8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 262-264-265-266-267 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Yaşamaya Dair Metni Cevapları Sayfa 262, 263, 264, 265, 266, 267


Yaşamaya Dair Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 262 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Hayatı dolu dolu yaşamak sözünden ne anlıyorsunuz?


Cevap: Hayatı dolu dolu yaşamak sözünden ne anlıyorsunuz?
Hayatı dolu dolu yaşamak sözü ile hayattan zevk almak, her anın kıymetini bilmek, aldığımız her nefeste Allah’a şükretmek anlamı çıkmaktadır.
Hayatta yaşadığımız olumsuzluklar ne olursa olsun, bizim mutluluğumuzu engellememelidir. Yaşadığımız olumsuzluklar elbet bir gün bitecek, geçmişte kalacaktır. Hayattan tat almak için sevdiğimiz insanlara değer vermeli büyüklerimizi annemizin, babamızın kıymetini bilmeli, onlarsa yaşayacağımız küçük bir anıdan bile zevk almayı bilmemiz gerekir.
İnsan oğlu hiç bu dünyadan göçüp gidecek gibi yaşamaz  fakat bu dünyadan göçtüğü zaman keşke biraz daha zaman geçirseydim diye düşünür bunun için yaşarken insanların kıymetini bilmeli sevdiklerimizle sevdiğimizi göstermeyi öğrenmemiz önemlidir.


2. “En çok yaşamış oIan, uzun yıIIar yaşamış oIan değiIdir; yaşamanın anlamını en fazIa anIamış oIandır.” Soren Kierkegaard (Sörın Kirkıgıd) sözünden ne anladığınızı açıklayınız.


Cevap: “En çok yaşamış olan, uzun yıllar yaşamış olan değildir; yaşamanın anlamını en fazla anlamış olandır.” sözünden ne anladığınızı açıklayınız.
En çok yaşamış olan insanlar uzun yıllar yaşamış olan insanlar değildir. Hayatı dolu dolu yaşayan hayatının her anını boş geçirmeyen, çalışan, çevresine faydalı, hayatın içerisinde aktif olan, gezen, gören, çok okuyan, kültürlü sanata değer veren, insanları seven, çevresi tarafından sevilen ve sayılan insanlar da iyi bir izlenim bırakan yani çevresine faydalı vatanına faydalı dünyaya kendini hatırlatacak küçük bir eser bırakabilen, hayatı boş yaşamamış, insan demektir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 264 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz. Eşleştirmede açıkta kalan sözcüğün anlamını bularak sözcüğü bir cümlede kullanınız.


Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 262-264-265-266-267 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Kitabı 262-263-264-265-266-267. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

2. ETKİNLİK


“Yaşamaya Dair” şiirinden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. Şair, şiirin birinci bölümünde yaşamanın nasıl olması gerektiğini düşünüyor? Açıklayınız.


Cevap: Yaşamanın ciddiye alınması gerektiği, sadece kendin için değil; başkalarının yaşamını da ciddiye alarak, çıkar gözetmeden, yaşamın sürmesi için elinden geleni yaparak yaşamak gerektiğini düşünüyor.


2. “Bir sincap gibi mesela, Yani, yaşamanın dışında ve ötesinde hiçbir şey beklemeden, Yani bütün işin gücün yaşamak olacak.” dizeleriyle şairin anlatmak istediği ne olabilir?


Cevap: Hayvanlar her işlerini, her hareketlerini yaşamlarını sürdürmek için yaparlar. Sadece yaşamayı düşünürler. Şair de hayvanların yaşama olan bağlılıkları gibi insanların da her işlerini yaşamak için yapması gerektiğini anlatmaktadır.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 265 Cevapları


3. Şiirde geçen, fedakârlıkla ilgili dizeleri bulup yazınız.


Cevap:

  •  “Mesela, kolların bağlı arkadan, sırtın duvarda,”
  • “İnsanlar için ölebileceksin,”
  • “Daha orda ilk hücumda, daha o gün Yüzükoyun kapaklanıp ölmek de mümkün.”

4. Şiirde yaşama sevinci ile ilgili verilen örnekleri tespit ediniz.


