği’nden de destek almaktadır. Çünkü ülkemiz mültecileri ağırlayan en büyük mülteci göçünün yaşandığı ülke durumundadır.


4. Popüler kültürün, kültürümüz üzerindeki etkilerini açıklayınız.


Cevap :
Popüler Kültür 20 Yüzyıl’da pop kültürünün kültürümüze etkisi ile başlamış bir kavramdır. Klasik halk kültürüne alternatif olarak değişiklik gösteren popüler kültür alternatif bir kültür durumundadır.


6. Sınıf Sosyal Bilgiler Anadol Yayıncılık Sayfa 265


ÖZ DEĞERLENDİRME FORMU


Bu ünitede yaptığınız çalışmalar ve öğrendiğiniz bilgilerle ilgili aşağıda bir form verilmiştir. Bu formdaki soruları cevaplayınız.


1- Bu ünitede neler öğrendiniz?


Cevap :
Popüler kültürün ne olduğunu ülkemizin NATO için ne kadar değerli olduğunu ülkelerin komşularıyla olan ilişkileri ülkemizin jeopolitik önemi ülkemizin ihracat ve ithalat yaptığı mallar


2- Bu ünitede başarılı olduğunuz konular hangileriydi? 


Cevap :
Bu ünitede başarılı olduğum konu ihracat ve ithalat yaptığımız mallar


3- Bu ünitede öğrendiğiniz bilgileri hayatınızın hangi alanlarında kullanabilirsiniz? 


Cevap :
Bugün evde de öğrendiğim bilgilerle ülkemizin hangi malları ihraç ettiğini ve yurt dışından ne aldığımızı Öğrenmiş oldum


4- Bu ünitede hangi konular ilginizi çekti? 


Cevap :
Ülkemizin jeopolitik önemi ilgimi çekti


5- Bu ünitede öğrendiğiniz bilgilerden size en ilginç gelen hangisiydi? 


Cevap :
Ülkemizin aklının en kuvvetli ve en gerektiği ülkelerinden bir tanesi olduğu


6- Bu ünitede hangi konuları anlamakta zorlandınız? Bu konularla ilgili aklınıza takılanlar hakkında kitap, dergi, ansiklopedi ve Genel Ağ gibi kaynaklardan araştırma yapınız.


Cevap :
Bu ünitede zorlandığın konu Popüler Kültür konusudur. Popüler Kültür konusuyla pop kültürü arasındaki anlam kargaşasını anlayamadım.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Bir ülkenin başka bir ülkeden çeşitli ürünleri alması veya oradan ekonomik sosyal alanda faydalanmasına ithalat sözcüğü ile eş değer bir özellik olduğunu bilmekteyiz. Ülkemizde yetiştirilen ürünlerden veya elde edilen tüm araç gereçlerin başka ülkelere gönderilmesi ile ihracatı gerçekleştirmiş oluyoruz. İthalat ihracat ülkeler arasındaki sosyal ekonomik ilişkileri artıracağı gibi ülkemizin ve diğer ülkelerin ekonomik durumunu yükseltir. Bir ülkenin verimli topraklara veya verimli ürünlerinin diğer ülkelere ithal edilmesi ve bu ürünler işledikçe ülke ekonomisinin arttırması elbetteki yaşanılabilir ortamları ve gelir özelliklerinin artmasına yardımcı olacağını söylemek gerekir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.