8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-170-171-176-180-182-183. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-170-171-176-180-182-183. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 167-170-171-176-180-182-183. Sayfa Cevapları Basit Makinelerin Sağladığı Avantajlar

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167 Cevapları ATA Yayıncılık

Resimdeki su kuyusundan su çekebilmek için kullanılan makaranın sağladığı avantaj nedir?
Cevap: Kullanılan makara kuvvetten kazanç sağlayarak, uygulanan gücü paylaştırır ve ağırlığın daha kolay çekilmesini sağlar. 


Resimdeki çiviyi çıkarmak için neden çekice ihtiyaç duyulmuş olabilir?
Cevap: Kuvvetten kazanç sağlayarak çivinin çıkmasını kolaylaştırmak için çekice ihtiyaç duyulmuştur. 


Resimdeki engelli rampasının sağladığı avantaj nedir?
Cevap: Engelli rampası, tekerlekli koltuğun daha az güç uygulaması ile çıkmasını sağlar. 


Resimdeki musluk kolu neden uzun tasarlanmıştır?
Cevap: Musluk kuvvetten kazanç sağlayarak açılıp kapanmasını kolaylaştırmak için uzun tasarlanmıştır. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 170 Cevapları ATA Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının ihmal edildiği I ve II numaralı düzeneklerde özdeş G yükleri, F1 ve F2 kuvvetleriyle dengededir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-170-171-176-180-182-183. Cevapları ATA Yayıncılık

I ve II numaralı düzeneklerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başındaki kutucukları “✓” ile işaretleyelim.

[✓] 1. F1 kuvveti, F2 kuvvetinden büyüktür.
[  ] 2. I. düzenekteki makara sabit makaradır.
[✓] 3. II. düzeneğin sağladığı kuvvet kazancı, I. düzeneğin sağladığı kuvvet kazancından büyüktür.
[  ] 4. I. düzenekte yoldan kayıp yoktur.
[✓] 5. II. düzenekte yükün 1 m yükseltilebilmesi için kuvvetin uygulandığı ipin 4 m çekilmesi gerekir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 171 Cevapları ATA Yayıncılık

Sonuçları Yorumlayalım

● Görsel 1’deki düzenekte yoldan kazanç var mı? Neden?
Cevap: Yoldan kazanç yoktur. Çünkü ipin boyu kısaltılmıştır. 


● Görsel 2’deki düzenekte kuvvetten kazanç var mı? Neden?
Cevap: Görselde kuvvetten kazanç vardır. Çünkü yük ip tarafından paylaştırılmıştır. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 176 Cevapları ATA Yayıncılık

Sonuçları Yorumlayalım

● Deneyde eğik düzlemin boyunu sabit tutup yüksekliğini değiştirdiğimizde kuvvet kazancı nasıl değişti?
Cevap: Kuvvet kazancı azalmıştır. 


● Deneyde eğik düzlemin yüksekliğini sabit tutup boyunu değiştirdiğimizde kuvvet kazancı nasıl değişti?
Cevap: Kuvvet kazancı artmıştır. 


● Deney sonuçlarına göre, eğik düzlemde yoldan kayıp var mıdır? Neden?
Cevap: Eğik düzlem uzadığı için daha fazla mesafe katetmek gerektiği için  de yoldan kayıp vardır. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 180 Cevapları ATA Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Hamza, basit makinelerde kuvvet kazancıyla ilgili olarak Görsel 1 ve Görsel 2’deki olayları örnek veriyor. Hamza, verdiği örneklerde bazı değişiklikler yapıp daha fazla kuvvet kazancı sağlamak istiyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-170-171-176-180-182-183. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre Hamza aşağıdakilerden hangisini yaparsa hem Görsel 1 hem Görsel 2’deki düzenekte kuvvet kazancı artar?
Cevap: C) Tornavidanın uç kısmının çapı azaltılmalı. / Et makinesinin kolunun uzunluğu artırılmalı. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 182 Cevapları ATA Yayıncılık

1. Bölüm Sonu Soruları

A. Aşağıdaki düzeneklerde kasnak ve dişli çarkların dönüş yönlerini üzerlerine çizerek gösterelim.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-170-171-176-180-182-183. Cevapları ATA Yayıncılık


B. Yapısında birden fazla basit makine bulunduran makinelere bileşik makine adı verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisinin yapısında birden fazla basit makine vardır? Altlarındaki kutucukları işaretleyerek gösterelim.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-170-171-176-180-182-183. Cevapları ATA Yayıncılık


C. Sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının ihmal edildiği I, II, III ve IV. düzeneklerde özdeş P yükleri dengededir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-170-171-176-180-182-183. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre düzeneklere uygulanan F1, F2, F3 ve F4 kuvvetlerini büyüklüklerine göre sıralayalım.
Cevap: F1 > F2 = F3 > F 4


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 183 Cevapları ATA Yayıncılık

Ç. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-170-171-176-180-182-183. Cevapları ATA Yayıncılık

Sürtünmelerin önemsiz olduğu yukarıdaki makara ile ilgili,
I. İş yapma kolaylığı sağlar.
II. Kuvvetin yönünü değiştirir.
III. Yoldan kazanç sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve II


2. Sema boyu 50 cm, yüksekliği 30 cm olan eğik düzlemde bazı değişiklikler yaparak 1 ve 2. düzenekleri hazırlıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-170-171-176-180-182-183. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre yapılan işlemler sonucunda dinamometredeki değerler aşağıdakilerden hangisindeki gibi değişir? (Sürtünmeler önemsizdir.)
Cevap: A) Azalır Artar 


3. Desteğin, yükün veya kuvvetin arada olduğu kaldıraç türlerinde K, L ve M kaldıraçlarının kuvvet kolu ve yük kolu uzunlukları aşağıdaki grafikte verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-170-171-176-180-182-183. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre K, L ve M kaldıraçları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: C) Tahterevalli /  Fındık kıracağı / Maşa 


4. Aşağıda verilen kaldıraçta yük, kuvvet ile dengededir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 167-170-171-176-180-182-183. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre bu kaldıraçta kuvvet kazancını artırmak için,
I. X uzunluğu azaltılmalıdır.
II. Y uzunluğu artırılmalıdır.
III. Destek, kuvvete yaklaştırılmalıdır.

işlemlerinden hangileri yapılabilir?
Cevap: B) I ve II 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.