5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 139-142 Cevapları Özgün Yayınları

5. Sınıf Matematik Özgün Yayınları Kitabı Kesir, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimlerle Belirtilen Çoklukları Karşılaştırma Cevapları Sayfa 139, 140, 141, 142


Kesir, Ondalık ve Yüzdelik Gösterimlerle Belirtilen Çoklukları Karşılaştırma Cevapları


5. Sınıf Matematik Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 139-142


Soru : Fotoğraflardaki mağazalarda yapılan indirim miktarlarını inceleyiniz. Hangi mağazadaki indirim miktarının daha çok olduğunu nasıl belirleyebileceğinizi açıklayınız.


Cevap :

16 > 15 olduğu için % 16 > % 15 olarak ifade edebiliriz.


Etkinlik Yapalım 


Araç gereç: boya kalemleri.
Aşağıdaki eş bütünleri, altlarında yazılı olan kesre, ondalık veya yüzdelik gösterime uygun olarak boyayınız.
Yaptığınız boyamalardan yararlanarak noktalı yerlere “>”, “<” sembollerinden uygun olanı yazınız.
Modelleme yapmış olmasaydınız noktalı yerlere “>”, “<” sembollerini yazmak için nasıl bir yol izleyebileceğinizi açıklayınız.
Açıklamaların doğruluğuna sınıfça karar veriniz.


Soru : Aşağıda modellenen kesirlerle toplama işlemini yazınız.


Cevap :

İki ifade aynı ondalık dilime çevrilerek işlem yapılması gerekir.

 •  %48 < 5/10
 • 0,74 > %69

5. Sınıf Matematik Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 142 Cevapları


Öğrendiklerinizi Uygulayınız


1. Aşağıdaki eş bütünlerin boyalı kısımlarını üstlerinde belirtildiği gibi ifade ediniz. Bu ifadelerin arasına “>, <, =” sembollerinden uygun olanı yazınız.


Cevap :

 • a. 0,47 > 2/5
 • b. %38 < 11/25
 • c. 6/10 = % 60
 • ç. 0,86 > %78

2. Ali ile Eda aynı testteki soruları cevapladılar. Ali soruların 50 38 ’ini, Eda ise %82’sini doğru olarak cevapladı. Bu testle Ali’nin mi, Eda’nın mı daha başarılı olduğunu bulunuz.


Cevap :

 • 38/50 x (2) = 76/100
 • % 76
 • % 82 > % 76 Eda

3. Bir mağazadaki etek ile bluzun satış fiyatları aynıdır. Eteğin fiyatından 0,12; bluzun fiyatından %15 indirim yapıldı. Bu mağazada etek ve bluzdan hangisinde daha çok indirim yapıldığını bulunuz.


Cevap :

 • % 15 > 0,12 Bluz

4. Bir markette A ve B markalarının aynı büyüklükteki kutu sütlerinden aynı sayıda vardır. A markasının sütlerinin 7/10 ’si, B markasının sütlerinin 0,65’i satıldı. Bu markette hangi markaya ait kutu sütlerin daha çok satıldığını bulunuz.


Cevap :

A marketi.


5. Aşağıdaki ifadelerin arasına “<, >, =” sembollerinden uygun olanı yazınız. 


Cevap :

 1. <
 2. <
 3. =

olarak işaretleri yazınız.


6. Aşağıda ifadeleri büyükten küçüğe doğru sembol kullanarak sıralayınız. 


Cevap :

 • a. 0,72 > % 68 > 3/5
 • b. 4/10 > % 32 > 0,3
 • c. 7/25 > %26 > 0,18

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Matematikte bulunan ondalık kesirler kesir ifadeleri yüzdelik kesirler küçüktür büyüktür işareti ve çeşitli birçok işaretin anlamını öğrenerek matematik dersimizi daha pratik ve hızlı bir şekilde yapabildiğimizi görebiliriz bu gibi şekilleri ve son bölleri muhakkak bilmeliyiz ve doğru bir şekilde tamamlamalıyız çünkü bu kesirleri bilmediğimiz zaman birçok matematik sorusunu çözmekte zorlanabiliriz yukarıda verilen bilgi ve cevapları en güzel açıklamalarını bulabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.