8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 246-248-249-251 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 246-248-249-251 Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 246-248-249-251 Sayfa Cevapları San’at

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

Sanat denilince aklınıza neler geliyor? Düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Sanat denilince aklıma resimler, şarkılar, şiirler ve bunları oluşturan sanatçılar gelmektedir.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 248 Cevapları Ferman Yayıncılık

 1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinden bazı kelimeler verilmiştir. Bu kelimelerin anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

diyar
Tahminî Anlamı: Uzakta olan yer
Sözlük Anlamı: Ülke

kubbe
Tahminî Anlamı: Camilerde bulunun yüksek yer
Sözlük Anlamı: Yarımküre biçiminde olan ve yapıyı örten dam.

sülüs
Tahminî Anlamı: süslü
Sözlük Anlamı: Üçte bir 

ürpermek
Tahminî Anlamı: korkmak
Sözlük Anlamı: Korku, tiksinti, üşüme yüzünden tüylerin dikilip derinin nokta nokta kabarmasıyla görülen ani titreme.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları okuduğunuz şiire göre cevaplayınız.

1. Şair şiirinde kime seslenmektedir?
Cevap: Şair şiirinde yabancılara seslenmektedir.

2. Şiirde neler karşılaştırılmıştır?
Cevap: Şiirde farklı ülkedeki yapılarla bizim ülkemizde olanlar karşılaştırılmıştır. Oradaki heykellerin bizim köyümüzün insanlarıyla karşılaştırılmıştır.

3. “Arkadaş, biz bu yolda türküler tuttururken/Sana uğurlar olsun… Ayrılıyor yolumuz.” dizeleriyle şair ne anlatmak istemiştir?
Cevap: Bizim sanatımıza değer vermedikleri ve kendi sanatlarıyla mutlu olmak istediği için o insanlardan uzaklaşmak istediğini anladım.

4. Sizce şair şiiri yazarken hangi duygular içerisindedir?
Cevap: Şair şiiri yazarken kızgındır. Sanata saygı, değer vermeyenlere karşı kızmıştır.

5. Okuduğunuz şiirin başlığı ile içeriği uyumlu mudur? Siz olsaydınız bu şiire hangi başlığı yazardınız? Neden?
Cevap: Okuduğumuz şiirin başlığı bende uygun değildir. Memleketimin Sanat’ı başlığı kullansaydı daha iyi olurdu. Çünkü ülkemizdeki sanatları ve insanları örneklemiştir.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirin konusunu ve ana duygusunu aşağıya yazınız.

Şiirin Konusu: Şiirin konusu ülkemizdeki sanat ve sanatın aslında ülkemiz insanlarından oluştuğudur.

Şiirin Ana Duygusu: Sanata değer vermenin önemi ve aslında sanatın bir resimden ve heykelden oluşmadığıdır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 249 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Aşağıdaki çizgi romanı inceleyiniz. Çizgi roman hakkındaki görüşlerinizi ve görsel yorumcunun iletmek istediği bilgi ya da düşünceyi nasıl ilettiğini yazınız.
Cevap: Sanat her yaşta sanattır. Çok bilmeye, ustası olmaya gerek yoktur. Yeter ki içten gelmesi önemlidir. Bu çizgi romanda insanların içinde sakladığı sanatçıyı ortaya koymayı sağlamıştır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 251 Cevapları Ferman Yayıncılık

5. ETKİNLİK

Sınıfınızda aynı sanatçının aynı konudaki eserlerinin bile birbirinden farklı olabileceği konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızın ardından arkadaşlarınızdan sizi “konuya (bağlama) uygun konuşma” ve “ses ve beden dilini etkili kullanma” bakımından değerlendirmelerini isteyiniz.
Cevap:

Sanat, özgünlük ve çeşitlilikle doludur. Bir sanatçının aynı konudaki eserleri bile birbirinden farklılık gösterebilir.
Bir ressamın aynı konuya odaklandığı birden fazla tablo olduğunu düşünelim. Her tablosunda canlı renkler ve farklı fırça darbeleri kullanmak zorunda değil. O anki iç dünyasının hissettiklerini farklı renk tonlarında ve fırça darbeleriyle yansıtabilir. Bu durumda konu aynı olsa bile bir sanatçının hayal gücünün sınırsız olmasından dolayı her tablo farklı olacaktır.
Aynı şekilde, müzik alanında da benzer bir durum söz konusudur. Örneğin, bir bestecinin aynı konuyu ele aldığı iki şarkı bile tamamen farklı hissettirebilir. Bir şarkıda hızlı tempolu ritimler ve enerjik melodilerle dinleyiciye enerji verebilirken, diğerinde yavaş ve dokunaklı bir melodiyle derin duygular ifade edilebilir.


6. ETKİNLİK

Hayal gücünüzü kullanarak sanat konulu hikâye edici (masal, fabl, hikâye vb.) bir metin yazınız. Metni yazarken “oysaki, başka bir deyişle, özellikle, ilk olarak, son olarak” gibi geçiş ve bağlantı ifadelerini kullanınız. Yazma çalışmanız sonunda yazdığınız metin için uygun bir başlık bulunuz. Metninizi gözden geçirirken varsa yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız metni sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Bir zamanlar, büyük bir ormanda yaşlı bir aslan krallık yapıyordu. Oysaki kral, yaşlandığı için artık ormanın sorumluluğunu taşıyamayacak hale gelmişti. Başka bir deyişle, yeni bir kral seçilmesi gerekiyordu. Bu durumu duyan ormandaki tüm hayvanlar, ilk olarak toplanmaya başladılar. Her biri, Aslan Kral’ın çağrısına uymuş ve toplantı için aslanın bulunduğu yere gitmişti. Hayvanlar, ormanda düzeni sağlayan bir liderin olması gerektiğini biliyorlardı.
Toplantı başladığında, yaşlı Aslan Kral söz aldı. “Ben yaşlandım ve artık ormanın yönetimi için güçten düştüm,” dedi. “Bu yüzden, aranızdan yeni bir lider seçmeniz gerekiyor.”
Tüm hayvanlar heyecanla konuştu. Her biri kendilerinin en iyi lider olduğunu düşünüyordu. Ancak son olarak, ormanda yaşayan tüm hayvanlar oylama yaparak yeni kralı seçmeye karar verdiler.
Sonunda, ormandaki hayvanların çoğunluğu, bilge bir baykuşun liderliğinde birleşti. Baykuş, hem gece hem de gündüz görebildiği için ormandaki tüm hayvanlara adaletle hükmetme yeteneğine sahipti. Hayvanların güvendiği bir lider olarak seçildi.
Bu olay, ormanda yaşayan diğer hayvanlara da ders oldu. Bir liderin gücünün sadece fiziksel güç olmadığını, bilgelik, adalet ve doğaya saygı gibi özelliklere dayandığını gösterdi. Ormanın yeni kralı olan baykuş, ormanın düzenini korumak ve herkesin huzur içinde yaşamasını sağlamak için büyük sorumluluk üstlendi.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.