8. Sınıf Türkçe

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80-82-83-84-85-86-87 Cevapları MEB Yayınları

Göster

8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Cevapları Sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87


Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar Metni Etkinlik Cevapları


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 80 Cevapları


Hazırlık Çalışmaları


1. Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.


Cevap : Teknoloji bağımlılığı deyince aklınıza ne geliyor? Açıklayınız.

Teknoloji bağımlılığı denildiği zaman aklıma sürekli veya hayatının büyük bir kısmını teknoloji başında telefon ve internetle geçiren ve sosyal hayattan kopuk insanlar geliyor. Teknoloji bağımlılığı sebebi ile insanlar sosyal hayatta ilişkilerini zarara uğrattıklarının ne yazık ki farkında değiller. Artık insanlar tv veta telefon başında saatlerini harcıyor ve bundan büyük keyif alıyorlar. Teknoloji olmadan ailesi ve sevdikleri ile beraber vakit geçirmek ise onlara çok daha ilgi çekici gelmiyor. Teknolojiyi gerektiği gibi kullanmak ve sosyal ilişkilerimize de vakit ayırmak ve insanlarla olan ilişkilerimize öncelik vermek her insanın yapması gereken şeydir.


2. Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?


Cevap : Günde ne kadar zamanınızı cep telefonuyla ya da bilgisayar başında geçiriyorsunuz? Bu süre sizce ne kadar olmalıdır?

Zamanımızda en büyük hastalık belkide teknoloji bağımlılığı. Artık insanlar büyük zamanını teknoloji başında geçiriyor ve bundan büyük keyif alıyor. Teknoloji her ne kadar iyi yanları ile bize hizmet etse de bizlerin yanlış kullanımı sebebi ile hayatımıza olumsuz etkileri olmuştur. Ben okul zamanları bir kaç saatimi, tatil zamanları ise 4 5 saatimi geçirmekteyim.


Soru : Görsellere ve metnin başlığına bakarak metnin içeriğini tahmin ediniz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80-82-83-84-85-86-87 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 80-81-82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Cevap :  Görsellere ve metnin başlığına bakarak metnin içeriğini teknoloji bağımlığı hakkında olduğunu ifade edebiliriz.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 82 Cevapları


1. ETKİNLİK


Soru : Anlamı verilen sözcük ve sözcük gruplarını bulunuz. Boşluklara uygun harfleri yerleştiriniz.


Cevap :

 1. Arz etmek: Sunmak.
 2. Sosyolojik: Toplum bilimsel.
 3. Had safha: İleri evre.
 4. Türemek: Oluşmak, ortaya çıkmak, meydana çıkmak.
 5. Dijital: Verileri bir ekran üzerinde elektronik olarak gösteren.
 6. Asosyal: Sosyal olmayan.
 7. İtibar etmek: Saygı göstermek, saymak, değer vermek.
 8. Zedelemek: Hafifçe yaralamak.
 9. Keza: Aynı biçimde.
 10. Bağımlı: Başka bir şeyin istemine, gücüne veya yardımına bağlı olan, özgürlüğü, özerkliği olmayan, tabi.

2. ETKİNLİK


 “Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninden hareketle aşağıdaki soruları yanıtlayınız.


1. Bireyleri, teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenler nelerdir? Açıklayınız.


Cevap :  İnternet teknolojisinin gelişim göstermesi, akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşması bireyleri teknoloji bağımlısı durumuna getiren etkenlerdir.


2. “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?


Cevap : “Dijital bağımlılık” neleri içermektedir? Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar var mı?

“Dijital bağımlılık” çevremizde var olan kişilerin bilgisayar, cep telefonları, tabletler ve televizyon gibi aletlere olan bağımlılıklarını içermektedir.

Çevrenizde dijital bağımlılığı olan insanlar çok fazladır. Bunlara ; çocuklar başta olmak üzere aileleri de örnek olarak verilebilir.


3. Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?


Cevap : Dijital çağın en yaygın e-hastalığı nedir? Bu hastalığın sonuçları nelerdir?

