8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157-158. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157-158. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 157-158. Sayfa Cevapları Türkiye’de Kimya Endüstrisi

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 157 Cevapları ATA Yayıncılık

Beyin Fırtınası

Kimya sektöründe gelecekte hangi meslek dalları ortaya çıkabilir?
Cevap: Kimya sektöründe gelecekte uzay teknolojileri, yapay zeka teknolojileri ve hayal gücümüzün yetmediği bir çok alanda meslek dalları ortaya çıkabilir. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 158 Cevapları ATA Yayıncılık

6. Bölüm Sonu Soruları

A. Aşağıdaki kutucuklara kimya endüstrisiyle ilgili meslekleri yapan kişilerin görevlerini kısaca yazalım.
Cevap:

Kimya teknikeri: Kimyasal madde üretilen yerlerde çalışan ve üretimi sağlayan kişi. 

Kimyagerler: Kimyasal maddenin üretilmesini sağlar ve yeni kimyasal maddeler ortaya çıkarır.  

Kimya mühendisi: Laboratuvarlarda deneyler yaparak insanlar için yararlı ürünler yapar.  

Petrokimya teknikeri: Ham petrolü işleyerek petrol mamullerine çeviren kişi.


B. Aşağıdaki çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: C) Ülkemizde kimya sektöründe genellikle büyük işletmeler faaliyet gösterir.


2. Kimya sektörüyle ilgili olarak,

I. Makine Kimya Endüstrisi Kurumu ülkemizde kimya endüstrisiyle ilgili faaliyet gösteren kurumlardandır.
II. 1984 yılında Gümrük Kanunu’nun yürürlülüğe girmesi, ülkemizdeki kimya sektörünün gelişimine büyük katkı sağlamıştır.
III. Ülkemizdeki kimya endüstrisi, ham madde bakımından dışa bağımlı bir sektördür.

yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.