8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230-236-237-238 Cevapları Ferman Yayıncılık

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230-236-237-238 Cevapları Ferman Yayıncılık

8.Sınıf Ferman Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 230-236-237-238 Sayfa Cevapları Ressam İçin Zili Çalın

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 230 Cevapları Ferman Yayıncılık

HAZIRLIK ÇALIŞMASI

1. Çizdiğiniz resimlerde en çok hangi renk ve figürleri kullanırsınız? Neden?
Cevap: Çizdiğim resimlerde çiçek, ağaç ve doğa figürlerini kullanmayı seviyorum. Mavi, Yeşil ve rengarenk renkler kullanırım.

2. Resim yaparken neler hissedersiniz? Duygularınızı anlatınız.
Cevap: Resim yaparken dinlendiğimi ve içimin huzurlu olduğunu hissediyorum.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları Ferman Yayıncılık

 1. ETKİNLİK

Okuduğunuz metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarını aşağıya yazınız. Metindeki anlamını bilmediğiniz kelime ya da kelime gruplarının anlamını metnin bağlamından hareketle tahmin ediniz. Tahminlerinizin doğruluğunu TDK Güncel Türkçe sözlükten kontrol ediniz. Anlamını öğrendiğiniz yeni kelime/kelime gruplarını sözlüğünüze yazınız. Öğrendiğiniz kelimeleri birer cümlede kullanınız.

Kelime/Kelime Grubu: Sahanlık
Cümlem: Koyunlar Sahanlığın önünden ayrılmadılar.

Kelime/Kelime Grubu: Seda
Cümlem: Sessiz sedasız gitmişlerdi.

Kelime/Kelime Grubu: Yüzü Işımak
Cümlem: Güzel haber alınca yüzü ışıdı.

Kelime/Kelime Grubu: Portre
Cümlem: Ressamın portresinden daha güzel resimler olmaktadır.


2. ETKİNLİK

Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayınız.

1. Usta neden her şeyin çok güçleştiğini düşünüyormuş?
Cevap: Yapılan resimlerin öncekilere benzemesini istedikleri için her şeyin güçleştiğini söylemiştir.

2. Ressam küçük portreyi gösterirken resmin ne için yapıldığını söylemiş?
Cevap: Resim sevilmek, hoşa gitmek için değil, algılanmak için yapılır. 

3. Usta, adamın yarım kaldığını söylediği resim hakkında neler söylemiştir?
Cevap: Bitmiş bir resim olduğunu, seyircinin bitirmesini istediğim bir resim olduğunu ve resmin önünde, her seyirci, kendinden bir şeyler katarak bitirmek isteyeceğini söylemiştir.

4. Ressam, yazara ne hediye etmiştir?
Cevap: Hiçbir toprak renginin yer almadığı, kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşan, bilmeyen biri için bitmemiş bir dağ resmi hediye etmiştir.

5. Bir tepede resim yaparken ölen ustanın yarım kalan resminin adı nedir?
Cevap: “Gün Batımında Bir Dağ Doruğu”’dur.


3. ETKİNLİK

Okuduğunuz metnin konusunu ve ana fikrini aşağıya yazınız.

Metnin Konusu: Metnin konusu bir ressam ve ustanın arasında geçenler.

Metnin Ana Fikri: Resimler aslında insanların düşüncelerinden ve hayallerinden ortaya çıkmaktadır.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 237 Cevapları Ferman Yayıncılık

4. ETKİNLİK

Metni tekrar okuyunuz. Metnin özetini “özet çıkarma” yöntemine uygun olarak aşağıya yazınız. Özetinizi yazarken tekrar edilen ifadelere ve gereksiz olduğunu düşündüğünüz ayrıntılara yer vermeyiniz.
Cevap: Bir ressam bir ustanın kentte resimlerini görmesi üzerine onun olduğu yere , daha çok resimlerini görmek için gitmiştir. Usta önce ressamın gelmesine kızmıştır. Resim alacağını sanmıştır. Daha sonrasından ressamın aslında eserlerini görmeye geldiğini öğrenmiştir. usta ressama yeni yapılan resimlerin eski yapılan resimlere benzetilmeye çalışıldığını, yeni sanat olmadığı için resim yapmanın güçleştiğini anlatmıştır. Ressama bir kaç resim gösteren usta ressamdan düşüncelerini almak istemiştir fakat ressam ressamın gösterdiği resimlere yanıtsız kalmıştır. Daha sonrasında yarım kalan bir resmi göstermiştir. Ressam neden yarım olduğunu sormuştur. Usta da bu resmin aslında bitmiş olduğunu sadece geri kalanının seyircilerin düşüncesiyle tamamlanacağını söylemiştir. Ressam ustanın verdiği cevaplarla şaşkınlık içinde kalmıştır. Usta ressama giderken ona bu konuşmalarının anısı kalması için hiçbir toprak renginin yer almadığı, kırmızı, yeşil ve mavi renklerden oluşan, bilmeyen biri için bitmemiş bir dağ resmi hediye etmiştir. Ressam teşekkür edip kente geri dönmüştür. On beş gün sonra dağda resim yaparken ustanın yıldırım düşmesi sonucu vefat ettiğini öğrenmiştir.


