8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 145-146-148-150-151. Sayfa Cevapları Maddenin Isı ile Etkileşimi

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145 Cevapları ATA Yayıncılık

6) Bu deneyde belirlediğiniz değişkenleri aşağıdaki tabloya yazalım.
Cevap:

Bağımsız Değişken: Buz büyüklüğü
Bağımlı Değişken: Sıcaklık değişimi
Kontrol Edilen Değişken: Isıtıcının gücü


Sonuçları Yorumlayalım

● Buz erirken sıcaklığı değişti mi? Neden?
Cevap: Buz erirken sıcaklığı değişmedi. Çünkü buz erime sıcaklığına gelince sıcaklığı daha fazla artmaz. 


● Her iki beherglastaki buzların tamamının erimesi için geçen süreler eşit mi? Neden?
Cevap: Buzların erimesi için geçen süreler eşittir. Çünkü eşit ısıtıcı ve eşit miktarda buz kullanılmıştır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 146 Cevapları ATA Yayıncılık

Başlangıçta sıvı hâlde bulunan bir maddenin buharlaşma ısısı denince ne anlarız? Buharlaşma sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı aynı kavramlar mıdır? Bir maddenin yoğuşma ısısı, buharlaşma ısısına eşit midir? Tahmin edelim. Daha sonra “Buharlaşıyorum” isimli etkinliği yapalım.
Cevap: Buharlaşma ısısı, maddenin gaza dönerken aldığı ve gaza dönerken yaydığı ısıdır. Buharlaşma sıcaklığı ile yoğuşma sıcaklığı aynı kavramlar değildir fakat bir maddenin yoğuşma ısısı ile buharlaşma ısısı eşittir. 


Sonuçları Yorumlayalım

● Alkol ve su, aynı sıcaklıkta mı kaynamaya başladı? Neden?
Cevap: Alkol ve su aynı sıcaklıkta kaynadılar. Çünkü ikisinin de kaynama noktası 100ºC dir.


● Su ve alkol, kaynarken bunların sıcaklıkları değişti mi? Neden?
Cevap: Su ve alkol, kaynarken sıcaklıkları değişmedi. Çünkü kaynama noktasına ulaşmışlardır. 


● Su ve alkolün tamamen buharlaşması için geçen süre eşit midir? Neden?
Cevap: Su ve alkolün tamamen buharlaşması için geçen süre eşit değildir. Çünkü iki sıvının yoğunlukları farklıdır. Bu nedenle buharlaşma gerçekleşirken geçen süre de farklıdır. 


● Deneydeki bağımsız, bağımlı ve kontrol edilen değişkenleri yazalım.
Cevap:

Bağımsız Değişken: Sıvının cinsi
Bağımlı Değişken: Buharlaşma süresi
Kontrol Edilen Değişken: Başlangıç sıcaklığı ve ısıtıcının gücü


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 148 Cevapları ATA Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Aşağıdaki tabloda verilen değerleri kullanarak maddenin soğuma grafiğini çiziniz.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık

Bu grafikle ilgili verilen ifadeler doğru ise ifadelerin başına “D”, yanlış ise “Y” yazınız.
Cevap:

1. [D] Madde iki kere hâl değiştirmiştir.
2. [Y] Madde başlangıçta sıvı hâldedir.
3. [D] Maddenin donma sıcaklığı 80º C’tur.
4. [D] Madde 14. dakikadan katı hâldedir


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 150 Cevapları ATA Yayıncılık

5. Bölüm Sonu Soruları

A. Halime, A, B ve C özdeş kaplarına ilk sıcaklığı 20 °C olan sulardan farklı miktarda koyup kapları 20 dakika boyunca özdeş ısıtıcılarla ısıtıyor. Suların sıcaklığını ölçüp şekildeki grafiği çiziyor.

A, B ve C kaplarındaki suların kütlelerini aşağıdaki kapların içini karalayarak kıyaslayalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık


B. Yapılan bir deneyde ilk sıcaklığı – 30 °C olan madde ısıtıcı ile ısıtılıyor ve ölçüm sonuçları aşağıdaki tabloya yazılıyor.

Tablodaki verilerden yararlanarak bu maddenin sıcaklık-zaman grafiğini aşağıya çizelim.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 151 Cevapları ATA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki tabloda öz ısıları verilmiş maddelerden eşit miktarda alınıp özdeş kaplarda özdeş ısıtıcılarla eşit süre ısıtılıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık

Maddelerin ilk sıcaklıkları eşit olduğuna göre, ısıtma işlemi sonunda hangisinin son sıcaklığı diğerlerinden daha büyük olur? (Maddelerin hâl değiştirmediği varsayılacaktır.)
Cevap: B) Kurşun 


2. Sabri, ilk sıcaklıkları eşit olan saf sulardan özdeş K, L ve M kaplarına farklı miktarda koyup özdeş ısıtıcılarla 2 dakika boyunca ısıtıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre kaplardaki saf suların son sıcaklıklarının arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?
Cevap: B) L > M > K


3. Dilek aşağıdaki değişkenlere göre bir deney tasarlayacaktır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre Dilek, tasarlayacağı deneyde aşağıdaki düzeneklerden hangisini kullanmalıdır?
Cevap: 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık


4. Saf X maddesine ait sıcaklık-zaman grafiği aşağıdaki gibidir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 145-146-148-150-151. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Cevap: A) X maddesi 10 °C’ta sıvı hâldedir. 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.