5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-16-17 Cevapları ÖZGÜN Yayınları

5. Sınıf Matematik Özgün Yayınları Kitabı Yedi, Sekiz ve Dokuz Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları Sayfa 12, 13, 14, 15, 16, 17


Yedi, Sekiz ve Dokuz Basamaklı Doğal Sayılar Cevapları


5. Sınıf Matematik Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 12-16-17


Soru : Yukarıdaki ifadelerde geçen doğal sayıların kaçar basamaklı olduğunu belirleyiniz. Bu sayıların tamamını okuyabilmek için hangi bilgilere ihtiyacınız olduğunu söyleyiniz.


Cevap :

Bu sayıların tamamını okuyabilmek için bölük ve basamak işlemlerine ihtiyacımız  vardır.


• Türkiye’nin en uzun akarsuyu olan Kızılırmak’ın yaklaşık 1355 km uzunluğunda olduğunu,

Cevap : 4 Basamaklı


• Yetişkin bir insanın günde ortalama 17 280 – 28 880 kez nefes aldığını,

Cevap : Beş Basamaklı


• Işığın saniyede yaklaşık 300 000 km yol aldığını,

Cevap : Altı Basamaklı


• Başkentimiz Ankara’nın 2021 yıl sonu verilerine göre nüfusunun 5 747 325 kişi olduğunu biliyor muydunuz?

Cevap : Yedi Basamaklı


5. Sınıf Matematik Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 16 Cevapları


1. Aşağıdaki doğal sayıların okunuşlarını yazınız. 


Cevap :

 • 4 375 986 : Dört milyon üç yüz yetmiş beş bin dokuz yüz seksen altı
 • 5 032 009 : Beş milyon otuz iki bin dokuz
 • 18 000 018 : On sekiz milyon on sekiz
 • 204 300 687 : İyi yüz dört milyon üç yüz bin altı yüz seksen yedi.

2. Aşağıda okunuşları verilen doğal sayıları rakamlarla yazınız. 


Cevap :

 • Yedi milyon on iki bin iki yüz on altı: 7 012 106
 • Yirmi sekiz milyon yüz on dokuz bin iki yüz kırk dokuz:  28 119 249
 • Elli milyon on dört bin altı yüz elli iki: 50 014 652
 • Dokuz yüz on iki milyon yedi bin üç yüz beş : 912 007 305

3. 984 747 123 doğal sayısının basamaklarındaki rakamları tablodaki noktalı yerlere yazınız.


Cevap :

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-16-17 Cevapları ÖZGÜN Yayınları
“5. Sınıf Matematik Kitabı Sayfa 12-16-17 Cevapları Özgün Yayınları”

4. Aşağıdaki doğal sayıların bölüklerindeki sayıları ilgili tablolara yazınız. 


Cevap :

a. 6 074 243

Milyonlar Bölüğü = 6

Binler Bölüğü = 74

Birler Bölüğü = 243


b. 48 302 769

Milyonlar Bölüğü = 48

Binler Bölüğü = 302

Birler Bölüğü = 769


5. Sınıf Matematik Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 17 Cevapları


5. Aşağıda, bölüklerindeki sayıları verilen doğal sayıları ve bu sayıların okunuşlarını yazınız.


a. Birler bölüğü: 349 Milyonlar bölüğü: 7 Binler bölüğü: 084

Sayı: 7 084 349

Okunuşu: Yedi milyon seksen dört bin üç yüz kırk dokuz


b. Binler bölüğü: 309 Birler bölüğü: 678 Milyonlar bölüğü: 136

Sayı: 136 309 678

Okunuşu: Yüz otuz altı milyon üç yüz dokuz bin altı yüz yetmiş sekiz


c. Binler bölüğü: 009 Birler bölüğü: 810 Milyonlar bölüğü: 6

Sayı: 6 009 810

Okunuşu: Altı milyon dokuz bin sekiz yüz on


6. Aşağıdaki doğal sayının basamak adlarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız.


Cevap :

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 12-16-17 Cevapları ÖZGÜN Yayınları
“5. Sınıf Matematik Kitabı Özgün Yayınları Sayfa 17 Cevapları”

7. Aşağıdaki doğal sayılarda koyu yazılmış rakamların basamak değerlerini altlarına yazınız.


Cevap :

 • a. = 4.000.000
 • b. = 700.000.000 ve 100.000
 • c. = 90.000 ve 5.000

8. On milyonlar basamağında 4, milyonlar basamağında 0 (sıfır), binler basamağında 8, onlar basamağında 3 ve diğer basamaklarında 0 (sıfır) bulunan doğal sayıyı yazıp okuyunuz.


Cevap :

Sayı :  40 008 030

Okunuşu : Kırk milyon sekiz bin otuz

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. 7 8 9 basamaklı doğal sayılarla çarpma ve bölme işlemi yaptığımız zaman 5 sınıf matematik ders kitabı özgün yayıncılıkta yer alan buradaki bilgi ve cevaplara bakarak birçok ödevimizi hızlı ve pratik bir şekilde çözebilmenin yolunu bulabiliyoruz buradaki problemlerin çözümlerini her zaman Forum sayfa sayısı bulabiliyorum Forum sayfası sitesini vermiş olduğu bilgilerle ödev yaptığım zaman matematik dersine çok iyi bir şekilde anlıyorum sizleri çok teşekkür ederim sizlerle ödev yaptığım zaman çok mutluyum verdiğiniz bilgiler için çok teşekkür ederim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.