7. Sınıf Türkçe

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 216-217-218. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 216-217-218. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7.Sınıf Dörtel Yayıncılık Türkçe Ders Kitabı 216-217-218 Sayfa Cevapları 7. Tema Ölçme ve Değerlendirme

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. TEMA SONU ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

A. Temayla ilgili kelime ve kavramlardan oluşan bulmacayı çözünüz.
Cevap:

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı 216-217-218. Sayfa Cevapları Dörtel Yayıncılık

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları Dörtel Yayıncılık

B. “İnsan” ve “Toplum” kavramlarının sizde uyandırdığı duyguları açıklayan bir yazı yazınız.
Cevap:

Her insanın benzersiz bir kişiliği, düşünceleri ve duyguları vardır. Ancak insanlar yalnızca kendi iç dünyalarında yaşamazlar; aynı zamanda etraflarındaki diğer insanlarla da etkileşim halindedirler. İnsanların topluma katılması, ortak değerler ve kurallar çerçevesinde gerçekleşir. Bu şekilde insanlar arasında iletişim ve işbirliği sağlanır.
Toplum ise insanların bir araya gelmesiyle oluşur. İnsanların toplum içinde yer alması, sosyal ilişkiler kurması ve belirli bir amaç doğrultusunda hareket etmesi anlamına gelir. Toplum, insanların güvenlik, barınma, ekonomik faaliyetler gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir düzen sağlar.
İnsanlar toplumu şekillendirirken, toplum da insanların davranışlarını belirleyebilir. Aynı zamanda, toplumdaki değişimler ve dönüşümler insanların düşünce ve davranışlarını da etkiler.


C. Aşağıdaki şiiri yönergeler doğrultusunda değerlendiriniz.

1. Şiirin konusu nedir?
Cevap: Şiirin konusu sanattır.

2. Şiiri şekil özellikleri yönünden değerlendiriniz.
Cevap: Nokta ve virgül kullanılırken dikkat edilmiştir. Kafiye ve redif kullanılmıştır. Şairin adı şiirin sonunda verilmiştir.

7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları Dörtel Yayıncılık

Ç. Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını bulup işaretleyiniz.

1. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapı yönünden diğerlerinden farklıdır?
Cevap: B) Türkçe dersini çok seviyorum.

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapı yönünden farklı bir fiil kullanılmıştır?
Cevap: B) Kurşun kalemim okulda kayboldu.

3. Aşağıdakilerden hangisi tiyatro terimi değildir?
Cevap: A) Jest

4. “İnsanlar, geçmişte yaşadıkları bir olayı sonradan hatırlayarak yazabilirler.” cümlesiyle hangi yazı türünden söz ediliyor olabilir?
Cevap: A) Anı 

5. Kitap okumayı çok seviyorum.” cümlesinde geçen fiille ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: B) Geniş zaman eki almıştır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.