8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88-92-93-94-95 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Simit ve Peynir’le Bilim İnsanı Öyküleri. Metni Cevapları Sayfa 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95


Simit ve Peynir’le Bilim İnsanı Öyküleri. Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 88 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Sizce en yararlı buluşlar nelerdir? Neden?


Cevap : Sizce en yararlı buluşlar nelerdir? Neden?

Tarih boyunca birçok buluş yapılmıştır. Bu buluşlar insanlara çok kolaylıklar getirmiş ve eskiden insan gücü ile zorla yapılan işler artık daha kolay hale gelmiştir. Bu kolaylıklar gerek eğitim gerek tarım gerekse günlük hayatın her yerinde insanlara hizmet etmektedir. Buluşlar devam etmekte ve yeniş yapılan robotlar ve var olan buluşların geliştirilmesi için hızla bilim adamları çalışmaktadır.  Bence bunların içerisinde en yararlı buluşlar; uçak, otomobil gibi taşıtlar, evde kullandığımız buzdolabı, fırın  çamaşır makinesi gibi elektronik aletler , bilgisayar telefon, internet gibi iletişim araçlarıdır. Çünkü en çok her insanın kullandığı şeyler bunlardır.


2. Olumsuz şartlarda bile başarılı olan kişilerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.


Cevap : Olumsuz şartlarda bile başarılı olan kişilerin özellikleri nelerdir? Açıklayınız.

Olumsuz şartlarda bile başarılı olan kişilerin özellikleri genelde aynıdır. Tarih boyunca hep bu şekilde olan insanlar sayesinde teknoloji gelişmiş ve başarılı insanlar önder olarak yetişmişlerdir. Çok başarılı kimselerin hayatına baktığımız zaman zorluklar görmekteyiz. Onlar bu zorluklara göğüs germiş ve büyük ilklere bu şekilde imza atmışlardır. Olumsuz şartlarda bile başarılı olan kişilerin özellikleri ;  ümitsizliğe kapılmamaları, kararlı ve mantıklı hareket etmeleri, mükemmelliyetçi olmaları , hedefleri peşinde koşmaları,  kendine güvenmeleri , geleceğe ümitle bakmaları, cesur olmaları, hatalardan ders almaları, kendilerini yönlendirecek ve başarıya ulaştıracak insanların yanlarında yer almalarıdır.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 92 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Metnin bağlamından hareketle aşağıda verilen sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz.


(1.heybe-2.çıkın-3.bağ-4.hâlihazır-5.azık-6.genetik-7.özgü-8.hücre)


 • ( 3 ) Meyve bahçesi.
 • ( 2 ) Bir beze sarılarak düğümlenmiş küçük bohça, çıkı.
 • ( 1 ) At, eşek vb. binek hayvanlarının eyeri üzerine geçirilen veya omuzda taşınan, içine öteberi koymaya yarayan, kilim veya halıdan yapılmış iki gözlü torba.
 • ( 7 ) Birine, bir şeye ait olan, öze, has, mahsus.
 • ( 6 ) Kalıtım bilimi.
 • ( 4 ) Şimdiki durum, şu anda, bugünlerde.
 • ( 5 ) Gereken yiyecek ve içecek şeyler, nevale.

2. ETKİNLİK


 Okuduğunuz çizgi romandan hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. Küçük Aziz, ağabeyinin fen ve tabiat bilgisi ders kitabından hangi bilgileri öğreniyor?


Cevap : Mikroorganizmalar, bitkiler ve hayvanların hücre ya da hücrelerden oluştuğunu, hücrelerde o canlıya özgü genetik bilgiler bulunduğunu öğreniyor.


2. Mardin’de doktorluk yapan Aziz Sancar ABD’ye neden gidiyor? Siz de yurt dışında eğitim almak ister misiniz? Niçin?


Cevap : Gerekli araştırma ortamını elde etmek için ABD’ye gidiyor. Yurt dışında eğitim almak isterdim. Çünkü araştırmalar için olanakları çok fazladır.


