5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129-130 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 5. Ünite Ölçeme Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 126,127, 128, 129, 130


5. Ünite Ölçeme Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri Dikey Yayıncılık Sayfa 126-127-128-129-130


A. Aşağıdaki cümleleri okuyarak doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.


 1. ( Doğru ) Bir kaynaktan çıkan ışık ışını, doğrusal olarak yayılır.
 2. ( Yanlış ) Işık, saydam olmayan kıvrımlı bir hortumun bir ucundan diğer ucuna kıvrımlardan geçerek ilerler.
 3. ( Yanlış ) Işığın yayılması için maddesel ortama ihtiyaç vardır.
 4. ( Doğru ) Işık, düzgün bir yüzeye çarparsa düzgün; pürüzlü bir yüzeye çarparsa dağınık yansır.
 5. ( Doğru ) Cisimlerin renklerinin ve şekillerinin daha iyi görülmesi için dağınık yansıma gereklidir.
 6. ( Doğru ) Gelen ışın, yansıyan ışın ve yüzeyin normali aynı düzlemdedir.
 7. ( Yanlış ) Bir cismin ışığı geçirme miktarı, sadece kalınlığına bağlıdır.
 8. ( Doğru ) Saf su, saydam bir maddedir.
 9. ( Doğru ) Cisimlerin gölgelerinin şekli, cisimle benzerdir.
 10. ( Doğru ) Bir cisim, ışık kaynağına yaklaştıkça gölgesi büyür.

B. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere, kutucuklarda verilen sözcüklerden uygun olanı yazınız.


(saydam olmayan-düzgün-ışık kaynağı-her yöne-eşit-saydam-büyük-eğrisel-küçük-Dünya-yaklaştırırsak-Güneş-dağınık-uzaklaştrırsak-yarı saydam-doğrusal)


 1. Işık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak yayılır.
 2. Işığı kısmen geçiren maddelere eşit madde denir.
 3. Tahta kapı yarı saydam maddelere örnektir.
 4. Dalgalı suda bulanık görüntü oluşumu dağınık yansıma sonucu meydana gelir.
 5. Cisimlerin parlak görünmesinin nedeni, ışığın düzgün yansımasıdır.
 6. Yansıtıcı yüzeye çarpan ışığın yüzeye gelme açısı, yansıma açısına eşit tir/tür.
 7. Tam gölgenin oluşması için ışık kaynağı ile perde arasında saydam olmayan cisim olması gerekir.
 8. Işık kaynağı ile cisim arasındaki uzaklık artarsa cismin gölgesi daha küçük olur.
 9. Işık kaynağını cisme yaklaştırırsak gölgenin boyu büyür.

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 127 Cevapları


C. Aşağıda verilen soruların karşısına, sorunun cevabını içeren görseldeki numarayı yazınız.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 126-127-128-129-130 Cevapları SDR Dikey Yayıncılık
“5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 127 Cevapları”

1. Saydam maddeler hangileridir?


Cevap: 2,5,9


2. Saydam olmayan maddeler hangileridir? 


Cevap: 1,4,6,8


3. Yarı saydam maddeler hangileridir? 


Cevap: 3,7


4. Işığı düzgün yansıtan maddeler hangileridir? 


Cevap: 1,4


5. Işığı sadece dağınık olarak yansıtan maddeler hangileridir?


Cevap: 6, 8


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 128 Cevapları


Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli sorularda doğru seçeneği işaretleyiniz.


1. Aşağıdakilerin hangisinde mumdan çıkan ışınların gösterimi tam ve doğru verilmiştir?


Cevap: B şıkkı


2. Aşağıdaki cisimlerden hangisi saydam olmayan cisimlere örnek olarak verilebilir?


A) Elmas B) Cam C) Karton D) Su


3. Işık kaynağının önüne yerleştirilen cismin gölgesi, ekran üzerinde oluşmaktadır. Cismin ekran üzerindeki gölgesi aşağıdakilerden hangisidir?


Cevap: A şıkkı


4. Işık kaynağının önüne yerleştirilen cismin gölgesi, ekran üzerinde oluşmaktadır.

Verilen düzenekte cismin tam gölgesi, 1. ekran üzerindeki gibi oluşmuştur. Cismin görüntüsünün 2. ekrandaki gibi oluşması için aşağıda verilen değişikliklerden hangisi yapılmalıdır?


