8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-110-113-114-115. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-110-113-114-115. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 108-110-113-114-115. Sayfa Cevapları Periyodik Sistem

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108 Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-110-113-114-115. Cevapları ATA Yayıncılık

Bir markete gittiğimizde etlerin reyonlara özelliklerine göre dizildiğini görürüz (Görsel 4.1). Bunun sebebi nedir? Etler, karışık şekilde reyona dizilseydi ne olurdu?
Cevap: Bunun sebebi etlerin farklı hayvanlardan, farklı özelliklerden, kullanım alanlarına göre ayrılmasıdır. Karışık dizilmiş bir reyondan alışveriş yapması daha zor olurdu. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-110-113-114-115. Cevapları ATA Yayıncılık

Bulaşık makinelerine bulaşıkları sınıflandırarak yerleştiririz (Görsel 4.2). Genelde alt rafa büyük tabak ve tencereleri, üst rafa ise bardakları koyarız. Çatal ve bıçakları da onlar için hazırlanmış sepete koyarız. Peki bulaşıkları makineye neden sınıflandırarak yerleştiririz?
Cevap: Bulaşıkları daha düzenli dizebilmek, daha çok bulaşık koyabilmek ve temiz yıkanabilmesi için sınıflandırarak yerleştiririz.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 110 Cevapları ATA Yayıncılık

Hidrojen elementinin ametal olmasına rağmen 1. periyot 1A grubunda yer aldığını fark ettiniz mi? Bunun sebebi nedir?
 Cevap: Hidrojen elementi metallerle etkileşime girmesi nedeniyle ametal olarak kabul edilir. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları ATA Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Erhan aşağıdaki bilgileri kullanarak X, Y, Z ve T elementlerini periyodik sisteme yerleştirecektir.

• X ve Y elementi aynı periyotta bulunur.
• Z elementinin atom numarası; Y’nin atom numarasından büyük, T’nin atom numarasından küçüktür.
• T elementi soygazdır.

Buna göre Erhan, elementleri periyodik sisteme aşağıdakilerden hangisindeki gibi yerleştirirse doğru yapmış olur?
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-110-113-114-115. Cevapları ATA Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları ATA Yayıncılık

1. Bölüm Sonu Soruları

A. Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları uygun ifadelerle dolduralım.
Cevap:

1. Periyodik tabloda yatay satırlara __periyot__ adı verilir.
2. Günümüzdeki periyodik sistemde elementler artan __atom numarasına__ göre dizilmiştir.
3. Atom numarasından dolayı 1A grubunda yer alan __hidrojen__ elementi aslında bir ametaldir.
4. Ametaller periyodik tablonun daha çok __sağ__ tarafında yer alır.
5. Aynı __grupta__ yer alan elementlerin kimyasal özellikleri benzerdir.
6. Mendeleyev yaptığı çalışmalarda elementleri artan __ atom ağırlığına__ göre dizmiştir.
7. __metaller__ grubunda yer alan elementler tel ve levha hâline getirilebilir.
8. Periyodik tablonun 8A grubunda bulunan element grubuna __soygazlar__ adı verilir.
9. Periyodik tabloyla ilgili ilk çalışma __Johann Döbereiner__ tarafından yapılmıştır.


B. Aşağıda verilen ifadeler doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yolunu izleyerek doğru çıkışa ulaşalım.
Cevap:

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-110-113-114-115. Cevapları ATA Yayıncılık


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları ATA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim. 

1. P, R, S ve T elementlerinin periyodik tablodaki yerleri şekildeki gibidir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-110-113-114-115. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: C) R elementinin grup numarası T elementinin grup numarasından büyüktür


2. Aşağıda periyodik tablodaki bir element grubu boyanarak gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-110-113-114-115. Cevapları ATA Yayıncılık

Bu element grubuyla ilgili olarak;
I. Oda sıcaklığında katı hâldedir,
II. Parlak veya mat görünümlü olabilir,
III. Kırılgan olmadıklarından işlenebilir

yargılarından hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III


3. X, Y ve Z elementlerinin periyodik tablodaki yerleri aşağıdaki gibidir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-110-113-114-115. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre,
I. X elementinin grup numarası, Z elementiyle aynıdır.
II. Y ve Z aynı periyotta yer alır.
III. Y elementinin periyot numarası, X elementinden küçüktür.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) Yalnız III


4. Ahmet metal, ametal ve soygazlarla ilgili hazırladığı aşağıdaki tabloda K, L, M ve N kutucuklarını boş bırakmıştır.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 108-110-113-114-115. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre Ahmet, tablodaki boş yerleri uygun şekilde doldurabilmek için K, L, M ve N yazan yerlere aşağıdaki işaretlerden hangilerini koymalıdır? (“+” özelliği gösterdiğini “–” özelliği göstermediğini ifade eder.)
Cevap: A) –/ + / – / – 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.