5. Sınıf Matematik

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35-36-37. Cevapları MEB Yayınları

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35-36-37. Cevapları MEB Yayınları

5.Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı 35-36-37. Sayfa Cevapları Zihinden Toplama ve Çıkarma İşlemleri 

5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 35 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

a) 62 + 58 =

1. adım: 58 + 2 = 60
2. adım: 62 – 2 = 60
3. adım: 60 + 60 = 120

b) 77 + 36 =

1. adım: 77 + 3 = 80
2. adım: 36 – 3 = 33
3. adım: 80 + 33 = 113

c) 43 + 49=

1. adım: 49 + 1 = 50
2. adım: 43 – 1 = 42
3. adım: 50 + 42 = 92

ç) 51 + 24 = 

1. adım: 24 + 1 = 25
2. adım: 50 – 1 = 50
3. adım: 50 + 25 = 75


21 + 10 = 31
31 + 10 = 41
41 + 10 = 51
51 + 7 = 58
2) Bir işlemi zihinden yaparken yandaki adımlar izlenmiştir. Buna göre zihinden yapılan işlemi ve kullanılan stratejiyi bulunuz. 

Cevap: Zihinden toplama işlemi yaparken 10’ar 10’ar sayıyı ekleyerek onar onar sayma stratejisini kullanmıştır. 


38 + 47 = ?
1. adım : 47 + 3 = 50
2. adım : 38 – 3 = 35
3. adım: 38 + 50 = 88
3) Mustafa, 38 ile 47 sayılarını zihinden toplama işlemi yaparken yandaki adımları izlemiştir. Mustafa’nın izlediği hangi adımda hata vardır? Açıklayınız.

Cevap:

Yaptığı işlemde ikinci adımda çıkan sonuç, 3. adımda yanlış yazılmıştır. Bundan dolayı işlem sonucu yanlış olmuştur.

38 + 47 = ?
1. adım : 47 + 3 = 50
2. adım : 38 – 3 = 35
3. adım: 35 + 50 = 85

Şeklinde olması gerekir.


4) Ezgi, 14 + 25 + 16 + 35 işlemini kolay toplanan sayıları gruplandırarak zihinden toplamak istiyor. Bu stratejiye uygun işlem adımlarını yazınız. 
Cevap:

14 + 16 = ?
1 adım: 14 + 6 = 20
2. adım: 16 – 6 = 10
3. adım: 20 + 10 = 30

25 + 35 = ? 
1 adım: 25 + 5 = 30
2. adım: 35 – 5 = 30
3. adım: 30 + 30 = 60

60 + 30 = 90 olur. 5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 36 Cevapları MEB Yayınları

Etkinlik

1) Aşağıdaki işlemleri zihinden hesaplayarak bulduğunuz sonuçları noktalı yerlere yazınız. 
Cevap:

a) 68 – 36 =

1. adım: 68 – 10 = 58
2. adım: 58 – 10 = 48
3. adım: 48 – 10 = 38
4. adım: 38 – 6 = 32

b) 97 – 49 = 

1. adım: 49 + 1 = 50
2. adım: 97 – 1 = 96
3. adım: 96 – 50 = 46

c) 41 – 18 =

1. adım: 41 – 10 = 31
2. adım: 31 – 8 = 23

ç) 56 – 29 =

1. adım: 29 + 1 = 30
2. adım: 56 – 1 = 55
3. adım: 55 – +30 = 85


5. Sınıf Matematik Ders Kitabı Sayfa 37 Cevapları MEB Yayınları

Pekiştirelim

1) Görselde verilen işlemi zihinden hesaplayınız. Bu işlemi yaparken hangi stratejiyi kullandığınızı açıklayınız.
Cevap:

26 + 17 + 24 = 
1. adım: 26 + 4 = 30
2. adım: 24 – 4 = 20
3. adım: 30 + 20 + 17 = 67

Sayıları 10’un katı olacak şekilde ekleme ve çıkarma yapıp toplama işlemini gerçekleştirdim. 


1. adım: 39 – 10 = 29
2. adım: 29 – 10 = 19
3. adım: 19 – 6 = 13
2) Zihinden çıkarma işleminin adımları yanda verilmiştir. Buna göre zihinden yapılan işlemdeki eksilen ve çıkan sayıyı bulunuz. 

Cevap:

Eksilen sayı 39’dur.
Çıkan sayı ise adımlara göre; 6 + 10 + 10 = 26’dır. 


54 + 23 = ?
1. adım: 54 + 6 = 60
2. adım: 23 + 6 = 29
3. adım: 60 + 29 = 89
3) Derya, 54 + 23 işlemini zihinden yaparken yandaki adımları izlemiştir. Derya’nın izlediği adımlarda hata var mıdır? Hata varsa düzeltiniz.

Cevap:

2. ve 3. adımda hata vardır. Sayıya ekleme yaptığı için diğer sayıdan çıkarma yapması gerekmektedir.
54 + 23 = ?
1. adım: 54 + 6 = 60
2. adım: 23 – 6 = 17
3. adım: 60 + 17 = 77 şeklinde yazılmalıdır


1. adım: 24 = 20 + 4
2. adım: 78 – 20 = 58
3. adım: 58 – 4 = 54
4) Zihinden çıkarma işlemi yapan Demet yandaki adımları izlemiştir. Buna göre Demet’in yaptığı çıkarma işlemini ve kullandığı stratejiyi yazınız. 

Cevap: Zihinden çıkarma işlemi yapan Demet çıkanı onluk ve birliklere ayırmıştır. 


5) Yanda verilen işlemi zihinden hesaplayınız. Bu işlemi yaparken hangi stratejiyi kullandığınızı açıklayınız. 
Cevap:

97 + 78 =  ? 

1. adım: 78 = 70 + 8
2. adım: 97 + 70 = 167
3. adım: 167 + 8 = 175
97 + 78 = 175

Toplanan sayıyı onluk ve birliklerine ayırarak toplama işlemini gerçekleştirdim. 


86 – 10 = 76
76 – 10 = 66
66 – 10 = 56
56 – 10 = 46
46 – 2 = 44
6) Selda, zihinden çıkarma işlemini yaparken yandaki adımları izlemiştir. Buna göre Selda’nın yaptığı çıkarma işlemini ve kullandığı stratejiyi yazınız.

Cevap: Sayının üzerine 10’ekleyerek üzerine onar onar sayma stratejisini kullanmıştır. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.