5. Sınıf Matematik Ders Kitabı

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları

Göster

Ortaokul 5. Sınıf Matematik Kitabı Özgün Yayınları Sayfa Cevapları


Ortaokul ve İmam Hatip Ortaokulu eğitim yılında siz değerli öğrencilerimizin ödevlerini kontrol etmeleri amacıyla “5. Sınıf Matematik Kitabı Özgün Yayınları Cevapları” konusu değerli öğretmenlerimiz tarafından hazırlanmıştır.


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları Özgün Yayınları
“5. Sınıf Matematik Kitabı Özgün Yayınları Cevapları”

5. Sınıf Matematik Kitabı Özgün Yayınları Cevapları” konusunda cevaplara ulaşmak için metin isimlerine veya yeşil renkli sayfa sayılarına tıklayarak matematik ödevinize ulaşabilirsiniz. “5. Sınıf Matematik Kitabı Özgün Yayınları Cevapları” konusunda aklınıza takılan bölümler ve çözüm kısmında zorlandığınız tüm kısımlar konu altında yer alan yorum kısmına sorarak değerli öğretmenlerimiz  tarafından cevaplar alabilirsiniz.


5. Sınıf Matematik Özgün  Yayınları Kitabı Cevapları Sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74 ‘nin cevapları aşağıdadır.


 1. Ünite : Doğal Sayılar


Yedi, Sekiz ve Dokuz Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları Sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17


Sayı ve Şekil Örüntüleri Cevapları Sayfa 18, 19, 20, 21


Doğal Sayılarla Toplama ve Çıkarma İşlemleri Cevapları Sayfa 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29


Doğal Sayılarla Zihinden Toplama Ve Çıkarma İşlemleri Cevapları Sayfa 30, 31, 32, 33


Toplama ve Çıkarma İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Cevapları Sayfa 34, 35, 36, 37


Doğal Sayılarla Çarpma İşlemi Cevapları Sayfa 38, 39, 40 ,41


Doğal Sayılarla Bölme İşlemi Cevapları Sayfa 42, 43, 44


Çarpma ve Bölme İşlemlerinin Sonuçlarını Tahmin Etme Cevapları Sayfa 45, 46, 47, 48


Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemler Cevapları Sayfa 49, 50, 51, 52, 53


Bölme İşleminde Kalanı Yorumlama Cevapları Sayfa 54, 55


Çarpma ve Bölme İşlemleri Arasındaki İlişki Cevapları Sayfa 56, 57, 58, 59


Üslü İfadeler Cevapları Sayfa 60, 61


İçinde Parantez Olan İşlemler Cevapları Sayfa 62, 63


Dört İşlem İçeren Problemler Cevapları Sayfa 64, 65, 66, 67, 68


1. Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 69, 70, 71, 72


5. Sınıf Matematik Özgün  Yayınları Kitabı Cevapları Sayfa 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110 ‘nin cevapları aşağıdadır.


2. Ünite : Kesirler


Birim Kesirleri Sayı Doğrusunda Gösterme ve Sıralama Cevapları Sayfa 74, 75, 76


Tam Sayılı ve Bileşik Kesri Birbirine Dönüştürme Cevapları Sayfa 77, 78, 79, 80, 81


Doğal Sayılar ile Bileşik Kesirleri Karşılaştırma Cevapları Sayfa 82, 83


Denk Kesirler Cevapları Sayfa 84, 85, 86, 87


Kesirleri Sıralama Cevapları Sayfa 88, 89, 90


Bir Çokluğun Basit Kesir Kadarını ve Basit Kesir Kadarı Verilen Bir Çokluğun Tamamını Bulma Cevapları Sayfa 91, 92, 93


Kesirlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Cevapları Sayfa 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101


Kesirlerle İlgili Problemler Cevapları Sayfa 102, 103, 104, 105


2. Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 106, 107, 108


5. Sınıf Matematik Özgün  Yayınları Kitabı Cevapları Sayfa 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148 ‘nin cevapları aşağıdadır.


3. Ünite : Ondalık Gösterim 


Kesirleri Ondalık Gösterimle İfade Etme Cevapları Sayfa 110, 111, 112, 113


Ondalık Gösterimlerin Basamakları ve Basamak Değerleri Cevapları Sayfa 114, 115, 116


Paydası 10, 100 Veya 1000 Olan Kesirleri Ondalık Gösterimle Yazma Cevapları Sayfa 117, 118, 119, 120, 121


Ondalık Gösterimleri Sıralama Cevapları Sayfa 122, 123, 124, 125, 126


Ondalık Gösterimlerle Toplama ve Çıkarma İşlemleri Cevapları Sayfa 127, 128, 129, 130, 131, 132


Paydası 100 Olan Kesirleri Yüzde Sembolü ile Gösterme Cevapları Sayfa 133, 134, 135


Bir Yüzdelik İfadeyi Kesir ve Ondalık Gösterimle İlişkilendirme Cevapları Sayfa 136, 137, 138


Kesir, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimlerle Belirtilen Çoklukları Karşılaştırma Cevapları Sayfa 139, 140, 141, 142


Bir Çokluğun Belirtilen Yüzdesine Karşılık Gelen Miktarı Bulma Cevapları Sayfa 143, 144


3. Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 145, 146, 147


5. Sınıf Matematik Özgün  Yayınları Kitabı Cevapları Sayfa 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ‘nin cevapları aşağıdadır.