5. ETKİNLİK

Bir metni oluşturan cümleler ve paragraflar anlam bakımından birbirine bağlıdır. Daha önce öğrendiğiniz “ama, fakat, lakin, ya da, veya, buna rağmen” vb. ifadeler dışında “oysaki, başka bir deyişle, özellikle, kısaca, böylece, ilk olarak ve son olarak” ifadeleri de cümleler arasında bağlantı kurmak amacıyla kullanılır.
Okuduğunuz metinde geçen geçiş ve bağlantı ifadelerinin yer aldığı cümleleri okuyunuz. Geçiş ve bağlantı ifadelerinin hangi düşünce veya olaylar arasında bağlantı sağladığını ve metnin anlamına katkısını söyleyiniz. Siz de aşağıya geçiş ve bağlantı ifadelerinin yer aldığı cümleler yazınız.
Cevap:

Sahanlıkta kendimi bir kez daha tanıttım. Ama uzattığım el boşlukta kaldı. ( Olumlu cümleyi olumsuzlaştırmak için kullanılmıştır.)
“Çok garip. Oysa sanırım akademiyi bitirmişsinizdir. (tahmin yürüttüğü için kullanmıştır.)
“Her şey çok güçleşti.” dedi, ben resimlerine bakarken. “Özellikle resim yapmak. ( Vurgulamak istediği cümle için kullanılmıştır.)
“Size özgü olan bir dil!” dedim. “Yani resminizi öbürlerinden ayıran nitelik. ( Açıklamak için kullanılmıştır.)

Cümlelerim

Ders çalışmalısın. Çünkü yaza sınavın var.
Elbiseyi almışsın. Oysa ki ben hediye olarak alacaktım sana.
Her şeyi üzülüp, ağlayarak kendimizi yıpratmamalıyız. Kısacası hayat bunlar için çok kısa.
Temizlik yapmalıyız. İlk olarak pencerelerden başlayalım.

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları Ferman Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Aşağıda verilen cümlelerdeki anlatım bozukluğunun nedenini ve doğru cümleyi noktalı yerlere sırasıyla yazınız.

• Kelebekler ne de güzel uçuyorlar.
Cevap: Kelebekler ne de güzel uçuyor.

• Ben Ahsen’e inanır ve severim.
Cevap: Ben Ahsen’i severim ve ona inanırım.

• Gazetedeki yanlışlıklar düzeltilecek ve yeniden basılacak.
Cevap: Gazetedeki yanlışlıklar düzeltilerek yeniden basılacak.

• Bu konuda sen bana güvenecek, ben de sana yardım edeceğim.
Cevap: Bu konuda sen bana güveneceksin, ben de sana yardım edeceğim.

• Hasta olan babasına şarkı söyleyerek mutlu olmasını sağladı.
Cevap: Şarkı söyleyerek hasta olan babasının mutlu olmasını sağladı.

• Hızlı koşmazsan kaybetme şansın artar.
Cevap: Hızlı koşmazsan kaybetme ihtimalin artar.

• Konuşkan ve çekingen olmayan insanları severim.
Cevap: Konuşkan olan ve çekingen olmayan insanları severim.


7. ETKİNLİK

Sınıfınızda “ünlü ressamlar ve tabloları” konulu bir konuşma yapınız. Konuşmanızda yaratıcı konuşma stratejisini uygulayınız. Bu stratejiyi uygulayabilmek için sizden önce konuşan arkadaşlarınızın anlattıklarını dikkatlice dinleyiniz. Arkadaşlarınızın anlattıklarından yararlanarak konuyla ilgili olay, durum veya kişilere yeni bir bakış açısıyla bakılmasını sağlayınız. Konuşmanızda edindiğiniz bilgilerden örnekler veriniz. Konuşmalarınızda yabancı dillerden alınmış, dilimize henüz yerleşmemiş kelimelerin Türkçelerini kullanmaya özen gösteriniz.
Cevap:

Bob Ross, 20. yüzyılın en tanınmış ressamlarından biridir ve televizyon programları aracılığıyla milyonlarca insana sanatını göstermiştir.
Bob Ross’un eserlerine baktığınızda, doğanın güzellikleriyle dolu manzaralarla karşılaşırsınız. Dağlar, ormanlar, göller ve nehirler gibi doğal unsurlar, onun tablolarının temelini oluşturur. Bob Ross, tablolarında genellikle yağlı boya tekniğini kullanır ve yumuşak fırça darbeleriyle detayları canlandırır. Bu da tablolarında derinlik ve duygu yaratır.
Bob Ross’un tablolarını diğerlerinden ayıran şey, onun sıcak ve rahatlatıcı sunum tarzıdır. Televizyon programlarında insanları adım adım resim yaparken yönlendirir ve izleyicilere “Mutlu küçük ağaçlar” veya “Huzurlu bir gökyüzü” gibi sözler kullanır. Bu samimi yaklaşım, insanların sanatı sevmesine ve kendilerini ifade etme cesaretini artırır.

8. ETKİNLİK

Resim sanatıyla ilgili dosya kâğıdına bir şiir yazınız. Yazdığınız şiiri gözden geçirirken varsa şiirinizdeki yazım, noktalama hatalarını ve anlatım bozukluklarını düzeltiniz. Yazdığınız şiiri sınıfta arkadaşlarınıza okuyunuz.
Cevap:

Dilimize nakşedilen sözler resimde,
Gönlün penceresinden doğru yansır,
Sanatın iksiriyle coşar yürekler,
Bir gülüş, bir gözyaşı, anlam yakalar.

Kıpkırmızı güneş batarken ufukta,
Bir ressamın ellerinde can bulur,
Dokunan her darbede hayat uyanır,
Sessiz çığlıklarla doldurur duvarlar.

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.