Dijital çağın en yaygın e-hastalığı asosyalik adı verilmektedir. Asosyal kişiler toplum içerisinde var olan görevlerini yerine getiremez ve ev ortamı dışında bir ortama çıktıkları pek görülmez.

Dijital çağın en yaygın e-hastalığın sonuçları  ise şunlardır ;

 • Asosyallik
 • Görme bozukluğu
 • Obezite
 • Uyku bozukluğu
 • Duruş ve iskelet bozukluğu
 • Kas ve eklem rahatsızlıkları
 • Depresyon

4. “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.


Cevap  “Siberkondria” hastalığına yakalananlar neler yapmaktadırlar? Açıklayınız.

Günümüzde hastalık hastalı olarak kabul edilen “Siberkondria” hastalığına yakalanan insanlar kendi hastalıklarına bakarak internet ortamında yer alan bilgilere dayanarak kendilerine tanı koyma hastalığı olarak ifade edilmektedir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 83 Cevapları


5. E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.


Cevap : E-hastalığa yakalanmış kişiler sizce bu hastalıktan nasıl kurtulabilirler? Açıklayınız.

E hastalığa yakalanmış olan kişiler ilk olarak Bu hastalık hakkında bilgilendirilmeli ve bu hastalığın zararları hakkında bilgiler verilmesi gerekir.

E hastalığa yakalanmış olan kişilerin gerekli bilgilendirmeler yapıldıktan sonra insan içerisine adapte edecek programlar aktiviteler ve toplantılar düzenlenmesi ile beraber insanların sosyal hayatına adapte edilmesi ve uyum sürecinin atılabilmesi için doktor yardımı ve Psikolog yardımı sağlanması ile beraber bu insanların topluma kolay bir şekilde adapte edileceğini ifade etmek mümkün olacaktır.


6. Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı?


Cevap : Hayalet titreşim hastalığının belirtileri nelerdir? Çevrenizde bu belirtileri gösteren bir tanıdığınız var mı?

Hayalet titreşim hastalığının belirtileri ; telefonlara bildiri, arama, mesaj gelmezse bile gelmiş gibi hissetmeleri belirtileri taşımaktadır.

Hayalet titreşim hastalığının belirtilerini çevremizde gösteren insanlarla dolu olduğunu ifade edebiliriz. Bunun temel nedeni sürekli olarak insanların telefonlarla zaman geçirmesi ve sosyal alanda beklenti içerisinde olmalarından kaynaklanmaktadır.


3. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki ifadelerden hangisi okuduğunuz metinden çıkarılamaz? İşaretleyiniz.


 • (   ) Teknoloji bağımlılığı en az madde bağımlılığı kadar tehlikelidir.
 • (   ) E-hastalıklar teknoloji ve sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla ortaya çıkmıştır.
 • (X) E-hastalıklar kolay tedavi edilir.
 • (X) E-hastalıklara en çok gençler yakalanır.
 • (   ) “Akıllı telefon bağımlılığı” bireylerin asosyalleşmesine neden olur.
 • (X) E-hastalıklarla baş etmek için ailemizden yardım alabiliriz.

4. ETKİNLİK


Soru : “Gündelik Hayatımızda E-Hastalıklar” metninde koyu ve farklı yazı karakteri ile yazılmış sözcük ve sözcük gruplarını tespit ediniz. Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı ne olabilir?


Cevap :

E-hastalıklar, Dijital bağımlılık, phubbing, siberkondria, Elektronik uykusuzluk, fantom, vibrasyon gibi kelimeler örnek olarak verilebilir.  Yazı karakterini bu şekilde kullanmanın amacı okuyucunun dikkatini çekmek için bu şekilde yazılmışlardır.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 84 Cevapları


5. ETKİNLİK


Soru : Paragraftaki ifadeleri kullanan kişi hangi türde yazılar yazmaktadır? Alttaki boşluğa yazınız.


“Benim gazetede bir köşem vardır. Bu köşemde güncel olayları değerlendirir, sıcağı sıcağına okuyucuya anlatırım. Ayrıntıya girip de okuyucumu yormak istemem çünkü yarın da sonraki gün de karşısında olacağım okuyucumun.”


Cevap : Yazar fıkra (köşe yazısı) türünde yazılar yazmaktadır.


