8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-238-239. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-238-239. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 234-235-236-238-239. Sayfa Cevapları Elektrik Yüklü Cisimler

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234 Cevapları ATA Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Yandaki tabloda K, L ve M cisimlerindeki (+) ve (-) yük sayıları verilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.

• Hangi cisim nötrdür?
Cevap: L cismi nötrdür.


• Hangi cisim pozitif yüklüdür?
Cevap: M cismi pozitif yüklüdür.


• Hangi cisim negatif yüklüdür?
Cevap: K cisim negatif yüklüdür.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 235 Cevapları ATA Yayıncılık

Sonuçları Yorumlayalım

● Folyo yaprakları hareket etti mi? Neden?
Cevap: Folyo yaprakları hareket etti. Çünkü kalem saça sürtününce elektriklendi ve folyo yapraklarını hareket ettirdi. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 236 Cevapları ATA Yayıncılık

Beyin Fırtınası

Nötr bir cismi topraklayarak nasıl negatif (-) yüklü hâle getirebileceğimizi arkadaşlarımızla tartışalım.
Cevap:
Nötr bir cisim üzerinde aşırı yük biriktirdiğinizi düşünelim. Bu durumda, cismi toprağa iletken kabloyla bağlandığında, elektronlar toprağa akar ve nötrlük dengesi bozulur. Elektronların nötr cisimden ayrılması, cismin pozitif yüklü kalmasına neden olur.

Bu süreçte, elektronların akışı sırasında enerji değişimi gerçekleşir. Elektronlar, topraktan nötr cisme doğru hareket ederken, potansiyel enerjileri düşer ve nötr cisimde biriken negatif yüklenmeye katkıda bulunurlar.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 238 Cevapları ATA Yayıncılık

2. Bölüm Sonu Soruları

A. Aşağıdaki kavramların harflerini ait oldukları açıklamanın başına yazarak eşleştirelim.
Cevap: 

1. (c) Cisimlerin elektrik yüklü olup olmadığını anlamamıza yarayan araç.
2. (ç) Fazla elektrik yüklerini toprağa aktarıp yüklü cismin nötr hâle gelmesi olayı.
3. (d) Yüksek binaların tepesine kurulup yıldırımı toprağa ileten araç.
4. (b) Negatif yük sayısı, pozitif yük sayısından fazla olan cisim.
5. (e) Pozitif ve negatif yük miktarı eşit olan cisimlere verilen ad.


B. Aşağıdaki nötr elektroskoplara yük durumları verilen cisimler yaklaştırılıyor veya dokunduruluyor. Her bir durumda elektroskopların yapraklarının nasıl davranacağını noktalı yerlere “Açılır.” veya “Hareket etmez.” ifadelerinden birini yazarak belirtelim.
Cevap: 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-238-239. Cevapları ATA Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 239 Cevapları ATA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 

1. Görseldeki cisim iletken bir tel ile topraklanıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-238-239. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre,
I. Cisim başlangıçta pozitif yüklüdür.
II. Cisimden toprağa (-) yük geçişi olur.
III. Topraklama bağlantısı bir süre sonra kesilirse cisim nötr olur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C) I ve III


2. Aşağıdaki grafikte K, L ve M cisimlerindeki pozitif (+) ve negatif (-) yük miktarı verilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-238-239. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre,
I. K, nötr cisimdir.
II. L, pozitif yüklü cisimdir.
III. M ile L cisimleri yan yana geldiğinde birbirini iter.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: C) I ve III


3.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-238-239. Cevapları ATA Yayıncılık

Görseldeki araç;
I. bir cismin yüklü olup olmadığını,
II. cisim yüklü ise yükün cinsi,
III. cisim yüklü ise yük miktarını
özelliklerinden hangilerinin tespitinde kullanılır?
Cevap: B) I ve II


4. Başlangıçta nötr olan M cam çubuğu ipek kumaşa sürtülüp daha sonra nötr elektroskobun topuzuna dokunduruluyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 234-235-236-238-239. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: D) Son durumda elektroskop ile cam çubuk aynı yükle yüklenir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.