5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59-60-61. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59-60-61. Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 56-57-58-59-60-61. Sayfa Cevapları Doğal Sayılarla Zihinden Çarpma ve Bölme İşlemleri

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

a) 12 x 1000  → 12 x 1000 = …12 000…
b) 7 x 5000  → 7 x 5000 = ..35 000..
c) 18 x 70  → 18 x 70 = ..1260…
ç) 350 x 10 → 350 x 10 = ..3500..
d) 70 x 800 → 70 x 800 = ..56 000…
40 x 6000 → 4x 6000 = ..240 000..


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 57 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

a) 83 x 5 =
83 x 10 = 830
830 ÷ 2 = 415

b) 142 x 5 =
142 x 10 = 1420
1420 ÷ = 710

c) 384 x 5 =
384 x 10 = 3840
3840 ÷ 2 = 1920


Etkinlik

1) Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

a) 22 x 8 =
22 x 2 = 44
44 x 2 = 88
88 x 2 = 176

b) 211 x 8 =
211 x 2 = 422
422 x 2 = 844
844 x 2 = 1688

c) 8 x 43 =
43 x 2 = 86
86 x 2 = 172
172 x 2 = 344


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 58 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız.
Cevap:

a) 9 x 44 =
44 x 10 = 440
440 – 44 = 396

b) 120 x 9 =
120 x 10 = 1200
1200 – 120 = 1080

c) 21 x 9 =
21 x 10 = 210
210 – 21 = 189


Etkinlik

1) Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

a) 115 x 6 =
115 x 2 = 230
6 ÷ 2 = 3
230 x 3 = 690

b) 45 x 14 =
45 x 2 = 90
14 ÷ 2 = 7
90 x 7 = 630

c) 17 x 6 =
17 x 2 = 34
6÷ 2 = 3
34 x 3 = 102


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 59-60 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

a) 20 000 ÷ 1000 =
20 ØØØ ÷ 1ØØØ = 20

b) 9600 ÷ 40 =
960Ø ÷ 4Ø =
960 ÷ 4 = 240

c) 35 000 ÷ 70 =
35 00Ø÷ 7Ø =
3500 ÷ 7 = 500

ç) 245 ÷ 5 =
245 x 2 = 490
490 ÷ 10 = 49

d) 385 ÷ 5 =
385 x 2 = 770
770 ÷ 10 = 77

e) 640 ÷ 5 =
640 x 2 = 1280
1280 7 10 = 128


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59-60-61. Cevapları MEB Yayınları

2) I. şekilde üzerinde doğal sayıların yazılı olduğu bir zemin verilmiştir. Bu zemine sadece bir yüzünün üzerinde 500 yazılı olan küp II. şekilde gösterildiği gibi yerleştiriliyor. Bu küp, II. şekil üzerinde ok ile belirtilen  yol üzerinden kenarları boyunca devrilerek çıkış yazısına kadar getiriliyor. Küp devrilirken 500 sayısı, dokunduğu yüzeydeki sayı ile çarpılıyor. Buna göre çıkış yazısına ulaşıldığında elde edilen çarpımların toplamı kaçtır?
Cevap:

500 x 80 = 40 000
500 x 90 = 45 000
500 x 60 = 30 000
500 x 50 = 25 000
500 x 40 = 20 000
500 x 10 = 5000 
500 x 20 = 10 000
500 x 30 = 15 000

15 000 + 10 000 + 5000 + 20 000 + 25 000 + 30 000 + 45 000 + 40 000 = 190 000 


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 61 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayınız. 
Cevap:

a) 138 x 100  → 138 x 100 = 13 800

b) 53 x 500 → 53 x 500 = 26 000

c) 95 x 8 →
95 x 2 = 190
190 x 2 = 380
380 x 2 = 760

ç) 71 x 9 →
71 x 10 = 710
710 – 71 = 639

d) 325 x 5 →
325 x 10 = 3250
3250 ÷ 2 = 1625

e) 5500 ÷ 110 →
550Ø ÷ 11Ø =
550 ÷ 11 = 50

f) 170 000 ÷ 1000 =  →
170 ØØØ ÷ 1ØØØ = 170

g) 84 x 15 →
84 ÷ 2 = 42
15 x 2 = 30
42 x 30 = 1260

h) 6400 ÷ 80 =
640Ø ÷ 8Ø =
640 ÷ 8 = 80

ı) 1525 ÷ 5 →
1525 x 2 = 3050
3050 ÷ 10 =
305Ø ÷ 1Ø = 305


1. adım: 18 x 2 = 36
2. adım: 36 x 2 = 72
3. adım: 72 . 2 = 144
2) Yanda bir çarpma işleminin zihinden yapılış adımları verilmiştir. Buna göre zihinden yapılan çarpma işlemini yazınız.

Cevap:

Zihinden yapılan işlem 2 x 2 x 2 = 8 ile çarpımının açılımı yapılmıştır.
18 x 8 = 144


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59-60-61. Cevapları MEB Yayınları
Buna göre A ve B noktalarına karşılık gelen doğal sayıların çarpımını zihinden hesaplayınız.

Cevap:

140 ÷ 7 = 20
Sırasıyla 20 olarak artmaktadır. 
0 – 1 – A – 2 – 3 – B – 3 – 140 
0 – 20 – 40 – 60 – 80 – 100 – 120 – 140 
Buna göre 
A → 40
B → 100 olur. 


4) Bir sütçü, 875 litre sütün tamamını her şişede 5 litre olacak şekilde şişelere doldurulacaktır. Bunun için sütçüye kaç şişe gerekli olduğunu zihinden hesaplayınız. 
Cevap:

875 ÷ 5 → 
875 x 2 = 1750
1750 ÷ 10 =
175Ø ÷ 1Ø = 175 şişe gereklidir.


5) Bir toptancı 120 kutu bisküvi almıştır. Her kutuda 8 paket bisküvi olduğuna göre toptancının toplam kaç paket bisküvi aldığını zihinden hesaplayınız. 
Cevap:

120 x 8 → 
120 x 2 = 240
240 x 2 = 480
480 x 2 = 960 paket bisküvi almaktadır.


6) Aşağıda verilen şekilde her kutunun içindeki doğal sayı, altında bulunan kendisine komşu iki kutunun içindeki doğal sayıları çarpımına eşittir. Buna göre zihinden işlem yapılarak şekildeki boş bırakılan kutulara gelmesi gereken doğal sayıları bulunuz.
Cevap:

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 56-57-58-59-60-61. Cevapları MEB Yayınları

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.