6. ETKİNLİK


a) “Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması” ile ilgili grafiği inceleyeniz.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80-82-83-84-85-86-87 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 80-81-82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

b) Grafiğe göre doğru olan bilgilerin başına “D”, yanlış olan bilgilerin başına “Y” yazınız.


( Yanlış ) 16-74 yaş grubu bireylerde 2016 yılında internet kullanımı bilgisayar kullanımına göre daha azdır.
( Yanlış )16-74 yaş grubu bireylerde bilgisayar kullanımı 2011 yılında %50’nin üzerindedir.
( Doğru ) Grafiğe göre internet erişimi imkânı olan hanelerin oranı son üç yılda artmıştır.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 85 Cevapları


7. ETKİNLİK


Soru : Öğretmeninizin, aşağıdaki e-postayı ailenize gönderdiğini hayal ediniz. Okuduğunuz e-postaya göre soruları yanıtlayınız.


1. E-postanın içeriğinde hangi sorundan bahsedilmiştir?


Cevap : Teknoloji bağımlılığı sorununda bahsetmiş.


2. Veliniz e-postadaki bu soruna nasıl bir çözüm bulabilir? Açıklayınız.


Cevap : Teknolojik aletlerin belirli sürelerde aile kontrolünde zaman geçirilmesi gibi bir çözüm bulabilir.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 86 Cevapları


8. ETKİNLİK


Soru : Derse hazırlık bölümünde araştırdığınız konu ile ilgili münazara yapmak için gruplara ayrılınız. Aşağıdaki yargılardan birini seçiniz. Jüri üyelerini belirleyiniz. Grup sözcüsü belirleyiniz. Grubunuzun düşüncelerini aşağıdaki ölçütlere göre diğer gruba karşı savunmaya çalışınız.


Cevap : Teknoloji yararlıdır konusu ile ilgili münazara

Teknoloji yararlı mıdır zararlı mıdır sözüne en güzel ifade teknolojinin vermiş olduğu nimetlerin yararlı olduğunu ifade ederek cümlelerimizle başlamalıyız.

teknolojinin yararları saymakla bitmeyeceğini Gibi Düşünmek gerekirse araba olmadığı zaman aylarca gidebileceğimiz Yolları nasıl gidebilirdik sağlık açısından hastalıkları nasıl bulabilirdik uzaktaki insanlarla nasıl iletişim kurabilir dik araştırmalarımızı nasıl kısa kısa bir sürede yapabilirdik hiç düşündünüz mü?

İşte bunların hepsi Teknoloji sayesinde kolay bir şekilde insanların gelişen arabalarla beraber gelişen sağlık insanları ve sağlık aletleri ile beraber Cep telefonlarıyla televizyonlarla bilgisayarlar ile beraber kolay bir şekilde iletişim kurabilmek de araştırmalarını yapabilmek de ve Hayatını en güzel bir Konfor şeklinde yaşadığını ifade etmemiz doğru olacağından dolayı teknolojinin yararları hemen hemen her alanda insanların imkanı nasıl olduğu için günümüzde hayatımız çok iyi olduğunu ifade etmek doğru olacaktır.

Sonuç olarak teknoloji insanların hayatının merkezinde yer alan en güzel bahçe olarak görülmesi gereken ve istediğimiz teknolojik alet ile beraber hayatımızın güzelleştirici Bir Gül tanesi olarak teknoloji gelişmelerini ifade etmek mümkün olacaktır.


Cevap : Teknoloji zararlıdır konusu ile ilgili münazara

Günümüzde insanların işlerini kolaylaştıran sürekli olarak insanların elinin altında olan teknoloji insanlara yarar sağladığı gibi birçok zararım olduğu ve insanların üzerine yıkıcı etkiler yarattığını ifade edebiliriz.

Teknolojinin zararları Arasında ilk olarak insanları Asosyal bir hale getirerek toplumdan ayrıştırılması ile beraber aile yapısını toplum içerisindeki var olan kuralların yansıtılması toplumun bozulması ve bunu da devletin içerisinde var olan işleyiş mekanizmasını zarar vermesinden dolayı teknoloji büyük zararlı olarak ifade etmek mümkün olacaktır.

