8. Sınıf Fen Bilimleri

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204-205-206-207-209-210-211. Cevapları ATA Yayıncılık

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204-205-206-207-209-210-211. Cevapları ATA Yayıncılık

8.Sınıf ATA Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı 204-205-206-207-209-210-211. Sayfa Cevapları Madde Döngüleri ve Çevre Sorunları

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204 Cevapları ATA Yayıncılık

Beyin Fırtınası

Azot bağlayıcı bakteriler ve ayrıştırıcılar olmasaydı hangi durumlar ile karşılaşırdık? Bu konu hakkında arkadaşlarımızın farklı fikirlerini saygıyla dinleyelim. Bu konudaki düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım, konu hakkında tartışalım.
Cevap: Bitkilerin buna ihtiyaç duyan diğer canlıların azot bileşiklerine ulaşımı zorlaşacağı için büyüyüp gelişmeleri zorlaşırdı.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 205 Cevapları ATA Yayıncılık

Beyin Fırtınası

Fotosentez yapan canlıların sayısı azalırsa hangi durumlar gerçekleşir? Bu konu hakkında arkadaşlarımızla tartışalım.
Cevap: Havadaki karbondioksit oranı artar, oksijen oranı azalır, temiz hava olmaz ve canlıların gelişimi zarar görürdü. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 206 Cevapları ATA Yayıncılık

Sera etkisi Dünya üzerindeki yaşamın devamlılığı için önemli bir olaydır. Acaba sera etkisi olmasaydı hangi durumlarla karşılaşırdık? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.
Cevap: Sera etkisi olmasaydı, Dünyanın havası temiz olur, küresel ısınma duraklar, ekosistem dengeye girer ve buzullar erime tehlikesinden kurtulur. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 207 Cevapları ATA Yayıncılık

Beyin Fırtınası

Küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunları, Dünya’nın geleceğini ve insan yaşamını nasıl etkiler? Bu konudaki görüşlerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım ve farklı görüşleri sınıf tahtasına listeleyelim.
Cevap: Küresel ısınmaya bağlı olarak ortaya çıkan buzulların erimesi, buzulların erimesi nedeniyle su seviyesinin yükselmesi, çölleşme, kuraklık, iklimlerde değişikler tüm canlıları olumsuz etkiler. Buzullarda yaşayan canlıların yaşam alanları yok olur, su azaldığından dolayı kıtlık ve hastalıklar ortaya çıkar, su seviyesinin yükselmesi şehirlerin su altında kalmasına sebep olabilir.


Araştıralım

Çevre sorunlarının dünyanın geleceğine nasıl bir etkisinin olabileceğini araştıralım. Bu konu ile ilgili görüşlerimizi arkadaşlarımıza sanatsal yollarla ifade edelim. Bunun için konu hakkında resim yapalım, hikâye veya şiir yazalım, beste yapalım.
Cevap: Çevre sorunları kaynakların tükenmesine, kirlenmesine, doğal dengenin bozulmasına, çeşitliliğin azalmasına, oksijenin azalmasına, yeşil alanların azalmasına, çeşitli türlerin neslinin tükenmesine sebep olabilir. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 209 Cevapları ATA Yayıncılık

Acaba ozon tabakasındaki incelmenin canlılar üzerinde başka hangi etkileri olabilir? Düşüncelerimizi arkadaşlarımızla paylaşalım.
Cevap: Güneşin ışınlarının tehlikeli olanlarında geçmesine sebep olabilir. Bu da ekosistemi bozar, canlıları olumsuz etkiler ve kuraklığa neden olabilir. 


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 210 Cevapları ATA Yayıncılık

3. Bölüm Sonu Soruları

A. Aşağıdaki görsel azot döngüsüne aittir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204-205-206-207-209-210-211. Cevapları ATA Yayıncılık

Görsele göre aşağıdaki ifadeler doğru ise ifadenin başına “D”, yanlış ise “Y” yazalım.
Cevap:

1 (D) Yıldırım havadaki azotun toprağa karışmasında etkilidir.
2 (Y) Bitkiler havadaki azotu doğrudan kullanabilir.
3 (D) Organizmalar öldüğünde yapısındaki proteinler ayrıştırıcılar tarafından parçalanır.

4 (D) Azot ayrıştırıcı bakteriler topraktaki azotun atmosfere verilmesini sağlar.
5 (Y) Bitkiler fotosentez sonucu atmosfere azot gazı verir.


B. Küresel iklim değişikliği sonucunda meydana gelecek olası tehlikeler ile ilgili görüşlerimizi aşağıdaki boşluğa yazalım.
Cevap: Küresel iklim değişikliği sonucunda buzullar erir bununla birlikte su seviyesi yükselir. Bu yükselmeyle sular şehirlere kadar çıkabilir, erozyonların artışına neden olabilir.


8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 211 Cevapları ATA Yayıncılık

C. Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruların doğru cevabını işaretleyelim.

1. Aşağıdaki görselde su döngüsü sırasında gerçekleşen bazı olaylar numaralanarak gösterilmiştir.

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204-205-206-207-209-210-211. Cevapları ATA Yayıncılık

Görsele göre hangi olaylar atmosferdeki su buharının artmasına neden olur?
Cevap: C) 1 ve 2


2. Oksijen ve karbon döngüsü ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
Cevap: B) Karbon döngüsünde ayrıştırıcılar rol alır. 


3. Ekolojik ayak izi ile ilgili,
I. İnsanların doğaya bıraktığı izin bir göstergesidir.
II. Sadece insanların ekolojik ayak izi hesaplanır.
III. Bireylerin ulaşımda, toplu taşıma araçlarını tercih etmesi ekolojik ayak izinin azalmasını sağlar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?
Cevap: B) I ve III


4. Küresel ısınmanın sonuçlarının gösterildiği bir posterde aşağıdaki görsellerden hangisine yer verilemez?
Cevap: 

8. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 204-205-206-207-209-210-211. Cevapları ATA Yayıncılık


5. Emin Bey, kış dönemine hazırlık amacıyla evinde aşağıdaki uygulamaları yapıyor.

• Evin dış kapısına kapının otomatik olarak kapanmasını sağlayan bir sistem yerleştiriyor.
• Kalorifer peteklerinin içini temizleyerek ısının oda içinde daha kolay yayılmasını sağlıyor.
• Pencerelerin etrafına ısı akışını engellemek için sünger bant geçiriyor.

Emin Bey’in yaptığı bu uygulamalar sonucunda aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi beklenemez?
Cevap: B) Ekolojik ayak izinde büyüme 

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.