Cevap: Yetmişinde bile zeytin ağacı dikmek, ameliyat masasında bile gülebilmek, hapishanede bile olumsuz düşüncelere kapılmamak.


5. Şiirde örneklere sıkça yer verilmesinin anlatıma katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz?


Cevap: Örnekler anlatımın daha açık ve anlaşılabilir olmasını sağlamıştır.


6. Okuduğunuz şiirde sizi en çok etkileyen dizeleri yazınız.


Cevap:
 “Mavi kadifede bir yaldız zerresi yani,
Yani bu koskocaman dünyamız.”


3. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu yazınız.


Cevap:
Şiirin Konu: Yaşama sevinci
Şiirin Ana Duygu: İnsanın yaşama amacı sadece yaşamak olmalı.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları


4. ETKİNLİK


Soru : Şiirde geçen söz sanatlarını bulunuz. Söz sanatlarının yer aldığı dizeleri yazınız.


Cevap:

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 262-264-265-266-267 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 266 Cevapları”

5. ETKİNLİK


a) “Millî Eğitim Bakanlığı Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Yönergesi”nin amacını okuyunuz.


Bu yönetmelikle “Cumhuriyetimizin demokrasi ile güçlendirilmesi; öğrencilerimizde yerleşik bir demokrasi kültürünün oluşturulması; kendi kültürünü özümsemiş, millî ve manevi değerlere bağlı, evrensel değerleri benimseyen nesillerin yetiştirilmesi; öğrencilere seçme, seçilme ve oy kullanma kültürünün kazandırılması; katılımcı olma, iletişim kurabilme, demokratik liderliği benimseyebilme ve kamuoyu oluşturabilme becerilerinin kazandırılması” amaçlanmaktadır.


b) Okul Meclisi başkanlığına aday olduğunuzu düşünerek arkadaşlarınıza, sizi seçmeleri için ikna edici bir konuşma yapınız.


Cevap: Okul Meclisi başkanlığına aday olduğunuzu düşünerek arkadaşlarınıza, sizi seçmeleri için ikna edici bir konuşma yapınız.
Sayın müdürüm, Çok değerli öğretmenlerim ve arkadaşlarım
Okul başkanlığı seçiminde adaylığımı koymuş durumdayım. Bu adaylığı koymadan önce birçok defa düşündüm eğer seçilirsem okulumuza neler yapacağımızı, nasıl bir sorumluluk almam gerektiğini bu işin altından kalkabileceğim hissini kendime güvendiğim için bugün karşınızdayım.
Okul bizim  ikinci yuvamızdır. Annemiz ve babamızdan sonra öğretmenlerimiz bizim ikinci ebeveyenlerimizdir. Biz bir evde olduğumuz için tüm arkadaşlar kardeş gibi yaşamaktayız. Yani öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız bu büyük ailenin birer parçasıyız. Bu okulu barış ve sevgi içerisinde daha iyi şartlarda iyi bir eğitim almamız için elimizden geleni yapacağım.
Okul içi ve okul dışında çeşitli etkinliklerimiz olacak bu sayede eğitimimiz eğlenceli bir şekilde sürecek. Yapabileceğimiz gezilerle vede sosyal etkinliklerle kültürümüzü geliştirirken bir taraftanda diğer insanlara yardım ederek yardımlaşma duygusunu geliştirmiş olacağız. Okulumuzda sportif faaliyetlerle turnuvalar düzenleyip, arkadaşlar arası birlik olarak ekip çalışmasını geliştireceğiz.
Daha güzel bir eğitim hayatı için desteklerinizi bekliyorum…


6. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki metinde geçen anlatım bozukluklarını bulunuz. Anlatım bozukluklarını düzelterek cümlelerin doğrusunu defterinize yazınız.


Proje ortağım Ali ile çalışmak çok zordur. Bugünkü düzeltmeyi ben, yarınki düzeltmeyi o yapacak diye anlaşmıştık. Verdiği sözü tutmadı. Aynı zamanda son günlerde işe gelmiyor, çok ihmal ediyordu. Yarına kadar bu projeyi bitirip patrona sunulacak. Patronumuz birçok projelere baktı bugüne kadar sıra bize geldi. O her zaman “Emeksiz yemek olmaz.” demiş ve en çok emek verilen projeyi seçmek için çok detaylı inceliyor.