Ayrıca teknolojinin kullanılması ile beraber insanların üzerinde beyinsel vücutsal ve organsal olarak birçok konuda zarar verdiği gibi stres kaynaklı irçok hastalığa neden olmakta kansere yol açmakta ve İnsanların sağlıklı olarak birçok konuda zarar görmesinden dolayı teknolojik zararlar arasında yer almaktadır.


9. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki görseli yorumlayarak görselle ilgili görüşlerinizi bir paragraf şeklinde yazınız.


8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 80-82-83-84-85-86-87 Cevapları MEB Yayınları
“8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 80-81-82-83-84-85-86-87. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

Cevap : İnsanlar günümüzde sosyal kanalar içerisinde sıkışarak sosyal medyanın esiri olmuş durumdadır. Bu durum insanları asosyal yaparak ilişkilerini olumsuz yönde etkilemektedir. Görselde yer alan çocuk bu kötü durumdan kurtulmak istediği yüz ifadesinden anlaşılmaktadır.


8. Sınıf Türkçe MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 87 Cevapları


10. ETKİNLİK


Soru : Aşağıdaki cümlelerdeki özne ve yüklemlerin altını çiziniz.


• Bireyler, teknoloji bağımlısı durumuna gelmişlerdir.

• Dijital bağımlılık; internet bağımlılığını, cep telefonu bağımlılığını içermektedir.

• Dinlenme saatleri esnasında bile akıllı telefonlar ile uğraşırlar. (Onlar: gizli özne)

• Birçok kullanıcının yakalandığı bir e-hastalıktır elektronik uykusuzluk.

• Akıllı telefonlarını sürekli elinde tutan kullanıcılar, karşısındaki kişiyi önemsememektedirler.


Cevap : Yeşil olan kısımlar özneyi, mavi olan kısımlar ise, yüklemi ifade etmektedir.


Gelecek Derse Hazırlık


Soru : Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız.


Cevap : Hulusi Behçet, Gazi Yaşargil, Afet İnan, Oktay Sinanoğlu ve Sabiha Gökçen hakkında araştırma yapınız.

Hulusi Behçet : Hulusi Behçet, İstanbul’da 20 Şubat 1889 tarihinde dünyaya gelmiştir. Hulusi Behçeti Tıp alanında çalışmalar yapmıştır. Hulusi Behçet 1933 tarihinde profesör olmuştur. şark çıbanı, arpa uyuzu, ham incir dermatidi ve mantar hastalıkları alanında çalışmalar yapmıştır. Behçet Hastalığı adında bir hastalık bulmuştur. Ayırca tıp alanında Klinik, Frengi Dersleri gibi eserleri vardır.

Gazi Yaşargil : Mahmut Gazi Yaşargil 6 Temmuz 1925 tarihinde Diyarbakır ilimizde dünyaya gelen Türk bilim insanı ve nörocerrah olarak bilinmektedir. Ankara Atatürk Lisesi ve Ankara Üniversitesinden sonra 1944 yılında Almanya’daki Friedrich Schiller Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürdü.  Mahmut Gazi Yaşargil mikrovasküler cerrahi alanında çalışmaları sürdürdü. Avrasiya Akademiyasının kurucu üyelerinden biridir. Mikrosinir cerrahisinin kurucusu olan Gazi Yaşargil “Beyin ve Sinir Cerrahı”, “Profesör Doktor”, “Yüzyılın Beyin Cerrahı” unvanlarına sahiptir.

Afet İnan : Mustafa Kemal Atatürk’ün mânevî kızı Ayşe Âfet İnan 29 Kasım 1908 tarihinde Selanikte dünyaya gelmiştir. 8 Haziran 1985, Ankara’da Türk sosyolog, tarihçi ve akademisyen hayatını kaybetmiştir. Ayşe Âfet İnan, Cumhuriyet döneminin içerisinde tarih anlayışının temellerinin atılması ve kadın kimliğinin kurgulanmasında, bir ideolog gibi hizmet etmiştir.

