5. Sınıf Din Kültürü

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127-128-129-130 Cevapları Lisans Yayıncılık

Göster

5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları Sayfa 127-128-129-130


5. Ünite : Çevremizde Dinin İzleri Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevapları


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 127 Cevabı


A) Aşağıdaki soruların cevaplarını boşluklara yazınız.


1. Çevremizde dinin izlerini gördüğümüz eserlerden üç tanesinin adını yazınız.


Cevap:

Çevremizde gördüğümüz dini izleri ifade edilen Bir çok örnek vardır.  Çevremizde var olan dini izleri örnek vermek gerekirse; camiler kiliseler cemevleri Kur’an kursları sinagoglar muhabbetler mescitler gibi birçok örnek çevremizde var olan dini motiflere örnek verilebilir.


2. Camilerde bulunan iç kısımlar nelerdir? Yazınız.


Cevap:

Minber : Cami içinde namaz kılınana yerde hocanın cemaate seslendiği ve hutbe okuduğu yere minber denir.

Mescit : Müslümanların Yüce Allah c.c ibadet etmek için kullandıkları mekanlara mescit denir.

Mihrap : Cami içerisinde hocanın cemaate namaz kıldırmak için önlerinde durduğu bölüme mihrap denir.

Vaaz Kürsüsü : İmamın cemaate seslenmek amacıyla ve bilgiler vermek için üstüne çıkılan 1-2 metre yüksekliğinde olan kısma vaaz kürsüsü adı vermektedir.


3. Dâruşşifâ ne demektir? Kısaca yazınız.


Cevap:

Günümüzde hastane adını alan hastaların ve hastalıkların tedavisi amacıyla kurulan şifahanelere geçmiş dönemlerde verilen ada Dâruşşifâ adı verilmektedir.


4. Dinî musiki ne demektir? Kısaca açıklayınız.


Cevap:

Türk musikisi içerisinde yer alan sözlü Musiki dal altında değerlendirilen peygamber ashab-ı ve dini ögeleri içeren sözlü Musiki türüne Dini Musiki adı verilir.

Türklerin İslamiyet’e geçmesi ile beraber sözlü müziklerden olan dini Musiki camilerde medreselerde aktif halde işlenmekte ve Tasavvuf Edebiyatı içerisinde yer almaktadır.

Dini Musiki ile beraber gazel kaside ilahi beyit gibi eserler ortaya çıkmış Peygamberimiz Ashabı mız dini ifadeler Allah gibi birçok ögeler İşlenmiş ve kutuplarda bulunarak çeşitli eserler ortaya çıkarıldığı kabul edilmektedir.


5. Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatıyla ilgili kısaca bilgi veriniz.


Cevap: Hz. Süleyman’ın (a.s.) hayatıyla ilgili kısaca bilgi veriniz.

Hz. Davud’un (a.s.) oğlu olan Hz. Süleyman (a.s.), İsrailoğullarına gönderilen hükümdar bir peygamberdir. Bazı kaynaklara göre MÖ 9. asırda yaşamış olan Hz. Süleyman (a.s.) akıllı, zeki, bilgili, her zaman Allah’a (c.c.) şükreden, hikmet sahibi ve anlayışlı bir peygamberdi.1 Küçük yaşlarda olmasına rağmen insanlar arasında adaletli hükümler verirdi. Babası vefat ettiğinde kendisi çocuk denecek bir yaşta olmasına rağmen, bu üstün özelliklerinden dolayı babasının yerine geçerek hükümdar oldu ve ülkesini adaletle yönetmeye başladı. Kur’an-ı Kerim’in bildirdiğine göre Hz. Süleyman (a.s.), “Rabb’im! Beni bağışla, bana benden sonra kimsenin ulaşamayacağı bir hükümranlık ver.”2 diye dua etmiş. Allah (c.c.) da onun bu isteğini kabul ederek ona birtakım olağanüstü işler yapabilme gücü vermiştir.


B) Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına ise “Y” yazınız.


