5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299-300-301-303 Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299-300-301-303 Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 299-300-301-303. Sayfa Cevapları Dikdörtgenler Prizmasının Açınımı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki ayrıt uzunlukları verilen dikdörtgenler prizmasının açınımını, verilen kareli kâğıda çiziniz ve boyayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299-300-301-303 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 300 Cevapları MEB Yayınları

2) Aşağıdaki açınımlar birleştirildiğinde dikdörtgenler prizması oluşturanların altındaki kutuya “✓” işareti koyunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299-300-301-303 Cevapları MEB Yayınları


Etkinlik

1) Aşağıda kareli kâğıtta verilen şekillerin açınımları birleştiğinde küp olanların altındaki kutuya “✓” işareti koyunuz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299-300-301-303 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 301 Cevapları MEB Yayınları

2) Aşağıdaki her bir geometrik cismi açınımı ile eşleştiriniz
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299-300-301-303 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 303 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Çevrenizde dikdörtgenler prizmasına model olan bir cismin açınımını çiziniz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299-300-301-303 Cevapları MEB Yayınları


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299-300-301-303 Cevapları MEB Yayınları

2) Yukarıda numaralandırılan açınımlardan hangilerinin dikdörtgenler prizması oluşturduğunu belirleyiniz. Dikdörtgenler prizması oluşturmayan var ise nedenini açıklayınız.
Cevap: II numaralı şekilde kare yüz vardır. III numaralı şekilde ise 5 yüz olduğu için dikdörtgenler prizmasını oluşturmazlar. 


3) Aşağıda açınımları verilen küplerin açınımları birleştirildiğinde karşılıklı yüzlerinde yazan sayıların toplamı birbirine eşittir. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 299-300-301-303 Cevapları MEB Yayınları

a) l. şekilde açınımı verilen küpün her bir yüzüne bir tane doğal sayı yazıldığına göre Δ ve ■ sembolleri yerine yazılacak sayıları bulunuz.
Cevap:

Δ ve ■ → yerlerine 1 ve 3 gelecektir. 

b) ll. şekilde açınımı verilen küpün yüzlerine 0’dan 10’a kadar olan doğal sayılardan bazıları yazılacaktır. Her yüze bir doğal sayı yazıldığına göre ★ x (⬠ + ⬡) işleminin sonucu en az kaçtır?
Cevap:

En az dediği için 
★ → 0
⬠  → 1
⬡ → 2

0 x (1 + 2) 
= 0 x 3 = 0 olur. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.