Oktay Sinanoğlu : Oktay Sinanoğlu, 25 Şubat 1935 tarihinde Bari’de dünyaya gelmiştir. 19 Nisan 2015, Florida, Türk kimya mühendisi ve akademisyen olan Oktay Sinanoğlu hayatını kaybetmiştir. Kimya, moleküler biyofizik, biyokimya ve matematik alanlarında bir çok araştırmalar yaparak dersler vermiştir.

Sabiha Gökçen : Mustafa Kemal Atatürk’ün manevî kızı olan Sabiha Gökçen 22 Mart 1913, Bursa’da dünyaya gelmiştir. Sabiha Gökçen 22 Mart 2001, Ankara’da hayatını kaybetmiştir. Sabiha Gökçen Türkiye’nin ilk kadın pilotu olarak kabul edilmektedir.

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Teknolojik bağımlılık günümüzde dikkat edilmesi gereken en önemli hastalıkların başında geldiğini söyleyebiliriz teknolojik Bağımlıyım da beraber çocuklara sosyal bir hayata geçerek zorluk bir içerisinde karşına çıkacak sorular çöz emmeyecek dereceye gelmek de çeşitli psikolojik sorunlarla karşı karşıya geldiğinde büyük yıkımlar içerisinde olduğunu ancak teknolojik bağımlılığın ifadesi olarak sıralamamız mümkün olacaktır. İşte bu nedenle çocuklarımızı ve kendimizi teknolojik bağımlılığa karşı korumamız Günde en az 1 saat kitap okuyarak sosyal bir hayatın başlangıcını Aile içerisinde yapmamız büyük önem arz etmektedir.

 2. Teknolojinin ilerlemesi ve hayatımızda yer elması ile beraber birçok olumlu ve olumsuz etkiler göze çarpmaktadır. Teknolojinin bize verdiği yararlı etkiden bir yana zararlı etkilerini de göz ardı edemeyiz. Bilgisayar karşısında çok vakit geçirmek bizim Ufuk sağlığımızı fiziksel sağlığımızı etkileyebilmektedir.uzun süre bilgisayar oyunları oynadığımız zaman bunların bağımlı hale geldiğimiz için dışarıya çıkmak istemez ve kimsede iletişim kurmak istemeyiz.ama halbuki dışarıya çıkıp temiz hava almak ve insanlarla iletişimde bulunmak ne kadar güzel bir şey. Teknolojinin bize faydalarından sadece yeterli kadar almalı gereğinden fazlasını kullanmamalıyız. İnternet karşısında fazla zaman geçirdiğimiz zaman vücudumuzun kaslarında ve eklemlerinde ağrılar oluşabilir. Arılar bir yana psikolojik olarak etkilenebilir iz.bu yüzden teknolojinin bize sunduğu bu hizmetlerden nasıl kullanacağımızı ve faydalanacağı mızı bilmeli ona göre davranmalıyız.

 3. Günümüzde çok fazla konuşulan ve özellikle çocukları ve gençleri eseri yapan e-hastalıklar genellikle elişmiş teknoloji ile insanların teknolojik aletlerde ve sanal ortamlarda çok fazla zaman geçirmesi ve bu gibi ortamlardan ayrılmak istememesi ve bağımlı hale gelmesi gibi sebeplerden dolayı ortaya çıktığı bilinmektedir. 11 eğer bu gibi ortamlardan çıkmak istemiyor ve çıktığı zaman mutsuz oluyorsa eğer teknolojik aletlerde zaman geçirirken görev ve sorumluluklarını ihmal ediyor kişisel bakımını bile yapamıyorsa bağımlılık haline gelmiş bir hastalığa kapılmış olarak görülebilir. Elbette biz insanlar olarak bu gibi hastalıkların önüne geçmek elimizdedir. Kendimize belirli zamanlar koyarak ve sosyal aktivitelerimiz ne zaman ayırarak çeşitli sosyal ortamlara girerek kendimizi geliştirmek kitap okuma alışkanlığı yapmak veya görev ve sorumluluklarımızı planlı bir şekilde ayırmak bu gibi hastalıklardan uzak almamıza yardımcı olacağı bilinir.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.