8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-194-195. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-194-195. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 189-190-191-192-194-195. Sayfa Cevapları Besin Zinciri ve Enerji Akışı

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189 Cevapları ATA Yayıncılık

Ünitede Cevap Bulacağım Sorular

Tüm canlılar etle mi beslenir?
Cevap: Tüm canlılar etle beslenmez. Bazı canlılar etçil, bazıları otçul bazıları da hepçildir. 


Seralarda neden aydınlatma yapılır?
Cevap: Seralarda yetişen bitkilerin güneşin aydınlatmasına duyduğu ihtiyacı karşılamak için aydınlatma yapılır. 


Yağmur yağmasaydı hangi durumlar ile karşılaşılırdı?
Cevap: Yağmur yağmasaydı kullandığımız her su buharlaşarak gider ve kuraklaşma olurdu. Bitkiler yeterince su ihtiyacını karşılayamaz ve ölürdü. Bu sebeple de dünya kötü etkilenirdi. 


Elektriği tasarruflu kullanmak için neler yapabiliriz?
Cevap: Elektriği tasarruflu kullanmak için kullanılmayan odaların aydınlatmaları kapatılmalı, tasarruflu aydınlatmalar tercih edilmeli, gereksiz aydınlatmalardan kaçınmalıyız.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 190 Cevapları ATA Yayıncılık

1. Bölüm: Besin Zinciri ve Enerji Akışı

Metinde geçen balon balığının insanlara ve yaşadığı bölgelerdeki diğer canlılara verdiği zararlar nelerdir? Akdeniz’de yaşayan balon balığının sayısı azalırsa bu durumdan bölgedeki diğer canlılar nasıl etkilenir? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.
Cevap: Balon balıkları denizdeki balıkları öldürerek ekosistemi çökertir ve tehlike yayarlar. Akdeniz’de yaşayan balon balığının sayısı azalırsa ekosistem güçlenerek denizdeki balık sayısı artar. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 191 Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-194-195. Cevapları ATA Yayıncılık

Örneğin Görsel 6.8’deki besin zincirinde tavşanla beslenen tilkinin sayısının artması tavşan sayısının azalmasına, tilki ile beslenen kartal sayısını artmasına neden olur. Bu durumda besin zincirinde marulun sayısında nasıl bir değişim olur?
Cevap: Besin zincirinde tavşanın azalması marul sayının artmasına neden olur. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 192 Cevapları ATA Yayıncılık

Pekiştiren Soru

K, L, M ve N canlılarının oluşturduğu besin zinciri yandaki şemada gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-194-195. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

1. Hangi canlı üreticidir?
Cevap: K canlısı üreticidir.


2. Hangi canlı, ölü organizmaları ayrıştırır?
Cevap: M canlısı ölü organizmaları ayrıştırır.


3. N canlısı hangi canlıyla beslenir?
Cevap:  N canlısı, K canlısıyla beslenir.


4. L canlısının sayısı artarsa hangi canlının sayısı azalır?
Cevap: L canlısının sayısı artarsa N canlısının sayısı azalır.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 194 Cevapları ATA Yayıncılık

1. Bölüm Sonu Soruları

A. Aşağıdaki görsel bir besin zincirine aittir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-194-195. Cevapları ATA Yayıncılık

Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazalım.
Cevap:

1 (D) Ardıç üretici canlıdır.
2 (Y) Tavşanın sayısı artarsa tilkinin sayısı azalır.
3 (Y) Besin zincirinde üç tane tüketici canlı vardır.
4 (D) Tavşan otçul, tilki etçil beslenmektedir.
5 (D) Şapkalı mantar, diğer canlıların atıklarının çürüyüp toprağa karışmasında görevlidir.


B. Aynı ekoloji piramidinde bulunan ve haklarında bilgi verilen P, R, S, Ş ve T canlılarının ekoloji piramidindeki dizilimini görsel üzerinde gösterelim.

• P canlısı biyolojik birikimin en fazla olduğu canlıdır.
• R canlısı etçil beslenir.
• S canlısı kendi besinini üretir.
• Ş canlısının sayısı artarsa R canlısının sayısı artar.
• T canlısı besin zincirinin her basamağında bulunur.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-194-195. Cevapları ATA Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları ATA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. K canlısı hakkında aşağıdaki bilgiler veriliyor.
• Besin zincirinin ilk basamağında bulunur.
• Kendi besinini üretir.

Buna göre K canlısı aşağıdakilerden hangisi olabilir?
Cevap: 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-194-195. Cevapları ATA Yayıncılık


2. Aşağıdaki görsel bir besin zincirine aittir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-194-195. Cevapları ATA Yayıncılık

Görseldeki besin zincirinde kurbağa sayısı artarsa hangilerinin sayısı artar?
Cevap: D) Çimen, yılan ve kartal 


3. Aşağıdaki görsel bir ekoloji piramidine aittir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-194-195. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre görselde “?” ile gösterilen canlı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?
Cevap: B) Sayısı yılandan daha fazladır. 


4. Aynı besin zincirinde yer alan T, V, Y ve Z canlılarının birey sayısını gösteren grafik aşağıda verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 189-190-191-192-194-195. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre hangi canlı otçul beslenmektedir?
Cevap: A) T


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 195 Cevapları ATA Yayıncılık

 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.