3. Aziz Sancar hangi seminere katılmıştır? Niçin?


Cevap : Fotoliyaz enzimi hakkında bir seminere katılmıştır. Aziz Sancar az çalışılmış bu konunun ilginç olabileceğini düşünmüştür.


4. Aziz Sancar, kırk yıl boyunca hangi soruya cevap aramıştır? Sizce bu süre bir araştırma için uzun mudur?


Cevap : İnsanların hayatı için hayati önem taşıyan olgularda sürelere bakılmaz. Bu süre araştırma için uzundur değilidir.


5. Aziz Sancar, çalışmaları sonucunda hangi bilgiye ulaşmıştır? Bu bilginin insanlığa katkısı hakkında ne düşünüyorsunuz?


Cevap : Morötesi ışınımdan zarar gören DNA moleküllerinin nasıl onarıldığı bilgisine ulaşmıştır. Bu bilgi sayesinde kanser tedavilerinde daha başarılı sonuçlar elde edilmiştir.


6. Bir Türk bilim insanının Nobel ödülü alması konusunda ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.


Cevap : Bir Türk bilim insanının Nobel ödülü alması konusunda ne düşünüyorsunuz? Açıklayınız.

Osmanlı’ da ve Türk büyüklerindeki cesaret hala bizim kanımızda vardır. Asırlardır ecdadımız gelişmeler ve bilimler elde etmiştir. Ancak savaş gibi olumsuz durumlar sebebi ile bunlar unutulmuş veya unutturulmuştur. Orhan Pamuk ve DNA konusunda Doktor Aziz Sancar nobel ödülü almaya hak kazanmıştır. Bizlerde başarılarımızı ortaya koyabilir ve buna hak kazanabiliriz.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 93 Cevapları


3. ETKİNLİK


Soru : Okuduğunuz çizgi romandan yola çıkarak aşağıdaki bilgilerden doğru olanların başına “D”,yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 • ( Yanlış ) Aziz, erik ve ceviz ağaçlarının gölgesinde serinlemeye giderken okuyacağı kitapları sırt çantasına koyardı.
 • ( Doğru ) Küçük Aziz, bağda çalışırken kimse onu rahatsız etmezdi.
 • ( Doğru ) İngiltere’ye giden Aziz Sancar burada fotoliyaz üzerinde çalışmaya başlar.
 • ( Doğru ) Aziz Sancar fotoliyaz enziminin memeliler dışındaki pek çok canlıda ışığa tepki vererek devreye girdiğini buldu.
 • ( Yanlış ) Aziz Sancar, DNA moleküllerinin nasıl onarılacağı ile ilgili çalışan tek bilim insanıdır.

4. ETKİNLİK


Soru : Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız alanında tanınmış insanları, verilen bilgileriyle eşleştiriniz. Hakkında bilgi verilmeyen kişi ile ilgili yaptığınız araştırmaları anlatınız.


Öğretmen olmakla birlikte cumhuriyetin ilk tarihçilerindendir. Sosyoloji profesörüdür ve Atatürk’ün manevi kızıdır. UNESCO Türkiye Millî Komisyonunda Türk Tarih Kurumunu temsil etmiştir.
Dünyaca tanınan beyin cerrahımızdır. Mikro cerrahi yöntemi ile dokuz binden fazla ameliyat yapmıştır. “Yüzyılın Adamı” gibi unvanlar ile TBMM Millî Egemenlik Onur Ödülü ve Millî Egemenlik Onur Ödülleri almıştır.
Türk Eistein’ı (Aynştyan) olarak anılır. 28 yaşında profesör olarak 20 yy.da Yale Üniversitesinde en genç yaşta bu unvanı alan öğretim üyesi olmuştur. Çalışma alanı “Kuantum Mekaniği”dir.
Dermatoloji uzmanıdır. 1947 yılında kendi adıyla anılan bir ağız hastalığını bularak dünyaca tanınmıştır. Veba hastalıklarının modern şekilde tedavi edilmesi için olağanüstü çalışmalar yapmıştır.


