5. Sınıf Fen Bilimleri

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115 Cevapları MEB Yayınları

Göster

5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 3. Ünite Kuvvetin Ölçülmesi Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları Sayfa 112, 113, 114, 115


3. Ünite Kuvvetin Ölçülmesi Ünite Değerlendirme Çalışmaları Cevapları


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 112 Cevapları


A- Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların basına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.


 • ( Doğru ) Dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçer.
 • ( Yanlış ) Kuvvet cisimlerin şeklini değiştiremez. (Kuvvet, cisimlerin şeklini değiştirebilir.)
 • ( Yanlış ) Dinamometrelerde hassas ölçüm yapmak istiyorsak kalın yay kullanmamız gerekir. (Dinamometre ile hassas ölçüm yapmak için ince yay kullanmamız gerekir.)
 • ( Doğru ) Kuvvetin birimi Newton’dır.
 • ( Yanlış )  Cam esnek bir cisimdir. (Cam, esnek bir cisim değildir.)
 • ( Doğru )  Dinamometrelerin içinde sarmal yay bulunur.

B- Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak boşlukları uygun şekilde doldurunuz.


pürüzlütemas gerektirenaz – çok – hava direncikuvvetesnek cisimlersürtünme kuvveti


 • Kuvvet etkisiyle şekil değiştiren ve kuvvetin etkisi ortadan kalktığında eski haline dönen cisimlere esnek cisimler denir.
 • Cisimle temas ettiği yüzey arasında oluşan ve hareketi zorlaştıran kuvvete sürtünme kuvveti denir.
 • Balıkların vücutları su direncinden az etkilenecek şekle sahiptir.
 • Cismin hava ile temas yüzeyi ne kadar genişse hava direnci o kadar fazla olur.
 • Sürtünme kuvveti yüzeylerin az veya çok pürüzlü olma durumlarına göre değişir.
 • Dinamometrelerin üzerinde ölçebilecekleri en yüksek kuvvet değeri yazılır.
 • Sürtünme temas gerektiren bir kuvvettir.

5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 113 Cevapları


C- Aşağıda verilen çoktan seçmeli soruları cevaplandırınız.


1. Her bir bölmesi 1 N’ı gösteren özdeş dinamometrelerle X, Y, Z cisimleriyle şekildeki gibi ölçümler yapılmıştır.

X, Y, Z cisimlerinin dinamometreye uyguladıkları kuvvetler hangi seçenekte doğru verilmiştir.


5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Sayfa 112-113-114-115 Cevapları MEB Yayınları
“5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı 112-113-114-115. Sayfa Cevapları MEB Yayınları”

2. Verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak takip edildiğinde, ulaşılacak doğru çıkış hangisidir?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


3. Kuvvetle ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir?


A) Cisimlerde şekil değişikliği yapamaz.
B) Cisimleri hızlandırabilir.
C) Cisimleri harekete geçirebilir.
D) Cisimleri durdurabilir.


4. Bir dinamometredeki sarmal yayın kuvvetin büyüklüğüne bağlı uzama miktarı yukarıdaki grafikte verilmiştir.

Bu dinamometreye 50 N’lık bir cisim asılırsa dinamometredeki uzama miktarı kaç santimetre olur?


A) 5 B) 10 C) 15 D) 20


5. I. Dinamometrelerde sarmal yaylar kullanılır.
II. Dinamometrenin ölçebileceği en küçük değer dinamometrenin üstünde yazar.
III. Dinamometre kuvvetin büyüklüğünü ölçer.

Dinamometrelerle ilgili verilen bilgilerden hangileri doğrudur?


A) I ve II B) II ve III C) I ve III D) I, II, III


6. Aynı yüzey üzerinde gerçekleştirilen aşağıdaki olayların hangisinde cisme uygulanan kuvvet en büyüktür?


A) Buzdolabını çekmek
B) Sandalyeyi çekmek
C) Bebek arabasını çekmek
D) Kalemle yazı yazmak


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 114 Cevapları


7. Şekilde her bir bölmesi 10 N’lık kuvvet ölçebilen özdeş dinamometreler ve bu dinamometrelere asılan K, L, M cisimleri görülmektedir. M cisminin uyguladığı kuvvet 20N olduğuna göre,

 K ve L cisimlerinin uyguladıkları kuvvetler aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?