A) Işık kaynağı cisme yaklaştırılmalı.
B) Cisim, ekrana yaklaştırılmalı.
C) Cisim kaynağa yaklaştırılırken ekran uzaklaştırılmalı.
D) Ekran, cisimden uzaklaştırılmalı.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 129 Cevapları


5. Bir öğrenci görseldeki gibi sokak lambasının önünden 1, 2, 3 konumlarından geçiyor. Öğrencinin gölgesindeki değişim aşağıdakilerden hangisidir?


A) Önce büyür, sonra küçülür. B) Sürekli küçülür.
C) Sürekli büyür. D) Önce küçülür, sonra büyür


6. Yansıtıcı yüzeylere gelen ışın belli kurallara göre yansır. Işık kaynağından bir yüzeye ulaşan ışına, gelen ışın denir. Bu yüzeyden, geldiği ortama geri dönen ışına ise yansıyan ışın denir. Gelen ışının düştüğü yüzeye dik olarak çizilen çizgi, yüzeyin normali olarak adlandırılır. Yüzeyin normali ile gelen ışın arasındaki açıya gelme açısı, yüzeyin normali ile yansıyan ışın arasındaki açıya ise yansıma açısı denir. Gelme açısı, yansıma açısına her zaman eşittir.

Yukarıda, bir düzlem ayna üzerinde dört farklı ışık ışınının yansıması çizilmiştir. Buna göre verilen çizimlerden hangilerinin gelme açıları birbirine eşittir?


A) I ve II B) I ve III C) II ve IV D) I ve IV


7. Bir arkadaşınız “Yanından geçtim, beni görmedin.” diyor. Aşağıdaki cevaplardan hangisi inandırıcı olmaz?


A) Başka tarafa bakıyordum.
B) Ortam karanlıktı.
C) O sırada gözlerim kapalıydı.
D) Ortam aydınlık olmasına rağmen senden gözüme ışık gelmedi.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı SDR Dikey Yayıncılık Sayfa 130 Cevapları


8. Madde ile karşılaşan ışık konusunda tartışan öğrencilerin yorumları aşağıdadır.
I. Her durumda ışık, ortamdan geçer.
II. Sadece yansıtıcı yüzeylerden geçer.
III. Saydam ortamdan geçer.
Bu yorumlardan hangisi ya da hangileri doğrudur?


A) Yalnız I B) Yalnız III C) I ve III D) I, II ve III


9.Yukarıda K, L, M ortamlarına aynı ışık kaynağından ışık ışınları gönderilmektedir. Buna göre K, L, M ortamları hakkında yapılan sınıflandırma aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir?


A) K L M
B) M L K
C) M K L
D) K M L


10.Yukarıdaki şekilde levha üzerine düşürülen tam gölge için aşağıdaki yorumlardan hangisi yanlıştır?


A) Saydam olmayan cisim 1 yönünde hareket ettirilirse tam gölge büyür.
B) Işık kaynağı 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölge büyür.
C) Levha 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölge küçülür.
D) Saydam olmayan cisim 2 yönünde hareket ettirilirse tam gölge küçülür.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

 1. Herhangi bir kaynaktan yansımış o anlaşılan aynaya vuruşu veya herhangi bir maddeye vuruşuyla olun olan değişiklikleri yukarıdaki bilgiler Levent beylerle göstermedik saydam yarı saydam veya tam saydam maddelerin üzerindeki etkileri ve özelliklerini inceleyerek daha iyi bir şekilde anlatımı fen bilimleri dersinde artık anlamadığım veya ödevlerimi yapmadan hiçbir bölüm yoktur çünkü Forum sayfası cevapları sayesinde ödevlerimi yaptım sana zorlanmıyor ve tüm bilgileri ödevleri cevapları burada bulabiliyorum kardeşim ödevi yaptırdığımız zamanda doğru kaynaktan pek güzel bilgiler edinmek romancada bu sayfayı ziyaret ediyorum başarılı cevaplarınızı her zaman çok beğendiğimi söylemek isterim.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.