8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212-216-217-218. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212-216-217-218. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 212-216-217-218. Sayfa Cevapları Sürdürülebilir Kalkınma

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212 Cevapları ATA Yayıncılık

Metinde su kaynaklarının doğru kullanılması için yapılan tespitler ve önerilerden bahsedilmektedir. Sizce kaynakların tasarruflu kullanılması neden önemlidir? Kaynaklar tasarruflu kullanılmaz ise hangi durumlar ile karşılaşabiliriz? Sürdürülebilir kalkınma deyince ne anlıyorsunuz? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.
Cevap: Su tükenebilir bir kaynak ve canlı hayatı için önemli bir kaynaktır. Bu nedenle kontrollü ve tasarruflu kullanmak gerekir. Kaynaklar tasarruflu kullanılmazsa tükenmesine neden oluruz. Kaynaklarımızın tükenmesi nesillerin bitmesine, hastalıklara, kıtlığa sebep olur. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 216 Cevapları ATA Yayıncılık

Beyin Fırtınası

Kaynakların tasarruflu kullanılmaması durumunda gelecekte karşılaşılabilecek problemleri belirleyip, bunların çözümü ile ilgili önerilerimizi listeleyelim. Önerilerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.
Cevap: Kaynakların tasarruflu kullanılmaması kıtlığa, çölleşmeye, kuraklığa, hayvan ve bitki çeşitliliğinin azalmasına ve hastalıklara neden olur. Bu sıkıntıların önüne geçebilmek için tasarruflu olmalı, kaynakları kullanırken bilinçli hareket etmeli ve israf etmemeliyiz. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 217 Cevapları ATA Yayıncılık

4. Bölüm Sonu Soruları

A. Aşağıda bazı katı atıklar ile geri dönüşüm kutularının görselleri verilmiştir.

Buna göre, atıkları atılması gereken geri dönüşüm kutuları ile eşleştirelim.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212-216-217-218. Cevapları ATA Yayıncılık


B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu izleyerek doğru çıkışa ulaşalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212-216-217-218. Cevapları ATA Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 218 Cevapları ATA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki katı atıklardan hangisinin geri dönüşümü yapılamaz?
Cevap: 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212-216-217-218. Cevapları ATA Yayıncılık


2. Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir kaynağın tasarruflu kullanımına yönelik önlemlerdendir?
Cevap: A) Eller yıkanırken boşa akan musluğu kapatmak 


3. 1 ton atık kâğıdın geri kazanımı ile,

• 17 ağacın kesilmesi önlenir.
• 12400 m3 kadar sera gazı engellenir.
• 2,4 m3 atık depolama alanından tasarruf sağlanır.

Sadece verilen bilgilere göre geri dönüşüm ile ilgili,

I. Çevrenin korunmasına katkı sağlar.
II. Ham madde kullanımını azaltır.
III. Enerjiden tasarruf sağlar.

yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
Cevap: C) I ve II


4. Elif tablodaki ifadelerin yanlış ve doğru olma durumunu aşağıdaki gibi işaretliyor. Yaptığı her hatasız işaretlemeden 10 puan alıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 212-216-217-218. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre Elif toplam kaç puan almıştır?
Cevap: D) 40

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.