Cevap:
Proje ortağım Ali ile çalışmak çok zordu. Bugünkü düzeltmeyi ben yapacağım, yarınki düzeltmeyi o yapacak diye anlaşmıştık. Verdiği sözü tutmadı.
Aynı zamanda son günlerde işe gelmiyor, işini çok ihmal ediyordu. Yarına kadar bu proje bitirilip patrona sunulacak. Patronumuz bugüne kadar birçok projeye baktı, sıra bizim projemize geldi. O her zaman “Emeksiz yemek olmaz.” der. En çok emek verilen projeyi seçmek için çok detaylı inceliyor.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 267 Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki “En İyisi Ol” şiirinden hareketle, günlük hayatınızdan örnekler vererek bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınıza uygun bir başlık koyunuz.


EN İYİSİ OL

Dağ tepesinde bir çam olamazsan
Vadide bir çalı ol.
Fakat oradaki en iyi küçük çalı sen olmalısın.
Bir misk çiçeği olamazsan bir saz ol.
Fakat gölün içindeki en canlı saz sen olmalısın.
Cadde olmazsan patika ol.
Güneş olamazsan yıldız ol.
Kazanmak yahut kaybetmek ölçü değil
Sen her neysen onun en iyisi ol.
Douglas MALLOCH (Daglıs Melluk) Derleyen: Ahmet ALTINTAŞ


Cevap: Günlük hayatınızdan örnekler vererek bilgilendirici bir yazı yazınız.

Parlayan yıldız

Zeynep almış olduğu eğitim ve araştırmalara ve bilimsel kitaplara duyduğu heyecanlı bakış açısı ile beraber küçük yaşlarından itibaren okulda birçok başarı elde etmiş ve derslerini en iyi şekilde yapmış olan bir kız çocuğuydu.
Zaman içerisinde almış olduğu bilgilerin ışığında zamanını en iyi şekilde planlayan ve parlayan bir yıldız olarak ülke içerisinde anılmaya başlanmıştı. Bilimsel olarak birçok alanda çalışma yapmış olan Zeynep günümüzde bulunması zor olan hastalıkların çaresini bulmuş ülkede var olan hastalıkların en iyi şekilde çözümlenmesini sağlayacak aşılar ve ilaçlar bularak vatandaşlık görevini en iyi şekilde yerine getirmişti.


Gelecek Derse Hazırlık


• Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan 1923 nüfus mübadelesi ile ilgili araştırma yapınız.


Cevap: Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan 1923 nüfus mübadelesi ile ilgili araştırma yapınız.
Nüfus mübadelesi Lozan Barış Antlaşması içresinde yapılan anlaşma ile Türkiye Cumhuriyeti ve Yunanistan arasında Türkiye’deki yaşayan Rumlarla Yunanistan’da yaşayan Türklerin zorunlu olarak göç ettirilmesidir.
Mübadele de bir milyon iki yüz bin Ortodoks Rum Anadolu dan Yunanistan’a göç ederken beş yüz bin Türkte Yunanistan’dan Türkiye’ye göç etmek zorunda kalmıştır. Nüfus mübadelesi sırasında Türkiye’de İstanbul, Gökçeada ve Bozcaada da oturan Rumlar muaf tutulmuştur. Yunanistan da ise Batı Trakya’daki Türkler mübadeleden muaf tutulmuştur.


• Grup arkadaşlarınızı belirleyerek memleketinden ayrılan bir insanın yaşadıklarını anlatan bir tiyatro metni yazınız.