( Yanlış ) Cami içinde imamın cuma ve bayram namazlarında hutbe okumak için çıktığı birkaç basamaktan oluşan yere mihrap adı verilir.

( Doğru ) Cami içinde vaaz vermek için yapılan hafifçe yüksek yere vaaz kürsüsü denir.

( Doğru ) Örf ve âdet, toplum içinde eskiden beri uyulan kurallara verilen isimdir.

( Yanlış ) “Divan-ı Hikmet” adlı eser Mevlana tarafından yazılmıştır.

( Doğru ) Geçmişte içinde eğitim ve öğretim yapılan mekânlara medrese denir.


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 128 Cevabı


C) Aşağıdaki “A” sütununda verilen kavramları “B” sütununda verilen tanımlarla örnekteki gibi eşleştiriniz.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127-128-129-130 Cevapları Lisans Yayıncılık
5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 127-128-129-130. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Ders Kitabı

D) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru seçeneğini bularak işaretleyiniz.


1. Peygamberimizin Medine’ye hicret ettikten sonra burada yaptırdığı “Peygamber Mescidi” anlamına gelen mescit aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mescid-i Haram B) Mescid-i Nebî
C) Kubâ Mescidi D) Mescid-i Aksâ


2. Çevremize baktığımızda dinin izlerini ilk gördüğümüz eserler mimari yapılardır.

Aşağıdakilerden hangisi bu tür yapılara örnek gösterilemez?


A) Villa B) Medrese C) Kümbet D) Cami


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 129 Cevabı


3. Cuma ve bayram namazlarında cemaati bilgilendirmek için yapılan dinî içerikli konuşmaya ne ad verilir?


A) Mihrap B) Hatip C) Minber D) Hutbe


  • Yusuf Has Hacib tarafından şiir tarzında yazılmıştır.
  • Dinin izlerini gördüğümüz ilk eserlerden biridir.
  • Eserin adı “mutluluk veren bilgi” anlamına gelmektedir.
  • Kitapta verilen bilgilere göre, devleti yönetenlerin görevi halkı adaletle yöneterekonların mutlu olmalarını sağlamaktır.

Yukarıda özellikleri sıralanan kitap aşağıdakilerden hangisidir?


A) Kutadgu Bilig B) Divân-ı Hikmet
C) Divânu Lügâti’t-Türk D) Mesnevi


5. Hz. Süleyman (a.s.) tarafından yaptırılmıştır. Kâbe kıble olmadan önce Müslümanlar buraya yönelerek namaz kılıyorlardı. Yahudiler ve Hristiyanlar için de kutsal kabul edilir.


Yukarıda özellikleri verilen yapı aşağıdakilerden hangisidir?


A) Mescid-i Haram B) Mescid-i Aksâ
C) Mescid-i Nebî D) Kubâ Mescidi


5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Sayfa 130 Cevabı


Bu ünite hakkında neler bildiğimizi ve neler öğrendiğimizi kendimiz bulabiliriz. Aşağıdaki soruların cevaplarını kutucuklara işaretleyelim. Hangi konuda iyi olduğumuzu ve hangi konularda kendimizi geliştirmemiz gerektiğini bulalım.


5. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Sayfa 127-128-129-130 Cevapları Lisans Yayıncılık

İlgili Makaleler

6 Yorum

  1. 5. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 127-128-129-130. Sayfa Cevapları Lisans Yayıncılık Ders Kitabı sayfa cevaplarının video anlatımı siz değerli ziyaretçilerimiz için eklenmiş, videodan ders kitabı sayfa cevaplarını izleyebilirsiniz.

  2. Dini musiki camilerde veya sohbetlerde namaz kılınırken çıkan güzel seslere denir. Namaz kılarken çıkan güzel sesler camide hoca vaaz verirken veya sohbet verirken çıkan o güzel melodiye dini musiki denir

  3. 5. Sınıf Din Kültürü Lisans Yayıncılık Ders Kitabı Öğrendiklerimizi Ölçelim Soruları ve Cevaplarınız bir harika süpersiniz sizleri seviyorum ödevlerimi buradan yapıyorum.

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.