Cevap :

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88-92-93-94-95 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 88-89-90-91-92-93-94-95. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 94 Cevapları


5. ETKİNLİK


a) Aşağıdaki paragraflarda hangi düşünceyi geliştirme yolunun kullanıldığını bularak boşluklara yazınız.


(Sayısal Verilerden Yararlanma-Karşılaştırma-Örneklendirme-Tanık Gösterme)


Türkiye’de çeşit çeşit boncuk kullanıyorlar. Yörükler “dilgöz” adını verdikleri deve boncuğunu çocuklarına, develerine ve kemerlerine takıyorlar. Aynı boncuğa Karadeniz’de “yılanbaşı” deniyor. Bu boncuklar Filipinler’den gelen deniz kabuklarından yapılıyor.


Cevap Tanımlama


Bence Türkçe bugünkü sınırlarımızın dışına çıkarılarak düşünülmelidir. Dilimiz konuşulduğu coğrafyalar içinde görülmeli artık. Daralan siyasi sınırlarımız karşısında, Millî Mücadele Dönemi’nde Yahya Kemal Beyatlı “Türkçenin çekilmediği yer vatandır.” demiştir. Bugün de Türkçe en geniş sınırları içinde düşünülmeli, dil ve vatan birlikte ele alınmalıdır.


Cevap Tanık Gösterme


Türkiye’de okunan kitap sayısı çok azdır ancak kitap okumayı kültür hâline getirmiş insanlar da vardır. Bu kişiler için kitap okumak tiryakiliktir. Çantasında kitap taşıma, otobüste kitap okuma, durakta beklerken kitap okuma, kitap tiryakilerinin yaptığı davranışlardan bazılarıdır.


Cevap Örneklendirme


Eleştirmenlerimizin eleştiriyi yan meslek olarak algılamaları bilinen bir gerçek ama işin korkutucu boyutu birçok kimsenin ilgisini çekmiyor. Eleştirmenlerimizin %33’ü ticaretle uğraşıyor. %10’u tekstilci, %40’ı doktor, çok az bir kısmı da yazar. İşin en ürkütücü yönü, aydınlarımızın %72’sinin eleştirmenlerin eleştiri dışında işler yapmalarını oldukça doğal karşılamaları.


Cevap Sayısal Verilerden Yararlanma


b) Okuduğunuz çizgi romanda düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?


Cevap : Tanımlama, örneklendirme.


6. ETKİNLİK


Soru : İnsanlığa yararlı bir icat yapmanız gerekirse neyi icat etmek isterdiniz? Bu konudaki düşüncelerinizi arkadaşlarınıza anlatan bir konuşma yapınız.


Cevap : İnsanlığa yararlı bir icat yapmanız gerekirse neyi icat etmek isterdiniz?

Ben en çok uçan arabaları icat etmek isterdim. Böylece hem uçmak hemde araba ie istediğimiz yere gitmek mümkün olur. Işınlanmak ta hayallerimin arasında . Işınlanmak ve böylece istediğimiz yere ışık hızında gitmek yüzyıllardır insanların hayalinde. Böylece saatlerce süren yolculukla veya yollarda beklediğimiz ve çektiğimiz sıkıntılar bitmiş olur. Hizmetçi robotlarda büyük bir rahatlık. İnsanlar kendi işleri ile meşgul olurken bir yandan evin işlerini yapabilecek bir robot herkesin işine gelir. Bu robotlar hem yorulmaz hemde maaş gibi sıkıntıları olmadan işimizi görür.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 95 Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Aziz Sancar ile ilgili çizgi romanı beğenip beğenmediğinizi sebepleriyle yazınız.


Cevap : Aziz Sancar ile ilgili çizgi roman bizlere bilgiler verdiği için beğendim.


8. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerde bazı özne ve yüklemler yanlış gösterilmiştir. Yanlışları düzelterek altlarına doğru olan özne veya yüklemleri yazınız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 88-92-93-94-95 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 88-89-90-91-92-93-94-95. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Gelecek Derse Hazırlık


Soru : Bor madeninin enerji alanındaki kullanımını ve ülke ekonomimiz için önemini araştırınız.