Cevap : B Şıkkı


8. Yukarıda faklı dinamometrelerle yapılan ölçümlerde kuvvetler ile uzama miktarları arasındaki ilişkileri gösteren grafikler verilmiştir.

Buna göre bu dinamometrelerden hangisi en hassas ölçümü yapar?


A) K B) L C) M D) N


9. Aşağıda sürtünme kuvveti ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?


A) Yüzeylerin cinsine bağlıdır.
B) Kaygan yüzeylerde fazladır.
C) Hareket yönüne zıt yönlüdür.
D) Hareketi zorlaştırır.


10. Verilen yüzeylerin sürtünme kuvvetlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?


A) I > II > III > IV B) III > IV > II > I C) II > III > IV > I D) II > III > I > IV


11. Verilen bilgiler doğru ya da yanlış olarak takip edildiğinde, ulaşılacak çıkış hangisidir?


A) 1 B) 2 C) 3 D) 4


5. Sınıf Fen Bilimleri MEB Yayınları Ders Kitabı Sayfa 115 Cevapları


12. Aşağıdaki olaylardan hangisinde sürtünme kuvvetinin artırılması hedeflenmiştir?


A) Buz tutan yollara kum dökülmesi
B) Dalgıçların vücudu saran kıyafetleri giymesi
C) Ağır cisimlere tekerlek takılması
D) Bisiklet zincirlerinin yağlanması


13. Naz elindeki misketi yukarıdaki kaplara aynı anda bırakmıştır. II. kaptaki bilyenin dibe daha yavaş düştüğünü görmüştür.Naz elindeki misketi yukarıdaki kaplara aynı anda bırakmıştır. II. kaptaki bilyenin dibe daha yavaş düştüğünü görmüştür.

Sizce Naz bu deneyi niçin yapmıştır?


A) Suyun hacmini ölçmek için
B) Misketin ağırlığını ölçmek için
C) Su direncinin varlığını anlatmak için
D) Misketin hacmini ölçmek için


14. Aşağıdaki yüzeylerden hangisinde sürtünme kuvveti en azdır?


A) Halı B) Taşlı yol C) Fayans D) Islak fayans


15. Yukarıdaki özdeş cisimler üç farklı yüzeyde, farklı kuvvetler uygulanarak çekilmektedir.

Buna göre yüzeylerin sürtünme kuvvetleri arasında nasıl bir ilişki vardır?


A) I > II > III B) II > III > I
C) III > I > II D) II > I > III


16. AC arasında 20 N’lık sabit kuvvetle çekilen cisim AB arasını daha kısa sürede tamamlıyor.

Buna göre AC arasında 20 N’lık sabit kuvvetle çekilen cisim AB arasını daha kısa sürede tamamlıyor. Buna göre I. AB arasında sürtünme kuvveti, BC arasındaki sürtünme kuvvetinden daha azdır. II. BC arasındaki yüzey AB’ye göre daha pürüzsüzdür. III. AB arası buz ise BC arası tahta olabilir.

ifadelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?


A) Yalnız I B) I ve III C) II ve III D) I, II, III

İlgili Makaleler

3 Yorum

 1. Maddeler kuvvet uygulanarak olabilir yavaşlayabilir dönebilir sallanabilir hızlanabilir ler. Mesela parklara gittiğimiz zaman salıncağı binerken sallama hareketini yapmış oluruz.dönme dolaba bindiğimiz zaman dönme hareketine çok güzel bir örnektir. arkadaşlarımızla beraber oynadığımız basketbol voleybol futbol gibi top oyunlarında topa uyguladığımız çekme ve itme kuvveti ile beraber bu oyunları çok rahat bir şekilde oynadığımızı söyleyebiliriz bize verdiğiniz bu örnekler sayesinde ödevlerimizi çok rahat yapıyor anlamadığımız konulara devamlı buraya bakarak yapıyoruz verdiğiniz bilgiler sayesinde fen bilimleri dersinde çok başarılı oluyor ve yeni başarılar kazanıyoruz arkadaşlarımızla birlikte sizin sitenizi ziyaret ettikten sonra daha çalışkan olduğumuzu söyleyebilirim öğretmenim de yaptığımız ödevleri mizden çok memnun kalıyor ve bize devamlı aferin diyor bu yüzden size çok teşekkür ediyor başarılarınızın devamını diliyorum

Bir yanıt yazın

İsim yerine takma isim yazabilir veya hiç isim yazmayabilirsiniz.