Cevap: Memleketinden ayrılan bir insanın yaşadıklarını anlatan bir tiyatro metni yazınız.
Kişiler:

  • Dede
  • Nine
  • Torunlar

Yer:

  • Oturma Odası

(Dede ve Nine bir sobanın başındadır onların etrafına da torunları oturur.)
1.Torun: Dede hadi bize bir anını anlat.
2. Torun: Evet dede hatta mümkünse içinde ninemin de yer aldığı bir anınızı anlat.
Nine: Bey anlat bizim şu göç olayını da çocuklar bilsin atalarının ne zorluklar yaşadığını.
Dede: Bilemedim ki Hanım. Çocukları da üzmeyelim şimdi.
3.Torun: Dede sen hep demez misin geçmişini bilmeyen geleceğini kuramaz diye. O zaman anlatın da biz de bilemem geçmişimizi.
Dede: Peki o halde başlıyorum anlatmaya.
(Dede bir iki öksürür, suyundan bir yudum su alır ve başlar.)
Dede: Kurtuluş Savaşı’ndan sonraydı. Köyümüzü askerler bastı. Bize 1 saat içinde köyü terk etmemizi söylediler. Ne yapacağımızı şaşırdık. Ninenizle o zamanlar daha yeni evlenmiştik. Ben savaştan gelmiş genç bir erdim. Anamla babam ben savaştayken kahrıma dayanamayıp ölmüşler. Geri döndüğümde kimsesizdim. Nineniz bana sahip çıktı.
(Nineyle dede birbirlerine bakışır. Nine elini dedenin elinin üzerine koyar.)
Dede: Askerin verdiği emirden sonra bunlar bize bir fenalık yapar diye korktum koşa koşa eve girip ninenizi erkek kılığına sokmaya çalıştım. Evdeki önemli olan eşyaları, birkaç parça kıyafeti yanına almasını ve bir de yolluk yapmasını söyledim.
Köyümüzü savunmayı çok istedik ama yüzlerce asker dört bir yanı sarmıştı üstelik bizi çocuklarla tehdit ediyorlardı. Mecbur kaldık direnemeden köyü boşaltmaya. Nineniz benim kıyafetlerimin için başında da fesiyle hiç kadına benzemiyordu. Ağlaya ağlaya düştük yollara. Ellerimizi hiç bırakmadık bizi öyle görenler iki kardeş sandılar.
Nine: O gün yaşadığım acı yüreğimden hiç kalkmıyor. Bugün hala o acıyı duyuyorum.
(Nine ağlamaya başlar, burnunu çeker.)
Dede: Ağlama koca kadın. Zordu topraklarımızı terk etmek ama burada da yine vatanımızda ve milletimizle birlikteydik. Tabi insan ne olursa olsun doğduğu yeri unutamaz ve orası hep bir başkadır.
Ya işte böyle çocuklar, göç etmek zorunda kaldık, geldik buralara yerleştik. Sizin analarınız, babalarınız oldu ve sonra siz geldiniz hayatımıza. Yüreğimizdeki o acı baki kalsa da sizin sevginiz her şeye bedel.
(Dede, nine ve torunlar birbirlerine sarılırlar.)

İlgili Makaleler

2 Yorum

  1. Bir insanın verildiği nimetleri geçirmiş olduğu sıkıntılar ve üzüntülere mutluluklara ve sevinçleri sabırlı olması şükretmesi onun huzura varacağına ve sabrederek yaşama sevincini artıracağına inanılır ve bu düşünceyle davranmak insanları uzun yaşamaya destek verebilir. Huzurlu bir yaşam sürmek istiyorsak olumsuz duyguları aklımızdan çıkararak devamlı olumlu düşünmek ve pozitif hareket etmek çok önemli bir davranış olacaktır huzurlu ve yaşam sevinçli bir ömür için ağaç dikilebilir çevrede gezintiler yapılabilir ve insanlara karşı hoşgörülü ve saygılı yaklaşılabilir

  2. Hayatımızı dolu dolu yaşamamız gerekiyor. Hayat enerjisi ve hayata olan sabrımız ve kültürümüzle hayatımızı güzel bir şekilde yaşayabiliriz. Hayatı dolu dolu yaşamak sözünde anlatılmak istenen insanlar karşılaşacakları zorluklara nazaran hayatın iyi yanlarını daha çok görmeni sıkıntılara karşı sabırlı olmalı ve hayatına negatif değil de pozitif bakmalı anlamını çıkarabiliyoruz. Bir insan çok küçük bir dertten Yıldız zaman veya pes ettiği zaman her zaman hayatında negatiflik ler ve olumsuzluklar gelebilir. Unutmayalım ki hayır bildiğimiz olaylarda şer ,şer bildiğimiz olaylarda hayır vardır.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.