Cevap : Bor madeninin enerji alanındaki kullanımını ve ülke ekonomimiz için önemini araştırınız.

Ülkemizde dünyada en fazla var olan Bor madenlerinin rezervinin bulunmasından dolayı Bor madenlerinin enerji alanında kullanılması Ülke ekonomisi açısından önem arz etmektedir.

Ülkemizin var olan dış ticaret borcuna bakıldığı zaman en fazla Dış ticaret açığının enerji sektöründe gerçekleştiğinden dolayı ülkemizde kendi ham maddesi işleyerek Bor madeninden enerji elde etmemiş sonucunda dışarıya vereceğimiz enerji gelirim ülke içerisinde kalacağından dolayı ülkenin hızlı bir şekilde ekonomisini düzelterek insan refahının artırılacağı ve ülke ekonomisinin dünyada söz sahibi olabileceğini ifade etmemiz mümkündür.

İşte bu nedenle ekonomik refahın artırılabilmesi amacıyla Bor madenlerinin işlenerek enerji alanında kullanılması enerjinin fazlasının da dış ülkelere satılması sonucunda ülke ekonomisinin güçlenmesi ve bunun sonucunda devlet yapısının daha hızlı bir rol alarak insanların temel ihtiyaçlarının ucuz bir şekilde insanlara nakledilmesi toplumda huzuru barışı kardeşliği ve birçok güzelliği meydana getireceğinden dolayı ekonomik özgürlük bütün güzel kapıları açacağını ifade edebiliriz.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Yararlı buluşlar insanların hayatını kolaylaştıran insanları hastalıklara karşı korunmasını sağlayan ilaçlar ve birçok araç ve gereçler olarak ifade edilmesi gerekmektedir mucitler ve bilim adamları tarafından yapılan icatlar bizlerin hayatını kolaylaştırdığı gibi birçok hastalıktan da korumakla beraber İnsanların en iyi şekilde hayatına devam etmesini sağlayan önemli faktörler arasında yer aldığını söylememiz mümkün olacaktır.

 2. Tarihten bugüne kadar icat edilmiş birçok araç ve gereçler sayesinde hatamız kolaylaşmıştır. Örneğin bence icat edilmiş en büyük icatlardan biri tekerlek tir. Tekerlek sayesinde yük taşımanın ne kadar kolay olduğunu ve bir yerden bir yere geldiğimiz zaman ne kadar çabuk bir zamanda ulaşabileceğinizi görebilmekteyiz. Tekerleğin icadı ile beraber insanlar daha az kuvvet harcayarak işlerini göre bilmektedirler. İcatlar ve buluşlar insanoğlunun devamlı geliş geliştirdiği ve insan hayatını kolaylaştıran buluşlar olduğunu söyleyebiliriz. Bu konuda verdiğiniz cevaplar çok ama çok güzel olmuş.ödevlerimi yaptığım zaman bu siteye geçerek ödevlerimi yaptığım zaman daha başarılı olduğunu düşünüyorum.

 3. Bana göre her buluşun farklı bir özelliği ve farklı bir faydası vardır. Örneğin her 50 yılda veya farklı zamanlarda gelmekte olan bulaşıcı hastalıkların aşklarını bulmak veya tedavi yollarını bulmak en güzel buluşlardan biri olabilir. Çünkü bu gibi hastalıklar binlerce insanı hastalandığı ve öldürdüğü gibi tedavisi ve aşısının bulunması insanlar ve diğer insanlar için oldukça faydalı olduğu bilinir. Tarihteki en önemli buluşlardan birkaç tanesini saymak istersek tekerleğin buluşu elektriğin icadı ampulün buluşu ve motorlu taşıtların bulunmasıyla gelişen sosyal ortam örnek olarak verilebilir. Tabi buna bağlı olarak petrolün keşfedilmesi ve petrol ile beraber kurulan sanayiler bununla beraber gelen ulaşımdaki yeniliklerde tarihteki en önemli buluşlardan biri olarak sayılabilir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.