7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129-130 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129-130 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 126-127-128-129-130 Sayfa Cevapları Galata Köprüsü

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126 Cevapları Dörtel Yayıncılık

HAZIRLIK

1. “Çalışmak” kelimesi sizde hangi duyguları uyandırıyor? Açıklayınız.
Cevap: Çalışmak, hem beyin olarak hem de vücut olarak bizi zinde tutar. Çalışınca kendimi enerjik ve mutlu hissediyorum.

2. Emeğinizin karşılığını aldığınız bir anınızı hatırlayınız. Neler hissettiniz? Anlatınız.
Cevap: okullar arası resim yarışması düzenleniyordu. ben de çok katılmak istedim ama resimlerde yaratıcı olmak ve fark yaratmak için fazlasıyla çabalamam gerekiyordu. Okuldan geldikten sonra ve derslerden geri kalan zamanlarımda hep resimle uğraştım ve çok çabaladım güzel olması için, kazanabilmem için. Yarışma düzenlendi ve resimler sergilendi. İçlerinden benim yaptığım resim birinci seçildi ve bu sayede 1.lik plaketi almıştım. emeklerimin karşılığını çok güzel bir şekilde almıştım.


 1. ETKİNLİK

Görselden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin edip yazınız.
Tahminim: İstanbul’da bulunan galata köprüsü hakkında eskiye ve yeniye ait bilgi verebilir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 127 Cevapları Dörtel Yayıncılık

2. ETKİNLİK

Okuduğunuz metinde geçen aşağıda anlamları verilen kelimeleri geminin üzerinden bulup bulmacayı çözünüz. Renkli bölümdeki kelimeyi okuyunuz.
Cevap: 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129-130 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 128 Cevapları Dörtel Yayıncılık

3. ETKİNLİK

Şiir, uzunlu kısalı dizelerden oluşmuş. Okunuş ahengini şair nasıl sağlamıştır? Metinden örnekler vererek açıklayınız.
Cevap: Şair, farklı ve ilgi çekici kelimeler kullanarak şiire farklı bir hava katmıştır. Dizelerinde tekrar eden kelimelerle şiirin ahengini okuma tarzına değişiklik katmıştır. Uzunlu ve kısalı cümleler sayesinde şiirin daha betimleyici olmasını sağlamıştır. Örneğin aşağıda belirttiğim dizelerde betimleme yaparak şiiri ahenk içinde okuyoruz.

Kiminiz kuştur, uçar, şairâne;
Kiminiz balıktır, pırıl pırıl;
Kiminiz bulut, havalarda;
Kiminiz çatanadır, kırdığı gibi bacayı,
Şıp diye geçer Köprü’nün altından;


4. ETKİNLİK

Şair, şiirde neyi önemli görüyor? Bunu nasıl anlatıyor?
Cevap: Herkesin aslında bütün bu yazılanları yaparken çalıştığının önemini vurgulamıştır.


5. ETKİNLİK

Şiirde “geçim derdi” kavramı anlatılıyor? Siz olsanız bu kavramı nasıl anlatırdınız? Neden?
Cevap: İnsanların isteklerini ve ihtiyaçlarını karşılamak için çalışması olarak anlıyorum geçim derdini. Ben sairin yerinde olsaydım geçim derdi demek yerine çalışmanın nedenleri olarak belirtirdim. 

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 129 Cevapları Dörtel Yayıncılık

6. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiire yönelik aşağıdaki soruları sınıfta arkadaşlarınızla birlikte cevaplayınız.

1. Şiir kimin ağzından yazılmıştır?
Cevap: Şiir şairin ağzından yazılmıştır.

2. Şiirde sözü edilen kavram nelerle eşleştiriliyor?
Cevap: Geçim derdinin farklı farklı işler yaparak sağlandığını belirterek eleştrimiştir.

3. Şair, şiirde hangi terimleri kullanıyor? Bu terimler hangi alanla ilgilidir?
Cevap: Kürek, midye, çımacı, balık, vapur, çatana, düdük gibi terimler kullanmıştır. Bu terimler genelde deniz ve deniz üzerinde olan köprülerle alakalıdır.


7. ETKİNLİK

Okuduğunuz şiirden basit, türemiş ve birleşik fiillere örnekler bulunuz. Bu fiillerin geçtiği dizeleri aşağıya yazınız. Aynı fiilleri birer cümlede de siz kullanınız.
Cevap: 

Basit fiiller
 – doyar : Evde yemek yediğimde karnım doyar. 
 – tutar : Kim düşse onun elinden tutar. 
 – geçer : Onun her zaman aklından farklı fikirler geçer.
Türemiş fiiller
– dikilir : Her yıl hatıra ormanına ağaçlar dikilir. 
– çıkarır: Bu yorgunluğunun acısını dinlenerek çıkarır. 
Birleşik fiil
– seyrederim : Çoğu zaman şehrin yüksek yerine çıkarak şehri seyrederim.

 


8. ETKİNLİK

“Çalışmak, alın teri, emek, geçim derdi, sorumluluk, eşitlik” kavramlarıyla ilgili derlediğiniz özlü sözleri yazınız. Sonra bu sözlerden birini açıklayan bilgilendirici bir yazı yazınız.
Cevap: 

“Çalışmaktan; gayret sarfından, bir cezadan, bir sıkıntıdan, bir fenalıktan kaçar gibi kaçınmak, çok kötü ve tedbirsizce bir harekettir.”

Atatürk’ün bu sözünde, işlerden, sorumluluklardan veya güçlüklerden kaçınmanın zararlı bir davranış olduğu anlatılmaktadır. Çalışma azmi olmadan hiçbir hedefe ulaşılamayacağını ve başarıyı elde etmek için emek vermenin kaçınılmaz olduğunu vurgualnmıştır. Atatürk, insanların kolaycılığa kaçarak başarı istemesinin yanlış bir yaklaşım olduğunu düşünür.

Çalışmanın ve gayretin insanın karakterini şekillendirdiği ve onu ilerlemeye teşvik eder. Bir kişi ne kadar çok çalışır, çabalar ve zorluklarla yüzleşirse, o kadar büyür ve gelişir. Atatürk, insanların hayatlarındaki engellerle yüzleşmeleri gerektiğini ve sadece bu şekilde ilerleyebileceklerini savunur.


7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 130 Cevapları Dörtel Yayıncılık

SONRAKİ DERSE HAZIRLIK

Cumhuriyet yönetimi bireylere hangi vatandaşlık görevlerini yüklemiştir? Araştırınız.
Cevap:  Cumhuriyet yönetimi bireylere görev ve sorumluluklar vermiştir. kadınlara seçme ve seçilme hakkı vermiştir. Bireylerin belirlenen yaş itibariyle oy kullanma hakkı vermiştir. Bunun yanında erkeklere askerlik yapma sorumluluğu verilmiştir. Vergi vermekte cumhuriyet yönetimi için bireylere verilmiş görevlerdendir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.