4. Ünite : Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler


Doğru, Doğru Parçası ve Işın Cevapları Sayfa 148, 149, 150, 151


Bir Noktanın Diğer Bir Noktaya Göre Konumu Cevapları Sayfa 152, 153


Bir Doğru Parçasına Eşit Uzunlukta Doğru Parçası Çizme Cevapları Sayfa 154, 155


Açı Çeşitleri Cevapları Sayfa 156, 157, 158, 159


Bir Doğruya Üzerindeki veya Dışındaki Bir Noktadan Dikme Çizme Cevapları Sayfa 160, 161, 162, 163


Bir Doğru Parçasına Paralel Olan Doğru Parçaları Çizme Cevapları Sayfa 164, 165, 166


Çokgenler Cevapları Sayfa 167, 168, 169, 170


Üçgenleri Açılarına ve Kenarlarına Göre Sınıflandırma Cevapları Sayfa 171, 172, 173


Dörtgenlerin Özellikleri Cevapları Sayfa 174, 175, 176, 177, 178


Üçgen ve Dörtgenlerin İç Açılarının Ölçüleri Toplamı Cevapları Sayfa 179, 180, 181


4. Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 182, 183, 184, 185, 186


5. Sınıf Matematik Özgün  Yayınları Kitabı Cevapları Sayfa 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225 ‘nin cevapları aşağıdadır.


5. ÜNİTE : VERİ TOPLAMA VE DEĞERLENDİRME


Araştırma Sorularına İlişkin Verileri Toplama, Sıklık Tablosu ve Sütun Grafiğiyle Gösterme Cevapları Sayfa 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198


Uzunluk Ölçme Birimleri Cevapları Sayfa 199, 200, 201


Uzunluk Ölçme Problemleri Cevapları Sayfa 202, 203, 204


Çokgenlerin Çevre Uzunluklarını Hesaplama Cevapları Sayfa 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211


Zaman Ölçme Cevapları Sayfa 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219


5. Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 220, 221, 222


5. Sınıf Matematik Özgün  Yayınları Kitabı Cevapları Sayfa 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 ‘nin cevapları aşağıdadır.


6. ÜNİTE : ALAN ÖLÇME 


Dikdörtgenin Alanını Hesaplama Cevapları Sayfa 224, 225, 226, 227


Aynı Alana Sahip Farklı Dikdörtgenler Oluşturma Cevapları Sayfa 228, 229


Dikdörtgenin Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemler Cevapları Sayfa 230, 231, 232, 233


Dikdörtgenler Prizması, Kare Prizma ve Küp Cevapları Sayfa 234, 235, 236, 237


Dikdörtgenler Prizması, Kare Prizma ve Küpün Açınımı Cevapları Sayfa 238, 239, 240, 241


Küp, Kare Prizma ve Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanı Cevapları Sayfa 242, 243, 244, 245


Dikdörtgenler Prizmasının Yüzey Alanını Hesaplamayı Gerektiren Problemler Cevapları Sayfa 246, 247, 248


6. Ünitede Öğrendiklerimizi Değerlendirelim Cevapları Sayfa 249, 250, 251

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Cevapları ÖZGÜN Yayıncılık
Forum Sınıf’ta aynı kitabı farklı cevaplarla bulabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

  1. 5 sınıf matematik Özgün yayıncılık’ta yer alan tüm ödevlerimizi ve tüm bilgileri Forum sayfa sitesi yardımıyla hemen bularak ödevimizi yapıyoruz 5 sınıf matematik aklınıza öğrenmek istiyoruz tüm konuları ve işlemleri hızlı ve pratik bir şekilde yapabilirsiniz bu sayfadaki bilgi ve cevapları sayesinde birçok konuyu bir şekilde anlayabilirsiniz ben her zaman Forum sayfasını ziyaret ederek ödev yapıyorum. Bu sayfadaki bilgi ve cevapları sayesinde ödevlerimi hemen bitirebiliyorum sizler de bu sayfayı ziyaret ederek matematik dersini yapabilirsiniz.

Bir cevap yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.