8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240-242-245-246-249-250. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240-242-245-246-249-250. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 240-242-245-246-249-250. Sayfa Cevapları Elektrik Enerjisinin Dönüşümü

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240 Cevapları ATA Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür?
Cevap: C) Elektrikli battaniye


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 242 Cevapları ATA Yayıncılık

Pekiştiren Soru

Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşmez?
Cevap: D) Su ısıtıcısı


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 245 Cevapları ATA Yayıncılık

Araştıralım

Güç santrallerinin yarar, zarar ve riskleri ile ilgili araştırma yapalım. Araştırma verilerinden yola çıkarak bu konu hakkında fikir üretelim ve fikirlerimizi arkadaşlarımızla paylaşım.
Cevap: Güç santralleri, ısı enerjisinin elektrik enerjisine dönüşmesini sağlar. Bununla birlikte oluşan en ufak hatada santrallerden çevreye radyasyon yayılabilir. Bu radyasyon tüm canlıları olumsuz etkileyerek ekosistemin çökmesine sebep olabilir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 246 Cevapları ATA Yayıncılık

Beyin Fırtınası

Elektriğin tasarruflu kullanımı neden önemlidir? Elektrik tasarrufunun aile ve ülke ekonomisine katkıları neler olabilir? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.
Cevap: Elektrik üretimi maliyetli bir kaynaktır. Bu nedenle elektrik kullanılırken tasarruflu olmak gerekir. Elektrik kullanımına dikkat edilerek tasarruf yapmak ülke ve aile ekonomisini güçlendirir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 249 Cevapları ATA Yayıncılık

3. Bölüm Sonu Soruları

A. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D” yanlış olanların başına “Y” yazalım.
Cevap:

1 (D) Matkap elektrik enerjisini hareket enerjisine dönüştüren aletlere örnektir.
2 (D) Termik santrallerde türbinler basınçlı buhar ile döndürülür.
3 (Y) Güç santralleri genellikle elektrik enerjisinin hareket enerjisine dönüşümü prensibiyle çalışır.
4 (D) Elektrik enerjisini hareket enerjisine çeviren cihazlarda elektrik motoru bulunur.
5 (Y) Ülkemizdeki elektrik enerjisinin bir kısmı nükleer santrallerde üretilmektedir.
6 (Y) Üzerinde 13 Amper yazan bir sigortaya 13 Amperden az akım gelirse sigorta atar.
7 (D) Elektrik enerjisini tasarruflu kullanmak hem ülke hem aile ekonomisi için gereklidir.


B. 1. Hangi cihazlarda elektrik enerjisi hareket enerjisine dönüşür? Yuvarlak içine alalım.
Cevap: Matkap – çamaşır makinesi


2. Hangi cihazlarda elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür? Yuvarlak içine alalım.
Cevap: Fırın – lehim makinesi – elektrikli ocak


3. Hangi cihazlarda elektrik enerjisi ışık enerjisine dönüşür? Yuvarlak içine alalım.
Cevap: Avize – el feneri


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 250 Cevapları ATA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki araçlardan hangisinde elektrik enerjisi diğerlerinden farklı bir enerji türüne dönüşür?
Cevap: 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240-242-245-246-249-250. Cevapları ATA Yayıncılık


2.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240-242-245-246-249-250. Cevapları ATA Yayıncılık

Görseli verilen güç santrali ile ilgili olarak;
I. Suyun hareket enerjisinden yararlanılarak elektrik enerjisi üretilir.
II. Kurulduğu bölgelerdeki insanlara iş imkânı sağlar.
III. Uzun bir süreç sonunda kurulduğu bölgedeki canlı çeşitliliğini artırır. ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III


3. Ayhan pil, iletken tel ve bardak kullanarak aşağıdaki düzeneği hazırlıyor.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240-242-245-246-249-250. Cevapları ATA Yayıncılık

Buna göre Ayhan’ın düzeneği ile ilgili,
I. Düzenekte elektrik enerjisi ısı enerjisine dönüşür.
II. Ayhan su ısıtıcısını modellemiştir.
III. Bir süre sonra su ısınır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: D) I, II ve III


4.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 240-242-245-246-249-250. Cevapları ATA Yayıncılık

Verilen şekilleri inceleyen Hasan, aşağıdakilerden hangisini çıkaramaz?
Cevap: D) Floresanda filamen bulunmadığını 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.